ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 19 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 11 : Sutta. Saṃ. Ma.

   [1704] Sāvatthī . ye hi keci bhikkhave atītamaddhānaṃ arahanto
sammāsambuddhā  yathābhūtaṃ abhisambujjhiṃsu sabbe te cattāri ariyasaccāni
yathābhūtaṃ  abhisambujjhiṃsu . yepi 1- hi keci bhikkhave anāgatamaddhānaṃ
arahanto   sammāsambuddhā   yathābhūtaṃ   abhisambujjhissanti  sabbe
te cattāri ariyasaccāni yathābhūtaṃ abhisambujjhissanti . yepi hi keci
bhikkhave  etarahi  arahanto  sammāsambuddhā  yathābhūtaṃ  abhisambujjhanti
@Footnote: 1 Po. Ma. ye hi keci. evamuparipi.
Sabbe  te  cattāri ariyasaccāni yathābhūtaṃ abhisambujjhanti . katamāni
cattāri  .  dukkhaṃ  ariyasaccaṃ  dukkhasamudayo  ariyasaccaṃ  dukkhanirodho
ariyasaccaṃ dukkhanirodhagāminīpaṭipadā ariyasaccaṃ . yepi hi keci bhikkhave
atītamaddhānaṃ   arahanto   sammāsambuddhā  yathābhūtaṃ  abhisambujjhiṃsu
abhisambujjhissanti  abhisambujjhanti  sabbe  te  imāni  cattāri
ariyasaccāni  yathābhūtaṃ  abhisambujjhanti  .  tasmā  tiha bhikkhave idaṃ
dukkhanti  yogo  karaṇīyo  .pe.  ayaṃ  dukkhanirodhagāminī  paṭipadāti
yogo karaṇīyoti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 19 page 543-544. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=19&A=10578              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=19&A=10578              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=19&item=1704&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=19&siri=404              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=19&i=1704              Contents of The Tipitaka Volume 19 http://84000.org/tipitaka/read/?index_19

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com