ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 19 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 11 : Sutta. Saṃ. Ma.

   [1722]  Ye  hi keci bhikkhave samaṇā vā brāhmaṇā vā
idaṃ  dukkhanti  yathābhūtaṃ  nappajānanti  .pe.  ayaṃ  dukkhanirodhagāminī
paṭipadāti  yathābhūtaṃ  nappajānanti  te  aññassa  samaṇassa  vā
brāhmaṇassa  vā mukhaṃ olokenti 1- ayaṃ nūna bhavaṃ jānaṃ jānāti
passaṃ  passatīti  .  seyyathāpi bhikkhave tūlapicu vā kappāsapicu vā
lahuko vātupādāno same bhūmibhāge nikkhitto tamenaṃ puratthimo vāto
pacchimena  saṃhareyya  pacchimo  vāto  puratthimena saṃhareyya uttaro
vāto  dakkhiṇena  saṃhareyya  dakkhiṇo vāto uttarena saṃhareyya .
Taṃ  kissa  hetu  .  lahukattā bhikkhave kappāsapicuno . evameva
kho bhikkhave ye hi keci samaṇā vā brāhmaṇā vā idaṃ dukkhanti
yathābhūtaṃ  nappajānanti  .pe.  ayaṃ  dukkhanirodhagāminī  paṭipadāti
yathābhūtaṃ  nappajānanti  te  aññassa  samaṇassa  vā  brāhmaṇassa
vā mukhaṃ olokenti ayaṃ nūna bhavaṃ jānaṃ jānāti passaṃ passatīti .
Taṃ kissa hetu. Adiṭṭhattā bhikkhave catunnaṃ ariyasaccānaṃ.
   [1723] Ye ca kho keci bhikkhave samaṇā vā brāhmaṇā vā
idaṃ  dukkhanti  yathābhūtaṃ  pajānanti  .pe.  ayaṃ  dukkhanirodhagāminī
paṭipadāti  yathābhūtaṃ  pajānanti  te  na  aññassa  samaṇassa  vā
@Footnote: 1 Ma. Yu. ullokenti. evamuparipi.
Brāhmaṇassa  vā  mukhaṃ  olokenti  ayaṃ  nūna bhavaṃ jānaṃ jānāti
passaṃ  passatīti  . seyyathāpi bhikkhave ayokhīlo vā indakhīlo vā
gambhīranemo  sunikhāto  acalo  asampakampi  puratthimāya cepi disāya
āgaccheyya bhusā vātavuṭṭhi neva [1]- saṅkampeyya na sampakampeyya
na  sampacāleyya  pacchimāya  cepi  disāya  .pe. uttarāya cepi
disāya  .  dakkhiṇāya  cepi  disāya  āgaccheyya  bhusā vātavuṭṭhi
neva  saṅkampeyya  na  sampakampeyya na sampacāleyya . taṃ kissa
hetu. Gambhīrattā bhikkhave nemassa sunikhātattā indakhīlassa.
   {1723.1} Evameva kho bhikkhave ye 2- keci samaṇā vā brāhmaṇā
vā  idaṃ  dukkhanti  yathābhūtaṃ  pajānanti .pe. ayaṃ dukkhanirodhagāminī
paṭipadāti yathābhūtaṃ pajānanti te na aññassa samaṇassa vā brāhmaṇassa
vā mukhaṃ olokenti ayaṃ nūna bhavaṃ jānaṃ jānāti passaṃ passatīti .
Taṃ kissa hetu . sudiṭṭhattā bhikkhave catunnaṃ ariyasaccānaṃ . Katamesaṃ
catunnaṃ  .  dukkhassa  ariyasaccassa  .pe.  dukkhanirodhagāminīpaṭipadāya
ariyasaccassa  .  tasmā  tiha bhikkhave idaṃ dukkhanti yogo karaṇīyo
.pe. Ayaṃ dukkhanirodhagāminī paṭipadāti yogo karaṇīyoti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 19 page 554-555. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=19&A=10787              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=19&A=10787              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=19&item=1722&items=2              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=19&siri=419              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=19&i=1722              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=8346              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=8346              Contents of The Tipitaka Volume 19 http://84000.org/tipitaka/read/?index_19

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com