ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
                      พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
   บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 19 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 11 : Sutta. Saṃ. Ma.

     [1720]   Suriyassa  5-  bhikkhave  udayato  etaṃ  pubbaṅgamaṃ  etaṃ
pubbanimittaṃ   yadidaṃ  aruṇuggaṃ  .  evameva  kho  bhikkhave  bhikkhuno  catunnaṃ
ariyasaccānaṃ   yathābhūtaṃ   abhisamayāya   etaṃ   pubbaṅgamaṃ  etaṃ  pubbanimittaṃ
yadidaṃ  sammādiṭṭhi  .  sammādiṭṭhikassetaṃ  6-  bhikkhave  bhikkhuno  pāṭikaṅkhaṃ
idaṃ    dukkhanti   yathābhūtaṃ   pajānissati   .pe.   ayaṃ   dukkhanirodhagāminī
paṭipadāti    yathābhūtaṃ    pajānissati   .   tasmā   tiha   bhikkhave   idaṃ
@Footnote: 1 Yu. taṃ chetvā. 2 Yu. ato. 3 Ma. Yu. sūlesu. 4 Ma. Yu. sukhumattā.
@5 Ma. sūriyassa. 6 Ma. ... tassetaṃ.
Dukkhanti   yogo   karaṇīyo   .pe.   ayaṃ   dukkhanirodhagāminī   paṭipadāti
yogo karaṇīyoti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 19 page 552-553. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=19&A=10755              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=19&A=10755              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=19&item=1720&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=19&siri=417              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=19&i=1720              Contents of The Tipitaka Volume 19 http://84000.org/tipitaka/read/?index_19

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
   บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com