ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 19 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 11 : Sutta. Saṃ. Ma.

   [4]  Evamme  sutaṃ  ekaṃ  samayaṃ  bhagavā  sakyesu viharati
sakkaraṃ  nāma  sakyānaṃ  nigamo  .  atha  kho āyasmā ānando
yena  bhagavā  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā
ekamantaṃ  nisīdi  .  ekamantaṃ  nisinno  kho  āyasmā ānando
bhagavantaṃ  etadavoca  upaḍḍhamidaṃ  bhante  brahmacarayassa  1-  yadidaṃ
kalyāṇamittatā kalyāṇasahāyatā kalyāṇasampavaṅkatāti.
   [5] Mā hevaṃ ānanda avaca 2- mā hevaṃ ānanda avaca 3- sakalameva 4-
hidaṃ  ānanda  brahmacariyaṃ  yadidaṃ  kalyāṇamittatā  kalyāṇasahāyatā
kalyāṇasampavaṅkatā   .   kalyāṇamittassetaṃ   ānanda  bhikkhuno
pāṭikaṅkhaṃ  kalyāṇasahāyakassa  kalyāṇasampavaṅkassa  ariyaṃ  aṭṭhaṅgikaṃ
maggaṃ bhāvessati ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkarissatīti.
   [6]   Kathañcānanda  bhikkhu  kalyāṇamitto  kalyāṇasahāyo
kalyāṇasampavaṅko ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāveti ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ
bahulīkaroti  .  idhānanda  bhikkhu  sammādiṭṭhiṃ  bhāveti vivekanissitaṃ
virāganissitaṃ   nirodhanissitaṃ  vossaggapariṇāmiṃ  sammāsaṅkappaṃ  bhāveti
@Footnote: 1 Ma. brahmacariyaṃ. 2-3 Ma. Yu. ayaṃ pāṭho natthi. 4 Ma. sakamevidaṃ ānanda ....
Vivekanissitaṃ  .pe.  sammāvācaṃ  bhāveti  .pe.  sammākammantaṃ
bhāveti  .pe.  sammāājīvaṃ  bhāveti .pe. sammāvāyāmaṃ bhāveti
.pe.  sammāsatiṃ  bhāveti  .pe. sammāsamādhiṃ bhāveti vivekanissitaṃ
virāganissitaṃ  nirodhanissitaṃ  vossaggapariṇāmiṃ  .  evaṃ  kho ānanda
bhikkhu   kalyāṇamitto   kalyāṇasahāyo  kalyāṇasampavaṅko  ariyaṃ
aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāveti ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkaroti.
   [7]  Tadimināpetaṃ  1-  ānanda  pariyāyena veditabbaṃ yathā
sakalamevidaṃ   brahmacariyaṃ  yadidaṃ  kalyāṇamittatā  kalyāṇasahāyatā
kalyāṇasampavaṅkatāti  .  mamañhi  ānanda  kalyāṇamittaṃ  āgamma
jātidhammā  sattā  jātiyā  parimuccanti  jarādhammā  sattā jarāya
parimuccanti  maraṇadhammā  sattā  maraṇena  parimuccanti  sokaparideva-
dukkhadomanassupāyāsadhammā  sattā  sokaparidevadukkhadomanassupāyāsehi
parimuccanti  . iminā kho etaṃ ānanda pariyāyena veditabbaṃ yathā
sakalamevidaṃ   brahmacariyaṃ  yadidaṃ  kalyāṇamittatā  kalyāṇasahāyatā
kalyāṇasampavaṅkatāti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 19 page 2-3. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=19&A=26              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=19&A=26              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=19&item=4&items=4              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=19&siri=2              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=19&i=4              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=3939              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=3939              Contents of The Tipitaka Volume 19 https://84000.org/tipitaka/read/?index_19 https://84000.org/tipitaka/english/?index_19

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]