ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 19 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 11 : Sutta. Saṃ. Ma.

   [394] Ekaṃ samayaṃ bhagavā sākete viharati añjanavane migadāye.
Atha kho kuṇḍaliyo paribbājako yena bhagavā tenupasaṅkami upasaṅkamitvā
bhagavatā  saddhiṃ  sammodi  sammodanīyaṃ  kathaṃ  sārāṇīyaṃ  vītisāretvā
ekamantaṃ  nisīdi  .  ekamantaṃ  nisinno kho kuṇḍaliyo paribbājako
bhagavantaṃ  etadavoca ahamasmi bho gotama ārāmaniyādiparisāvacaro 2-
tassa  mayhaṃ bho gotama pacchābhattaṃ bhuttapātarāsassa ayamāhāro 3-
hoti  ārāmena ārāmaṃ uyyānena uyyānaṃ anucaṅkamāmi anuvicarāmi
so  tattha  passāmi  eke  samaṇabrāhmaṇe iti vādappamokkhānisaṃsaṃ
ceva  kathaṃ  kathente upārambhānisaṃsaṃ ca bhavampana gotamo kimānisaṃso
viharatīti. Vijjāvimuttiphalānisaṃso kho kuṇḍaliya tathāgato viharatīti.
   [395]  Katame  pana  bho  gotama dhammā bhāvitā bahulīkatā
vijjāvimuttiṃ  paripūrentīti  . satta kho kuṇḍaliya bojjhaṅgā bhāvitā
bahulīkatā vijjāvimuttiṃ paripūrentīti . katame pana bho gotama dhammā
bhāvitā  bahulīkatā  satta  bojjhaṅge paripūrentīti . cattāro kho
kuṇḍaliya satipaṭṭhānā bhāvitā bahulīkatā satta bojjhaṅge paripūrentīti.
@Footnote: 1 Po. Yu. vimuttamhīti. 2 Ma. ārāmanissayī parisāvacaro. Yu. ārāmanisādi....
@3 Ma. Yu. ayamācāro.
Katame  pana  bho  gotama  dhammā  bhāvitā  bahulīkatā  cattāro
satipaṭṭhāne  paripūrentīti  .  tīṇi kho kuṇḍaliya sucaritāni bhāvitāni
bahulīkatāni  cattāro  satipaṭṭhāne  paripūrentīti . katame pana bho
gotama dhammā bhāvitā bahulīkatā tīṇi sucaritāni paripūrentīti .
   [396]  Indriyasaṃvaro  kho  kuṇḍaliya  bhāvito bahulīkato tīṇi
sucaritāni paripūreti 1- . kathaṃ bhāvito [2]- kuṇḍaliya indriyasaṃvaro kathaṃ
bahulīkato tīṇi sucaritāni paripūreti 3- . idha kuṇḍaliya bhikkhu cakkhunā
rūpaṃ disvā manāpaṃ nābhijjhāyati nāvihiṃsati 4- na rāgaṃ janeti tassa
ṭhito  ca 5- kāyo hoti ṭhitaṃ cittaṃ ajjhattaṃ susaṇṭhitaṃ suvimuttaṃ .
Cakkhunā kho paneva rūpaṃ disvā amanāpaṃ na maṅku hoti appatiṭṭhitacitto
ādinnamānaso  6-  abyāpannacetaso  tassa  ṭhito  ca  kāyo
hoti ṭhitaṃ cittaṃ ajjhattaṃ susaṇṭhitaṃ suvimuttaṃ.
   {396.1} Puna caparaṃ kuṇḍaliya bhikkhu sotena saddaṃ sutvā .pe.
Ghānena gandhaṃ ghāyitvā . jivhāya rasaṃ sāyitvā. Kāyena phoṭṭhabbaṃ
phusitvā  .  manasā dhammaṃ viññāya manāpaṃ nābhijjhāyati nāvihiṃsati na
rāgaṃ janeti tassa ṭhito ca kāyo hoti ṭhitaṃ cittaṃ ajjhattaṃ susaṇṭhitaṃ
suvimuttaṃ  .  manasā  kho  paneva dhammaṃ viññāya amanāpaṃ na maṅku
hoti    appatiṭṭhitacitto   ādinnamānaso   abyāpannacetaso
tassa  ca  kāyo  hoti  ṭhitaṃ  cittaṃ ajjhattaṃ susaṇṭhitaṃ suvimuttaṃ .
Yato  kho  kuṇḍaliya  bhikkhu  cakkhunā  rūpaṃ  disvā manāpāmanāpesu
@Footnote: 1 Ma. itisaddo atthi. 2 Ma. Yu. ca. 3 Ma. Yu. paripūrentīti. 4 Ma. Yu.
