ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 19 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 11 : Sutta. Saṃ. Ma.

   [1692] Dhāretha no tumhe bhikkhave mayā cattāri ariyasaccāni
desitānīti  .  evaṃ  vutte  aññataro  bhikkhu bhagavantaṃ etadavoca
ahaṃ kho bhante dhāremi bhagavatā cattāri ariyasaccāni desitānīti .
Yathākathaṃ pana tvaṃ bhikkhu dhāresi mayā cattāri ariyasaccāni desitānīti.
Dukkhaṃ khvāhaṃ bhante bhagavatā paṭhamaṃ ariyasaccaṃ desitaṃ dhāremi. Yo hi
koci  bhante samaṇo vā brāhmaṇo vā evaṃ vadeyya netaṃ dukkhaṃ
paṭhamaṃ  ariyasaccaṃ  yaṃ  samaṇena  gotamena  desitaṃ  ahametaṃ  dukkhaṃ
paṭhamaṃ  ariyasaccaṃ  paccakkhāya  aññaṃ  dukkhaṃ  paṭhamaṃ  ariyasaccaṃ
paññapessāmīti netaṃ ṭhānaṃ vijjati . dukkhasamudayaṃ khvāhaṃ bhante bhagavatā
.pe.  dukkhanirodhagāminīpaṭipadaṃ  khvāhaṃ  bhante  bhagavatā  catutthaṃ
ariyasaccaṃ  desitaṃ  dhāremi  .  yo  hi koci bhante samaṇo vā
brāhmaṇo  vā  evaṃ  vadeyya  netaṃ  dukkhanirodhagāminīpaṭipadā
catutthaṃ  ariyasaccaṃ  yaṃ  samaṇena  gotamena  desitaṃ  ahametaṃ
dukkhanirodhagāminīpaṭipadaṃ   catutthaṃ   ariyasaccaṃ   paccakkhāya   aññaṃ
dukkhanirodhagāminīpaṭipadaṃ    catutthaṃ    ariyasaccaṃ   paññapessāmīti
netaṃ ṭhānaṃ vijjati . evaṃ khvāhaṃ bhante dhāremi bhagavatā cattāri
ariyasaccāni desitānīti.
   [1693] Sādhu sādhu bhikkhu sādhu kho tvaṃ bhikkhu dhāresi mayā
Cattāri  ariyasaccāni  desitāni  .  dukkhaṃ  kho bhikkhu mayā paṭhamaṃ
ariyasaccaṃ  desitaṃ  tathā naṃ dhārehi . yo hi koci bhikkhu samaṇo
vā  brāhmaṇo  vā  evaṃ  vadeyya  netaṃ dukkhaṃ paṭhamaṃ ariyasaccaṃ
yaṃ  1-  samaṇena  gotamena  desitaṃ ahametaṃ dukkhaṃ paṭhamaṃ ariyasaccaṃ
paccakkhāya  aññaṃ  dukkhaṃ  paṭhamaṃ  ariyasaccaṃ  paññapessāmīti  netaṃ
ṭhānaṃ  vijjati  .  dukkhasamudayo  kho bhikkhu .pe. dukkhanirodho kho
bhikkhu  .pe.  dukkhanirodhagāminīpaṭipadā  kho  bhikkhu  mayā  catutthaṃ
ariyasaccaṃ  desitaṃ  tathā naṃ dhārehi . yo hi koci bhikkhu samaṇo
vā  brāhmaṇo  vā  evaṃ  vadeyya  netaṃ dukkhanirodhagāminīpaṭipadā
catutthaṃ  ariyasaccaṃ  yaṃ samaṇena gotamena desitaṃ ahametaṃ dukkhanirodha-
gāminīpaṭipadaṃ  catutthaṃ  ariyasaccaṃ  paccakkhāya  aññaṃ dukkhanirodhagāminī-
paṭipadaṃ catutthaṃ ariyasaccaṃ paññapessāmīti netaṃ ṭhānaṃ vijjati . evaṃ
kho tvaṃ bhikkhu dhārehi mayā cattāri ariyasaccāni desitāni. Tasmā
tiha  bhikkhu idaṃ dukkhanti yogo karaṇīyo .pe. ayaṃ dukkhanirodhagāminī
paṭipadāti yogo karaṇīyoti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 19 page 537-538. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=19&A=10453              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=19&A=10453              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=19&item=1692&items=2              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=19&siri=396              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=19&i=1692              Contents of The Tipitaka Volume 19 http://84000.org/tipitaka/read/?index_19

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com