ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 19 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 11 : Sutta. Saṃ. Ma.

   [547]  Atha  kho  sambahulā  bhikkhū pubbaṇhasamayaṃ nivāsetvā
pattacīvaramādāya  sāvatthiṃ  piṇḍāya  pāvisiṃsu  .  atha  kho  tesaṃ
bhikkhūnaṃ  etadahosi  atippago  kho  tāva  sāvatthiyaṃ piṇḍāya carituṃ
yannūna   mayaṃ   yena  aññatitthiyānaṃ  paribbājakānaṃ  ārāmo
tenupasaṅkameyyāmāti  .  atha  kho  te bhikkhū yena aññatitthiyānaṃ
paribbājakānaṃ   ārāmo   tenupasaṅkamiṃsu   upasaṅkamitvā  tehi
aññatitthiyehi  paribbājakehi  saddhiṃ  sammodiṃsu  sammodanīyaṃ  kathaṃ
sārāṇīyaṃ vītisāretvā ekamantaṃ nisīdiṃsu.
   {547.1}  Ekamantaṃ nisinne kho te bhikkhū te aññatitthiyā
paribbājakā etadavocuṃ samaṇo āvuso gotamo sāvakānaṃ evaṃ dhammaṃ
deseti etha tumhe bhikkhave pañca nīvaraṇe pahāya cetaso upakkilese
paññāya  dubbalīkaraṇe  satta  bojjhaṅge  yathābhūtaṃ  bhāvethāti .
Mayampi kho āvuso sāvakānaṃ evaṃ dhammaṃ desema etha tumhe āvuso
pañca  nīvaraṇe  pahāya  cetaso  upakkilese  paññāya dubbalīkaraṇe
satta bojjhaṅge yathābhūtaṃ bhāvethāti . idha no āvuso ko viseso
Ko  adhippāyaso  kinnānākaraṇaṃ samaṇassa vā gotamassa amhākaṃ vā
yadidaṃ dhammadesanāya vā dhammadesanaṃ anusāsaniyā vā anusāsananti 1-.
   [548]  Atha kho te bhikkhū tesaṃ aññatitthiyānaṃ paribbājakānaṃ
bhāsitaṃ  neva  abhinandiṃsu  nappaṭikkosiṃsu anabhinanditvā appaṭikkositvā
uṭṭhāyāsanā  pakkamiṃsu  bhagavato  santike  etassa  bhāsitassa atthaṃ
ājānissāmāti.
   [549] Atha kho te bhikkhū sāvatthiyaṃ piṇḍāya caritvā pacchābhattaṃ
piṇḍapātapaṭikkantā   yena  bhagavā  tenupasaṅkamiṃsu  upasaṅkamitvā
bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdiṃsu . ekamantaṃ nisinnā kho
te  bhikkhū  bhagavantaṃ  etadavocuṃ  idha  mayaṃ  bhante  pubbaṇhasamayaṃ
nivāsetvā  pattacīvaramādāya  sāvatthiṃ  piṇḍāya  pavisimha  . tesaṃ
no  bhante  amhākaṃ  etadahosi  atippago  kho  tāva sāvatthiyaṃ
piṇḍāya  carituṃ  yannūna  mayaṃ  yena  aññatitthiyānaṃ  paribbājakānaṃ
ārāmo tenupasaṅkameyyāmāti.
   {549.1} Atha kho mayaṃ bhante yena aññatitthiyānaṃ paribbājakānaṃ
ārāmo tenupasaṅkamimha upasaṅkamitvā tehi aññatitthiyehi paribbājakehi
saddhiṃ  sammodimha  sammodanīyaṃ  kathaṃ sārāṇīyaṃ vītisāretvā ekamantaṃ
nisīdimha . ekamantaṃ nisinne kho amhe bhante te 2- aññatitthiyā
paribbājakā etadavocuṃ samaṇo āvuso gotamo sāvakānaṃ evaṃ dhammaṃ
deseti etha tumhe bhikkhave pañca nīvaraṇe pahāya cetaso upakkilese
@Footnote: 1 Ma. Yu. anusāsaninti. evamupari. 2 Yu. ayaṃ pāṭho natthi.
