ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 19 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 11 : Sutta. Saṃ. Ma.

   [357] Seyyathāpi bhikkhave ayaṃ kāyo āhāraṭṭhitiko āhāraṃ
paṭicca tiṭṭhati anāhāro no tiṭṭhati . evameva kho bhikkhave pañca
nīvaraṇā  āhāraṭṭhitikā  āhāraṃ  paṭicca  tiṭṭhanti  anāhārā no
tiṭṭhanti.
   [358] Ko ca bhikkhave āhāro anuppannassa vā kāmacchandassa
uppādāya  uppannassa vā kāmacchandassa bhiyyobhāvāya vepullāya .
Atthi  bhikkhave subhanimittaṃ tattha ayonisomanasikārabahulīkāro ayamāhāro
anuppannassa  vā  kāmacchandassa  uppādāya  uppannassa  vā
kāmacchandassa bhiyyobhāvāya vepullāya.
   [359] Ko ca bhikkhave āhāro anuppannassa vā byāpādassa
uppādāya  uppannassa  vā byāpādassa bhiyyobhāvāya vepullāya .
Atthi   bhikkhave   paṭighanimittaṃ  tattha  ayonisomanasikārabahulīkāro
ayamāhāro  anuppannassa  vā  byāpādassa  uppādāya  uppannassa
vā byāpādassa bhiyyobhāvāya vepullāya.
   [360] Ko ca bhikkhave āhāro anuppannassa vā thīnamiddhassa
uppādāya  uppannassa  vā  thīnamiddhassa bhiyyobhāvāya vepullāya .
Atthi  bhikkhave arati tandi vijambhitā bhattasammado cetaso ca līnattaṃ
tattha  ayonisomanasikārabahulīkāro  ayamāhāro  anuppannassa  vā
thīnamiddhassa  uppādāya  uppannassa  vā  thīnamiddhassa  bhiyyobhāvāya
vepullāya.
   [361] Ko ca bhikkhave āhāro anuppannassa vā uddhaccakukkuccassa
uppādāya   uppannassa   vā  uddhaccakukkuccassa  bhiyyobhāvāya
vepullāya . atthi bhikkhave cetaso avūpasamo tattha ayonisomanasikāra-
bahulīkāro   ayamāhāro  anuppannassa  vā  uddhaccakukkuccassa
uppādāya   uppannassa   vā  uddhaccakukkuccassa  bhiyyobhāvāya
vepullāya.
   [362] Ko ca bhikkhave āhāro anuppannāya vā vicikicchāya
uppādāya  uppannāya  vā  vicikicchāya bhiyyobhāvāya vepullāya .
Atthi bhikkhave vicikicchāṭhāniyā dhammā tattha ayonisomanasikārabahulīkāro
ayamāhāro  anuppannāya  vā  vicikicchāya  uppādāya  uppannāya
vā vicikicchāya bhiyyobhāvāya vepullāya.
   [363] Seyyathāpi bhikkhave ayaṃ kāyo āhāraṭṭhitiko āhāraṃ
paṭicca  tiṭṭhati  anāhāro  no  tiṭṭhati . evameva kho bhikkhave
ime  pañca  nīvaraṇā  āhāraṭṭhitikā  āhāraṃ  paṭicca  tiṭṭhanti
anāhārā no tiṭṭhanti.
   [364] Seyyathāpi bhikkhave ayaṃ kāyo āhāraṭṭhitiko āhāraṃ
Paṭicca tiṭṭhati anāhāro no tiṭṭhati . evameva kho bhikkhave satta
bojjhaṅgā  āhāraṭṭhitikā  āhāraṃ  paṭicca tiṭṭhanti anāhārā no
tiṭṭhanti.
   [365] Ko ca bhikkhave āhāro anuppannassa vā satisambojjhaṅgassa
uppādāya  uppannassa vā satisambojjhaṅgassa bhāvanāya pāripūriyā .
Atthi  bhikkhave  satisambojjhaṅgaṭṭhāniyā dhammā tattha yonisomanasikāra-
bahulīkāro   ayamāhāro  anuppannassa  vā  satisambojjhaṅgassa
uppādāya uppannassa vā satisambojjhaṅgassa bhāvanāya pāripūriyā.
