ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 19 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 11 : Sutta. Saṃ. Ma.

   [373]  Ye  te  bhikkhave bhikkhu silasampanna samadhisampanna
pannasampanna     vimuttisampanna     vimuttinanadassanasampanna
dassanampaham 1- bhikkhave tesam bhikkhunam bahupakaram 2- vadami savanampaham
bhikkhave  tesam bhikkhunam bahupakaram vadami upasankamanampaham bhikkhave tesam
bhikkhunam  bahupakaram  vadami  payirupasanampaham  bhikkhave  tesam  bhikkhunam
bahupakaram  vadami anussatimpaham bhikkhave tesam bhikkhunam bahupakaram vadami
anupabbajjampaham  bhikkhave  tesam bhikkhunam bahupakaram vadami . tam kissa
hetu . tatharupanam bhikkhave bhikkhunam dhammam sutva dvayena [3]- vupakattho
viharati  kayavupakasena  ca  cittavupakasena  ca so tatha vupakattho
viharanto tam dhammam anussarati anuvitakketi.
@Footnote: 1 Ma. Yu. dassanampaham. 2 Ma. bahukaram. Yu. bahukaram. evamupari.
@3 Ma. Yu. vupakasena.
   [374]  Yasmim samaye bhikkhave bhikkhu tatha vupakattho viharanto
tam  dhammam  anussarati  anuvitakketi  satisambojjhango  tasmim  samaye
bhikkhuno  araddho  hoti  satisambojjhangam  tasmim  samaye  bhikkhu
bhaveti  satisambojjhango  tasmim  samaye  bhikkhuno  bhavanaparipurim
gacchati  so  tathasato  viharanto  tam  dhammam  pannaya  pavicinati
pavicarati parivimamsamapajjati.
   [375] Yasmim samaye bhikkhave bhikkhu tathasato viharanto tam dhammam
pannaya  pavicinati  pavicarati  parivimamsamapajjati  dhammavicayasambojjhango
tasmim  samaye  bhikkhuno  araddho  hoti  dhammavicayasambojjhangam tasmim
samaye  bhikkhu  bhaveti  dhammavicayasambojjhango  tasmim samaye bhikkhuno
bhavanaparipurim  gacchati  tassa  tam dhammam pannaya pavicinato pavicarato
parivimamsamapajjato araddham hoti viriyam asallinam.
   [376] Yasmim samaye bhikkhave bhikkhuno tam dhammam pannaya pavicinato
pavicarato  parivimamsamapajjato  araddham  hoti  viriyam  asallinam .
Viriyasambojjhango tasmim samaye bhikkhuno araddho hoti viriyasambojjhangam
tasmim  samaye  bhikkhu bhaveti viriyasambojjhango tasmim samaye bhikkhuno
bhavanaparipurim gacchati araddhaviriyassa uppajjati piti niramisa.
   [377] Yasmim samaye bhikkhave bhikkhuno araddhaviriyassa uppajjati
Piti  niramisa  .  pitisambojjhango tasmim samaye bhikkhuno araddho
hoti  pitisambojjhangam  tasmim  samaye  bhikkhu bhaveti pitisambojjhango
tasmim  samaye  bhikkhuno  bhavanaparipurim  gacchati  pitimanassa  kayopi
passambhati cittampi passambhati.
   [378] Yasmim samaye bhikkhave bhikkhuno pitimanassa kayopi passambhati
cittampi  passambhati  passaddhisambojjhango  tasmim  samaye  bhikkhuno
araddho  hoti  passaddhisambojjhangam  tasmim  samaye  bhikkhu  bhaveti
passaddhisambojjhango  tasmim  samaye  bhikkhuno  bhavanaparipurim  gacchati
passaddhakayassa [1]- sukhino cittam samadhiyati.
   [379]  Yasmim  samaye bhikkhave bhikkhuno passaddhakayassa sukhino
cittam  samadhiyati  samadhisambojjhango  tasmim  samaye bhikkhave bhikkhuno
araddho  hoti  samadhisambojjhangam  tasmim  samaye  bhikkhu  bhaveti
samadhisambojjhango  tasmim  samaye  bhikkhuno  bhavanaparipurim  gacchati
so tatha samahitam cittam sadhukam ajjhupekkhita hoti.
   [380] Yasmim samaye bhikkhave bhikkhu tatha samahitam cittam sadhukam
ajjhupekkhita  hoti  upekkhasambojjhango  tasmim  samaye  bhikkhuno
araddho  hoti  upekkhasambojjhangam  tasmim  samaye  bhikkhu bhaveti
upekkhasambojjhango tasmim samaye bhikkhuno bhavanaparipurim gacchati.
   [381] Evam bhavitesu kho bhikkhave sattasu bojjhangesu evam
bahulikatesu  satta  phala  sattanisamsa  patikankha  . katame satta
@Footnote: 1 Yu. sukham hoti.
Phala sattanisamsa.
   [382]  Dittheva  dhamme  patikacca annam aradheti no ce
dittheva  dhamme  patikacca  annam  aradheti  atha maranakale annam
aradheti . no ce dittheva dhamme patikacca annam aradheti no
ce  maranakale  annam  aradheti  atha  pancannam  orambhagiyanam
sannojananam  parikkhaya  antaraparinibbayi hoti . no ce dittheva
dhamme  patikacca  annam  aradheti  no  ce  maranakale  annam
aradheti  no  ce  pancannam orambhagiyanam sannojananam parikkhaya
antaraparinibbayi  hoti  atha  pancannam  orambhagiyanam  sannojananam
parikkhaya upahaccaparinibbayi hoti . no ce dittheva dhamme patikacca
annam  aradheti  no  ce  maranakale annam aradheti no ce
pancannam  orambhagiyanam  sannojananam  parikkhaya  antaraparinibbayi
hoti  no  ce  pancannam  orambhagiyanam  sannojananam  parikkhaya
upahaccaparinibbayi   hoti   atha   pancannam   orambhagiyanam
sannojananam parikkhaya asankharaparinibbayi hoti.
   {382.1} No ce dittheva dhamme patikacca annam aradheti no ce
maranakale annam aradheti no ce pancannam orambhagiyanam sannojananam
parikkhaya  antaraparinibbayi  hoti  no ce pancannam orambhagiyanam
sannojananam  parikkhaya  upahaccaparinibbayi  hoti  no  ce pancannam
orambhagiyanam  sannojananam  parikkhaya  asankharaparinibbayi  hoti
Atha  pancannam orambhagiyanam sannojananam parikkhaya sasankharaparinibbayi
hoti . no ce dittheva dhamme patikacca annam aradheti no ce
maranakale  annam  aradheti  no  ce  pancannam  orambhagiyanam
sannojananam  parikkhaya  antaraparinibbayi  hoti  no  ce pancannam
orambhagiyanam  sannojananam  parikkhaya  upahaccaparinibbayi  hoti no
ce  pancannam orambhagiyanam sannojananam parikkhaya asankharaparinibbayi
hoti  no  ce  pancannam  orambhagiyanam  sannojananam  parikkhaya
sasankharaparinibbayi  hoti  atha  pancannam  orambhagiyanam sannojananam
parikkhaya uddhamsoto hoti akanitthagami . evam bhavitesu kho bhikkhave
sattasu  bojjhangesu  evam bahulikatesu ime satta phala sattanisamsa
patikankhati.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 19 page 98-102. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=19&A=1861&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=19&A=1861&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=19&item=373&items=10              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=19&siri=76              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=19&i=373              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=4518              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=4518              Contents of The Tipitaka Volume 19 http://84000.org/tipitaka/read/?index_19

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com