Paññāya  dubbalīkaraṇe  satta  bojjhaṅge  yathābhūtaṃ  bhāvethāti .
Mayampi  kho  āvuso  sāvakānaṃ  evaṃ dhammaṃ desema etha tumhe
āvuso  pañca  nīvaraṇe  pahāya  cetaso  upakkilese  paññāya
dubbalīkaraṇe  satta  bojjhaṅge  yathābhūtaṃ  bhāvethāti  .  idha no
āvuso  ko  viseso  ko  adhippāyaso  kinnānākaraṇaṃ  samaṇassa
vā  gotamassa  amhākaṃ  vā  yadidaṃ  dhammadesanāya vā dhammadesanaṃ
anusāsaniyā vā anusāsananti.
   [550] Atha kho mayaṃ bhante tesaṃ aññatitthiyānaṃ paribbājakānaṃ
bhāsitaṃ  neva abhinandimha nappaṭikkosimha anabhinanditvā appaṭikkositvā
uṭṭhāyāsanā  pakkamimha  bhagavato  santike  etassa bhāsitassa atthaṃ
ājānissāmāti.
   [551] Evaṃvādino bhikkhave aññatitthiyā paribbājakā evamassu
vacanīyā  atthi  panāvuso  pariyāyo  yaṃ  pariyāyaṃ  āgamma  pañca
nīvaraṇā  dasa  honti  satta  bojjhaṅgā  catuddasāti  .  evaṃ
puṭṭhā  bhikkhave  aññatitthiyā  paribbājakā  na  ceva sampāyissanti
uttariñca  vighātaṃ  āpajjissanti  .  taṃ  kissa hetu . yathā taṃ
bhikkhave  avisayasmiṃ  .  nāhantaṃ  bhikkhave passāmi sadevake loke
samārake  sabrahmake  sassamaṇabrāhmaṇiyā  pajāya  sadevamanussāya
yo  imesaṃ  pañhānaṃ  veyyākaraṇena  cittaṃ  ārādheyya  aññatra
tathāgatena vā tathāgatasāvakena vā ito vā pana sutvā.
   [552] Katamo ca bhikkhave pariyāyo yaṃ pariyāyaṃ āgamma pañca
nīvaraṇā dasa honti.
   [553]  Yadapi  bhikkhave  ajjhattaṃ  kāmacchando  tadapi nīvaraṇaṃ
yadapi  bahiddhā  kāmacchando  tadapi  nīvaraṇaṃ  kāmacchandanīvaraṇanti
iti hidaṃ uddesaṃ āgacchati 1-. Tadamināpetaṃ pariyāyena dvayaṃ hoti.
   [554]  Yadapi  bhikkhave  ajjhattaṃ  byāpādo  tadapi  nīvaraṇaṃ
yadapi   bahiddhā  byāpādo  tadapi  nīvaraṇaṃ  byāpādanīvaraṇanti
iti hidaṃ uddesaṃ āgacchati. Tadamināpetaṃ pariyāyena dvayaṃ hoti.
   [555]  Yadapi  bhikkhave  thīnaṃ tadapi nīvaraṇaṃ yadapi middhaṃ tadapi
nīvaraṇaṃ  thīnamiddhanīvaraṇanti  iti  hidaṃ  uddesaṃ  āgacchati  .
Tadamināpetaṃ pariyāyena dvayaṃ hoti.
   [556]  Yadapi  bhikkhave  uddhaccaṃ  tadapi  nīvaraṇaṃ  yadapi
kukkuccaṃ   tadapi   nīvaraṇaṃ   uddhaccakukkuccanīvaraṇanti  iti  hidaṃ
uddesaṃ āgacchati. Tadamināpetaṃ pariyāyena dvayaṃ hoti.