@nābhijjhati nāvihaṃsati. evamupari. 5 Po. Yu. va. evamupari.
@6 Ma. Yu. ādīna .... evamupari.
Rūpesu  ṭhito  ādinnamānaso  abyāpannacetaso  tassa  ṭhito  ca
kāyo  hoti  ṭhitaṃ  cittaṃ  ajjhattaṃ  susaṇṭhitaṃ  suvimuttaṃ . sotena
saddaṃ  sutvā  .pe.  ghānena  gandhaṃ  ghāyitvā  . jivhāya rasaṃ
sāyitvā  .  kāyena  phoṭṭhabbaṃ phusitvā . manasā dhammaṃ viññāya
manāpāmanāpesu  dhammesu  ṭhito ca kāyo hoti ṭhitaṃ cittaṃ ajjhattaṃ
susaṇṭhitaṃ  suvimuttaṃ  .  evambhāvito  kho  kuṇḍaliya  indriyasaṃvaro
evaṃ bahulīkato tīṇi sucaritāni paripūreti.
   [397]  Kathaṃ  bhāvitāni tāni ca kuṇḍaliya tīṇi sucaritāni kathaṃ
bahulīkatāni  cattāro  satipaṭṭhāne paripūrenti . idha kuṇḍaliya bhikkhu
kāyaduccaritaṃ  pahānāya  1- kāyasucaritaṃ bhāveti vacīduccaritaṃ pahānāya
vacīsucaritaṃ  bhāveti  manoduccaritaṃ  pahānāya  manosucaritaṃ  bhāveti .
Evaṃ  bhāvitāni  kho  kuṇḍaliya  tīṇi  sucaritāni  evaṃ  bahulīkatāni
cattāro satipaṭṭhāne paripūrenti.
   [398]  Kathaṃ  bhāvitā ca kuṇḍaliya cattāro satipaṭṭhānā kathaṃ
bahulīkatā  satta  bojjhaṅge  paripūrenti  .  idha  kuṇḍaliya  bhikkhu
kāye  kāyānupassī  viharati  ātāpī  sampajāno  satimā  vineyya
loke  abhijjhādomanassaṃ  vedanāsu  .pe.  citte  .pe. dhammesu
dhammānupassī  viharati  ātāpī  sampajāno  satimā  vineyya  loke
abhijjhādomanassaṃ . evaṃ bhāvitā kho kuṇḍaliya cattāro satipaṭṭhānā
evaṃ bahulīkatā satta bojjhaṅge paripūrenti.
@Footnote: 1 Ma. Yu. pahāya. evamupari.
   [399] Kathaṃ bhāvitā ca kuṇḍaliya satta bojjhaṅgā kathaṃ bahulīkatā
vijjāvimuttiṃ  paripūrenti  .  idha  kuṇḍaliya  bhikkhu  satisambojjhaṅgaṃ
bhāveti  vivekanissitaṃ  virāganissitaṃ  nirodhanissitaṃ  vossaggapariṇāmiṃ
.pe.  upekkhāsambojjhaṅgaṃ  bhāveti  vivekanissitaṃ  virāganissitaṃ
nirodhanissitaṃ  vossaggapariṇāmiṃ  .  evaṃ bhāvitā kho kuṇḍaliya satta
bojjhaṅgā evaṃ bahulīkatā vijjāvimuttiṃ paripūrentīti.
   [400] Evaṃ vutte kuṇḍaliyo paribbājako bhagavantaṃ etadavoca
abhikkantaṃ  bho  gotama abhikkantaṃ bho gotama seyyathāpi bho gotama
nikkujjitaṃ  vā  ukkujjeyya  paṭicchannaṃ  vā vivareyya mūḷhassa vā
maggaṃ  ācikkheyya andhakāre vā telappajjotaṃ dhāreyya cakkhumanto
rūpāni  dakkhantīti . evameva kho bhotā gotamena anekapariyāyena
dhammo  pakāsito  esāhaṃ  bhavantaṃ  gotamaṃ  saraṇaṃ gacchāmi dhammañca
bhikkhusaṅghañca  upāsakaṃ  maṃ bhavaṃ gotamo dhāretu ajjatagge pāṇupetaṃ
saraṇaṅgatanti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 19 page 105-108. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=19&A=1998              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=19&A=1998              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=19&item=394&items=7              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=19&siri=79              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=19&i=394              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=4606              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=4606              Contents of The Tipitaka Volume 19 http://84000.org/tipitaka/read/?index_19

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com