   [366] Ko ca bhikkhave āhāro anuppannassa vā dhammavicaya-
sambojjhaṅgassa  uppādāya  uppannassa  vā  dhammavicayasambojjhaṅgassa
bhāvanāya  pāripūriyā  .  atthi  bhikkhave  kusalākusalā  dhammā
sāvajjānavajjā  dhammā  hīnappaṇītā  dhammā  kaṇhasukkasappaṭibhāgā
dhammā  tattha  yonisomanasikārabahulīkāro  ayamāhāro  anuppannassa
vā   dhammavicayasambojjhaṅgassa   uppādāya   uppannassa   vā
dhammavicayasambojjhaṅgassa bhāvanāya pāripūriyā.
   [367] Ko ca bhikkhave āhāro anuppannassa vā viriyasambojjhaṅgassa
uppādāya uppannassa vā viriyasambojjhaṅgassa bhāvanāya  pāripūriyā.
Atthi  bhikkhave  ārabbhadhātu  1-  nikkamadhātu  parakkamadhātu  tattha
yonisomanasikārabahulīkāro      ayamāhāro     anuppannassa
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. ārambhadhātu.
Vā   viriyasambojjhaṅgassa   uppādāya   uppannassa   vā
viriyasambojjhaṅgassa bhāvanāya pāripūriyā.
   [368] Ko ca bhikkhave āhāro anuppannassa vā pītisambojjhaṅgassa
uppādāya   uppannassa   vā   pītisambojjhaṅgassa   bhāvanāya
pāripūriyā  .  atthi  bhikkhave  pītisambojjhaṅgaṭṭhāniyā dhammā tattha
yonisomanasikārabahulīkāro    ayamāhāro   anuppannassa   vā
pītisambojjhaṅgassa  uppādāya  uppannassa  vā  pītisambojjhaṅgassa
bhāvanāya pāripūriyā.
   [369]  Ko ca bhikkhave āhāro anuppannassa vā passaddhi-
sambojjhaṅgassa  uppādāya  uppannassa  vā  passaddhisambojjhaṅgassa
bhāvanāya  pāripūriyā  .  atthi  bhikkhave  kāyapassaddhi cittapassaddhi
tattha  yonisomanasikārabahulīkāro  ayamāhāro  anuppannassa  vā
passaddhisambojjhaṅgassa   uppādāya   uppannassa  vā  passaddhi-
sambojjhaṅgassa bhāvanāya pāripūriyā.
   [370] Ko ca bhikkhave āhāro anuppannassa vā samādhisambojjhaṅgassa
uppādāya   uppannassa   vā   samādhisambojjhaṅgassa  bhāvanāya
pāripūriyā  .  atthi  bhikkhave  samādhinimittaṃ  1-  abyagganimittaṃ
tattha   yonisomanasikārabahulīkāro   ayamāhāro   anuppannassa
vā   samādhisambojjhaṅgassa   uppādāya   uppannassa   vā
samādhisambojjhaṅgassa bhāvanāya pāripūriyā.
@Footnote: 1 Ma. Yu. samathanimittaṃ.
   [371] Ko ca bhikkhave āhāro anuppannassa vā upekkhāsambojjhaṅgassa
uppādāya   uppannassa  vā  upekkhāsambojjhaṅgassa  bhāvanāya
pāripūriyā  .  atthi  bhikkhave  upekkhāsambojjhaṅgaṭṭhāniyā  dhammā
tattha   yonisomanasikārabahulīkāro   ayamāhāro   anuppannassa
vā   upekkhāsambojjhaṅgassa   uppādāya   uppannassa   vā
upekkhāsambojjhaṅgassa bhāvanāya pāripūriyā.
   [372] Seyyathāpi bhikkhave ayaṃ kāyo āhāraṭṭhitiko āhāraṃ
paṭicca tiṭṭhati anāhāro no tiṭṭhati. Evameva kho bhikkhave ime satta
bojjhaṅgā  āhāraṭṭhitikā  āhāraṃ  paṭicca tiṭṭhanti anāhārā no
tiṭṭhantīti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 19 page 94-98. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=19&A=1774              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=19&A=1774              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=19&item=357&items=16              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=19&siri=75              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=19&i=357              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=4462              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=4462              Contents of The Tipitaka Volume 19 http://84000.org/tipitaka/read/?index_19

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com