ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 19 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 11 : Sutta. Saṃ. Ma.

   [1737] Ekaṃ samayaṃ bhagavā vesāliyaṃ viharati mahāvane kūṭāgārasālāyaṃ.
Atha kho āyasmā ānando pubbaṇhasamayaṃ nivāsetvā pattacīvaramādāya
vesāliyaṃ  1-  piṇḍāya pāvisi . addasā kho āyasmā ānando
sambahule  licchavikumārake  saṇṭhāgāre  upāsanaṃ  karonte  dūratova
sukhumena  tāḷacchiggaḷena  asanaṃ  atipātente  pokhānupokhaṃ  2-
avirādhitaṃ  .  disvānassa  etadahosi sikkhitā vatime licchavikumārakā
susikkhitā  vatime  licchavikumārakā  yatra  hi nāma dūratova sukhumena
tāḷacchiggaḷena asanaṃ atipātessanti pokhānupokhaṃ avirādhitanti.
   [1738] Atha kho āyasmā ānando vesāliyaṃ piṇḍāya caritvā
pacchābhattaṃ   piṇḍapātapaṭikkanto   yena   bhagavā   tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdi . ekamantaṃ
nisinno  kho  āyasmā ānando bhagavantaṃ etadavoca idhāhaṃ bhante
pubbaṇhasamayaṃ   nivāsetvā  pattacīvaramādāya  vesāliyaṃ  piṇḍāya
@Footnote: 1 Ma. Yu. vesāliṃ. evamuparipi. 2 Sī. Ma. Yu. poṅkhānupoṅkhaṃ. evamuparipi.
Pāvisiṃ . addasaṃ khvāhaṃ bhante sambahule licchavikumārake saṇṭhāgāre
upāsanaṃ karonte dūratova sukhumena tāḷacchiggaḷena asanaṃ atipātente
pokhānupokhaṃ  avirādhitaṃ  .  disvāna me etadahosi sikkhitā vatime
licchavikumārakā  susikkhitā  vatime  licchavikumārakā  yatra  hi  nāma
dūratova  sukhumena  tāḷacchiggaḷena  asanaṃ  atipātessanti pokhānupokhaṃ
avirādhitanti.
   {1738.1} Taṃ kiṃ maññasi ānanda katamaṃ nu kho dukkarataraṃ vā
durabhisambhavataraṃ  vā  .  yo  dūratova sukhumena tāḷacchiggaḷena asanaṃ
atipāteyya pokhānupokhaṃ avirādhitaṃ yo vā sattadhā bhinnassa vālassa
koṭiyā  koṭiṃ  paṭivijjheyyāti  . etadeva bhante  dukkaratarañceva
durabhisambhavatarañca  yo  vā  sattadhā bhinnassa vālassa koṭiyā koṭiṃ
paṭivijjheyyāti  .  atha  kho  te  1-  ānanda  duppaṭivijjhataraṃ
paṭivijjhanti  ye  idaṃ  dukkhanti  yathābhūtaṃ  paṭivijjhanti  .pe.  ayaṃ
dukkhanirodhagāminī   paṭipadāti  yathābhūtaṃ  paṭivijjhanti  .  tasmā
tihānanda  idaṃ  dukkhanti yogo karaṇīyo .pe. ayaṃ dukkhanirodhagāminī
paṭipadāti yogo karaṇīyoti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 19 page 565-566. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=19&A=11009              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=19&A=11009              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=19&item=1737&items=2              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=19&siri=425              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=19&i=1737              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=8375              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=8375              Contents of The Tipitaka Volume 19 http://84000.org/tipitaka/read/?index_19

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com