ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 19 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 11 : Sutta. Saṃ. Ma.

   [1714] Yo bhikkhave evaṃ vadeyya ahaṃ dukkhaṃ ariyasaccaṃ yathābhūtaṃ
anabhisamecca  dukkhasamudayaṃ  ariyasaccaṃ  yathābhūtaṃ  anabhisamecca dukkhanirodhaṃ
ariyasaccaṃ  yathābhūtaṃ  anabhisamecca  dukkhanirodhagāminīpaṭipadaṃ  ariyasaccaṃ
yathābhūtaṃ   anabhisamecca  sammā  dukkhassantaṃ  karissāmīti  netaṃ
ṭhānaṃ vijjati . seyyathāpi bhikkhave yo evaṃ vadeyya ahaṃ khadirapattānaṃ
vā  saralasapattānaṃ  vā āmalakapattānaṃ vā puṭaṃ karitvā udakaṃ vā
tālapattaṃ  vā harissāmīti 1- netaṃ ṭhānaṃ vijjati . evameva kho
bhikkhave yo evaṃ vadeyya ahaṃ dukkhaṃ ariyasaccaṃ yathābhūtaṃ anabhisamecca
.pe.   dukkhanirodhagāminīpaṭipadaṃ  ariyasaccaṃ  yathābhūtaṃ  anabhisamecca
sammā dukkhassantaṃ karissāmīti netaṃ ṭhānaṃ vijjati.
   [1715] Yo ca kho bhikkhave evaṃ vadeyya ahaṃ dukkhaṃ ariyasaccaṃ
yathābhūtaṃ abhisamecca dukkhasamudayaṃ ariyasaccaṃ yathābhūtaṃ abhisamecca dukkhanirodhaṃ
ariyasaccaṃ  yathābhūtaṃ  abhisamecca  dukkhanirodhagāminīpaṭipadaṃ  ariyasaccaṃ
yathābhūtaṃ  abhisamecca  sammā  dukkhassantaṃ  karissāmīti  ṭhānametaṃ
vijjati  .  seyyathāpi bhikkhave yo evaṃ vadeyya ahaṃ padumapattānaṃ
vā  palāsapattānaṃ  vā  māluvapattānaṃ vā puṭaṃ karitvā udakaṃ vā
tālapattaṃ vā harissāmīti ṭhānametaṃ vijjati . evameva kho bhikkhave
yo  evaṃ  vadeyya ahaṃ dukkhaṃ ariyasaccaṃ yathābhūtaṃ abhisamecca .pe.
@Footnote: 1 Ma. āharissāmīti. evamuparipi.
Dukkhanirodhagāminīpaṭipadaṃ   ariyasaccaṃ   yathābhūtaṃ  abhisamecca  sammā
dukkhassantaṃ  karissāmīti  ṭhānametaṃ  vijjati  .  tasmā tiha bhikkhave
idaṃ  dukkhanti  yogo  karaṇīyo  .pe.  ayaṃ  dukkhanirodhagāminī
paṭipadāti yogo karaṇīyoti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 19 page 549-550. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=19&A=10681              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=19&A=10681              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=19&item=1714&items=2              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=19&siri=412              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=19&i=1714              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=8335              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=8335              Contents of The Tipitaka Volume 19 http://84000.org/tipitaka/read/?index_19

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com