ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 19 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 11 : Sutta. Saṃ. Ma.

   [296] Seyyathāpi bhikkhave gaṅgā nadī pācīnaninnā pācīnapoṇā
pācīnapabbhārā  atha  mahājanakāyo  āgaccheyya kuddālapiṭakaṃ ādāya
mayaṃ imaṃ gaṅgaṃ nadiṃ pacchāninnaṃ karissāma pacchāpoṇaṃ pacchāpabbhāranti.
Taṃ  kimmaññatha  bhikkhave  api  nu so 1- mahājanakāyo gaṅgaṃ nadiṃ
pacchāninnaṃ  kareyya  pacchāpoṇaṃ  pacchāpabbhāranti  .  no  hetaṃ
bhante  .  taṃ  kissa  hetu  .  gaṅgā bhante nadī pācīnaninnā
pācīnapoṇā  pācīnapabbhārā  sā  na  sukarā  pacchāninnaṃ  kātuṃ
pacchāpoṇaṃ  pacchāpabbhāraṃ  yāva  deva  pana  so  mahājanakāyo
kilamathassa  vighātassa  bhāgī assāti . evameva kho bhikkhave bhikkhu
ariyaṃ  aṭṭhaṅgikaṃ  maggaṃ  bhāventaṃ ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkarontaṃ
rājāno  vā  rājamahāmattā  vā  mittā  vā  amaccā  vā
ñātisālohitā  vā  bhogehi  abhihaṭṭhuṃ  pavāreyyuṃ  ehambho purisa
kinte  ime  kāsāvā  anudahanti  kiṃ  muṇḍo kapālamanussiyaṃ carasi
ehi  hīnāyāvattitvā  bhoge  ca bhuñjassu puññāni ca karohīti .
@Footnote: 1 Po. kho. 2 Ma. Yu. kapālamanusaṃ.
So  vata  bhikkhave  bhikkhu  ariyaṃ  aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāvento ariyaṃ
aṭṭhaṅgikaṃ  maggaṃ  bahulīkaronto  sikkhaṃ  paccakkhāya  hīnāyāvattissatīti
netaṃ  ṭhānaṃ  vijjati . taṃ kissa hetu . yañhi taṃ bhikkhave cittaṃ
dīgharattaṃ   vivekaninnaṃ   vivekapoṇaṃ   vivekapabbhāraṃ   taṃ  vata
hīnāyāvattissatīti netaṃ ṭhānaṃ vijjati.
   [297]  Kathañca  bhikkhave bhikkhu ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāveti
ariyaṃ  aṭṭhaṅgikaṃ  maggaṃ bahulīkaroti . idha bhikkhave bhikkhu sammādiṭṭhiṃ
bhāveti  vivekanissitaṃ  virāganissitaṃ  nirodhanissitaṃ  vossaggapariṇāmiṃ
.pe.  sammāsamādhiṃ  bhāveti  vivekanissitaṃ  nirāganissitaṃ nirodhanissitaṃ
vossaggapariṇāmiṃ  .  evaṃ kho bhikkhave bhikkhu ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ
bhāveti  ariyaṃ  aṭṭhaṅgikaṃ  maggaṃ  bahulīkarotīti  . (yadapi balakaraṇīyaṃ
tadapi vitthāretabbaṃ).
          Balakaraṇīyavaggo samatto.
            Tassuddānaṃ
     balaṃ bījañca nāgo ca     rukkho kumbhena sūkiyā
     ākāsena ca dve meghā   nāvā āgantukā nadīti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 19 page 79-80. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=19&A=1474              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=19&A=1474              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=19&item=296&items=2              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=19&siri=61              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=19&i=296              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=4395              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=4395              Contents of The Tipitaka Volume 19 http://84000.org/tipitaka/read/?index_19

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com