ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 19 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 11 : Sutta. Saṃ. Ma.

         Balakaraṇīyavaggo ekādasamo
   [264] Sāvatthīnidānaṃ . seyyathāpi bhikkhave ye keci balakaraṇīyā
kammantā  kayiranti  1- sabbe te paṭhaviṃ nissāya paṭhaviyaṃ patiṭṭhāya
evamete  balakaraṇīyā  kammantā kayiranti . evameva kho bhikkhave
bhikkhu  sīlaṃ  nissāya  sīle patiṭṭhāya ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāveti
ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkaroti.
   [265]  Kathañca  bhikkhave  bhikkhu sīlaṃ nissāya sīle patiṭṭhāya
ariyaṃ  aṭṭhaṅgikaṃ  maggaṃ bhāveti ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkaroti .
Idha  bhikkhave  bhikkhu  sammādiṭṭhiṃ  bhāveti  vivekanissitaṃ virāganissitaṃ
nirodhanissitaṃ  vosaggapariṇāmiṃ  .pe. sammāsamādhiṃ bhāveti vivekanissitaṃ
virāganissitaṃ  nirodhanissitaṃ  vossaggapariṇāmiṃ  .  evaṃ  kho bhikkhave
bhikkhu  sīlaṃ  nissāya  sīle patiṭṭhāya arayaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāveti
ariyaṃ     aṭṭhaṅgikaṃ     maggaṃ    bahulīkarotīti    .
(paragaṅgāpeyyālī vaṇṇiyato paripuṇṇasuttanti vitthāramaggi 2-).
   [266] Sāvatthīnidānaṃ . seyyathāpi bhikkhave ye keci balakaraṇīyā
kammantā  kayiranti  sabbe  te  paṭhaviṃ  nissāya  paṭhaviyaṃ patiṭṭhāya
evamete  balakaraṇīyā  kammantā kayiranti . evameva kho bhikkhave
bhikkhu  sīlaṃ  nissāya  sīle patiṭṭhāya ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāveti
ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkaroti.
@Footnote: 1 Ma. kariyanti. evamupari. 2 Ma. Yu. vitthāramaggī.
   [267]  Kathañca  bhikkhave  bhikkhu sīlaṃ nissāya sīle patiṭṭhāya
ariyaṃ  aṭṭhaṅgikaṃ  maggaṃ bhāveti ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkaroti .
Idha  bhikkhave  bhikkhu  sammādiṭṭhiṃ  bhāveti  rāgavinayapariyosānaṃ
dosavinayapariyosānaṃ  mohavinayapariyosānaṃ  .pe.  sammāsamādhiṃ  bhāveti
rāgavinayapariyosānaṃ  dosavinayapariyosānaṃ  mohavinayapariyosānaṃ  .  evaṃ
kho  bhikkhave  bhikkhu  sīlaṃ  nissāya sīle patiṭṭhāya ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ
maggaṃ bhāveti ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkarotīti.
   [268] Sāvatthīnidānaṃ . seyyathāpi bhikkhave ye keci balakaraṇīyā
kammantā  kayiranti  sabbe  te  paṭhaviṃ  nissāya  paṭhaviyaṃ patiṭṭhāya
evamete  balakaraṇīyā  kammantā kayiranti . evameva kho bhikkhave
bhikkhu  sīlaṃ  nissāya  sīle patiṭṭhāya ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāveti
ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkaroti.
   [269]  Kathañca  bhikkhave  bhikkhu sīlaṃ nissāya sīle patiṭṭhāya
ariyaṃ  aṭṭhaṅgikaṃ  maggaṃ bhāveti ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkaroti .
Idha  bhikkhave  bhikkhu  sammādiṭṭhiṃ  bhāveti  amatogadhaṃ  amataparāyanaṃ
amatapariyosānaṃ  .pe.  sammāsamādhiṃ  bhāveti  amatogadhaṃ amataparāyanaṃ
amatapariyosānaṃ . evaṃ kho bhikkhave bhikkhu sīlaṃ nissāya sīle patiṭṭhāya
ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāveti ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkarotīti.
   [270] Sāvatthīnidānaṃ . seyyathāpi bhikkhave ye keci balakaraṇīyā
Kammantā  kayiranti  sabbe  te  paṭhaviṃ  nissāya  paṭhaviyaṃ patiṭṭhāya
evamete  balakaraṇīyā  kammantā kayiranti . evameva kho bhikkhave
bhikkhu  sīlaṃ  nissāya  sīle patiṭṭhāya ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāveti
ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkaroti.
   [271]  Kathañca  bhikkhave  bhikkhu sīlaṃ nissāya sīle patiṭṭhāya
ariyaṃ  aṭṭhaṅgikaṃ  maggaṃ bhāveti ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkaroti .
Idha  bhikkhave  bhikkhu  sammādiṭṭhiṃ  bhāveti  nibbānaninnaṃ nibbānapoṇaṃ
nibbānapabbhāraṃ   .pe.   sammāsamādhiṃ   bhāveti   nibbānaninnaṃ
nibbānapoṇaṃ nibbānapabbhāraṃ . evaṃ kho bhikkhave bhikkhu sīlaṃ nissāya
sīle  patiṭṭhāya  ariyaṃ  aṭṭhaṅgikaṃ  maggaṃ  bhāveti  ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ
maggaṃ bahulīkarotīti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 19 page 68-70. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=19&A=1244              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=19&A=1244              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=19&item=264&items=8              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=19&siri=50              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=19&i=264              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=4338              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=4338              Contents of The Tipitaka Volume 19 http://84000.org/tipitaka/read/?index_19

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com