   [557]  Yadapi  bhikkhave  ajjhattaṃ  dhammesu  vicikicchā  tadapi
nīvaraṇaṃ   yadapi  bahiddhā  dhammesu  vicikicchā  tadapi  nīvaraṇaṃ
vicikicchānīvaraṇanti  iti  hidaṃ  uddesaṃ  āgacchati  .  tadamināpetaṃ
pariyāyena dvayaṃ hoti.
   [558] Ayaṃ kho bhikkhave pariyāyo yaṃ pariyāyaṃ āgamma pañca
nīvaraṇā dasa honti.
@Footnote: 1 Ma. gacchati. evamupari.
   [559] Katamo ca bhikkhave pariyāyo yaṃ pariyāyaṃ āgamma satta
bojjhaṅgā catuddasa honti.
   [560] Yadapi bhikkhave ajjhattaṃ dhammesu sati tadapi satisambojjhaṅgo
yadapi  bahiddhā  dhammesu sati tadapi satisambojjhaṅgo satisambojjhaṅgoti
iti hidaṃ uddesaṃ āgacchati. Tadamināpetaṃ pariyāyena dvayaṃ hoti.
   [561]  Yadapi  bhikkhave  ajjhattaṃ  dhammesu  paññāya pavicinati
paricarati   parivīmaṃsamāpajjati   tadapi  dhammavicayasambojjhaṅgo  yadapi
bahiddhā  dhammesu  paññāya  pavicinati  paricarati  parivīmaṃsamāpajjati
tadapi   dhammavicayasambojjhaṅgo  dhammavicayasambojjhaṅgoti  iti  hidaṃ
uddesaṃ āgacchati. Tadamināpetaṃ pariyāyena dvayaṃ hoti.
   [562]  Yadapi  bhikkhave  kāyikaṃ viriyaṃ tadapi viriyasambojjhaṅgo
yadapi  cetasikaṃ  viriyaṃ  tadapi  viriyasambojjhaṅgo  viriyasambojjhaṅgoti
iti hidaṃ uddesaṃ āgacchati. Tadamināpetaṃ pariyāyena dvayaṃ hoti.
   [563] Yadapi bhikkhave savitakkasavicārā pīti tadapi pītisambojjhaṅgo
yadapi  avitakkāvicārā  pīti  tadapi pītisambojjhaṅgo pītisambojjhaṅgoti
iti hidaṃ uddesaṃ āgacchati. Tadamināpetaṃ pariyāyena dvayaṃ hoti.
   [564]  Yadapi bhikkhave kāyappassaddhi tadapi passaddhisambojjhaṅgo
yadapi  cittappassaddhi  tadapi  passaddhisambojjhaṅgo passaddhisambojjhaṅgoti
Iti hidaṃ uddesaṃ āgacchati. Tadamināpetaṃ pariyāyena dvayaṃ hoti.
   [565]  Yadapi  bhikkhave  savitakko  savicāro  samādhi  tadapi
samādhisambojjhaṅgo  yadapi  avitakko  avicāro  samādhi  tadapi
samādhisambojjhaṅgo   samādhisambojjhaṅgoti   iti   hidaṃ  uddesaṃ
āgacchati. Tadamināpetaṃ pariyāyena dvayaṃ hoti.
   [566]  Yadapi  bhikkhave  ajjhattaṃ  dhammesu  upekkhā  tadapi
upekkhāsambojjhaṅgo  yadapi  bahiddhā  dhammesu  upekkhā  tadapi
upekkhāsambojjhaṅgo  upekkhāsambojjhaṅgoti  iti  hidaṃ  uddesaṃ
āgacchati. Tadamināpetaṃ pariyāyena dvayaṃ hoti.
   [567] Ayaṃ kho bhikkhave pariyāyo yaṃ pariyāyaṃ āgamma satta
bojjhaṅgā catuddasāti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 19 page 150-155. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=19&A=2860              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=19&A=2860              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=19&item=547&items=21              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=19&siri=124              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=19&i=547              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=5164              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=5164              Contents of The Tipitaka Volume 19 http://84000.org/tipitaka/read/?index_19

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com