ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 19 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 11 : Sutta. Saṃ. Ma.

   [573]  Ekaṃ  samayaṃ bhagavā koliyesu viharati haliddavasanannāma
koliyānaṃ  nigamo  .  atha  kho  sambahulā  bhikkhū  pubbaṇhasamayaṃ
nivāsetvā  pattacīvaramādāya  haliddavasanaṃ  piṇḍāya  pāvisiṃsu .
Atha  kho  tesaṃ  bhikkhūnaṃ etadahosi atippago kho tāva haliddavasanaṃ
piṇḍāya  carituṃ  yannūna  mayaṃ  yena  aññatitthiyānaṃ  paribbājakānaṃ
ārāmo tenupasaṅkameyyāmāti.
   [574]  Atha kho te bhikkhū yena aññatitthiyānaṃ paribbājakānaṃ
ārāmo   tenupasaṅkamiṃsu   upasaṅkamitvā   tehi  aññatitthiyehi
paribbājakehi  saddhiṃ sammodiṃsu sammodanīyaṃ kathaṃ sārāṇīyaṃ vītisāretvā
ekamantaṃ nisīdiṃsu . ekamantaṃ nisinne kho te bhikkhū te 1- aññatitthiyā
paribbājakā etadavocuṃ.
   [575] Samaṇo āvuso gotamo sāvakānaṃ evaṃ dhammaṃ deseti
etha  tumhe  bhikkhave  pañca  nīvaraṇe pahāya cetaso upakkilese
paññāya   dubbalīkaraṇe  mettāsahagatena  cetasā  ekaṃ  disaṃ
pharitvā viharatha tathā dutiyaṃ . tathā tatiyaṃ . tathā catutthaṃ . iti
uddhamadho  tiriyaṃ sabbadhi sabbattatāya sabbāvantaṃ lokaṃ mettāsahagatena
cetasā  vipulena  mahaggatena  appamāṇena  averena  abyāpajjhena
pharitvā viharatha.
   [576] Karuṇāsahagatena cetasā ekaṃ disaṃ pharitvā viharatha tathā
dutiyaṃ . tathā tatiyaṃ . tathā catutthaṃ . iti uddhamadho tiriyaṃ sabbadhi
@Footnote: 1 ma ayaṃ pāṭho natthi.
Sabbattatāya  sabbāvantaṃ  lokaṃ  karuṇāsahagatena  cetasā  vipulena
mahaggatena appamāṇena averena abyāpajjhena pharitvā viharatha.
   [577] Muditāsahagatena cetasā ekaṃ disaṃ pharitvā viharatha tathā
dutiyaṃ . tathā tatiyaṃ . tathā catutthaṃ . iti uddhamadho tiriyaṃ sabbadhi
sabbattatāya  sabbāvantaṃ  lokaṃ  muditāsahagatena  cetasā  vipulena
mahaggatena appamāṇena averena abyāpajjhena pharitvā viharatha.
   [578] Upekkhāsahagatena cetasā ekaṃ disaṃ pharitvā viharatha tathā
dutiyaṃ . tathā tatiyaṃ . tathā catutthaṃ . iti uddhamadho tiriyaṃ sabbadhi
sabbattatāya  sabbāvantaṃ  lokaṃ  upekkhāsahagatena  cetasā  vipulena
mahaggatena appamāṇena averena abyāpajjhena pharitvā viharathāti.
   [579] Mayampi kho āvuso sāvakānaṃ evaṃ dhammaṃ desema etha
tumhe  āvuso  pañca nīvaraṇe pahāya cetaso upakkilese paññāya
dubbalīkaraṇe mettāsahagatena cetasā ekaṃ disaṃ pharitvā viharatha .pe.
   [580] Upekkhāsahagatena cetasā ekaṃ disaṃ pharitvā viharatha tathā
dutiyaṃ . tathā tatiyaṃ . tathā catutthaṃ . iti uddhamadho tiriyaṃ sabbadhi
sabbattatāya  sabbāvantaṃ  lokaṃ  upekkhāsahagatena  cetasā  vipulena
mahaggatena appamāṇena averena abyāpajjhena pharitvā viharathāti.
   [581] Idha no āvuso ko viseso ko adhippāyaso kinnānākaraṇaṃ
samaṇassa  vā  gotamassa  amhākaṃ  vā  yadidaṃ  dhammadesanāya
Vā dhammadesanaṃ anusāsaniyā vā anusāsananti.
   [582]  Atha kho te bhikkhū tesaṃ aññatitthiyānaṃ paribbājakānaṃ
bhāsitaṃ   neva   abhinandiṃsu   nappaṭikkosiṃsu   anabhinanditvā
appaṭikkositvā   uṭṭhāyāsanā   pakkamiṃsu   bhagavato   santike
etassa bhāsitassa atthaṃ ājānissāmāti.
   [583] Atha kho te bhikkhū haliddavasane piṇḍāya caritvā pacchābhattaṃ
piṇḍapātapaṭikkantā   yena  bhagavā  tenupasaṅkamiṃsu  upasaṅkamitvā
bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ nisīdiṃsu . ekamantaṃ nisinnā kho
te bhikkhū bhagavantaṃ etadavocuṃ.
   [584] Idha mayaṃ bhante pubbaṇhasamayaṃ nivāsetvā pattacīvaramādāya
haliddavasanaṃ  1-  piṇḍāya  pavisimha  .  tesaṃ no bhante amhākaṃ
etadahosi  atippago  kho  tāva  haliddavasanaṃ  piṇḍāya  carituṃ
yannūna   mayaṃ   yena  aññatitthiyānaṃ  paribbājakānaṃ  ārāmo
tenupasaṅkameyyāmāti.
   [585] Atha kho mayaṃ bhante yena aññatitthiyānaṃ paribbājakānaṃ
ārāmo   tenupasaṅkamimha   upasaṅkamitvā  tehi  aññatitthiyehi
paribbājakehi   saddhiṃ  sammodimha  sammodanīyaṃ  kathaṃ  sārāṇīyaṃ
vītisāretvā  ekamantaṃ  nisīdimha  .  ekamantaṃ  nisinne  kho
amhe bhante te aññatitthiyā paribbājakā etadavocuṃ.
   [586] Samaṇo āvuso gotamo sāvakānaṃ evaṃ dhammaṃ deseti
@Footnote: 1 Ma. Yu. haliddavasane. evamupari.
Etha  tumhe  bhikkhave  pañca  nīvaraṇe pahāya cetaso upakkilese
paññāya   dubbalīkaraṇe  mettāsahagatena  cetasā  ekaṃ  disaṃ
pharitvā viharatha .pe.
   [587] Karuṇāsahagatena cetasā.
   [588] Muditāsahagatena cetasā.
   [589]  Upekkhāsahagatena  cetasā ekaṃ disaṃ pharitvā viharatha
tathā dutiyaṃ . tathā tatiyaṃ . tathā catutthaṃ . iti uddhamadho tiriyaṃ
sabbadhi   sabbattatāya   sabbāvantaṃ   lokaṃ   upekkhāsahagatena
cetasā  vipulena  mahaggatena  appamāṇena  averena  abyāpajjhena
pharitvā viharathāti.
   [590]  Mayampi  kho  āvuso sāvakānaṃ evaṃ dhammaṃ desema
etha  tumhe  āvuso  pañca  nīvaraṇe pahāya cetaso upakkilese
paññāya   dubbalīkaraṇe  mettāsahagatena  cetasā  ekaṃ  disaṃ
pharitvā viharatha .pe.
   [591] Karuṇāsahagatena cetasā.
   [592] Muditāsahagatena cetasā.
   [593]  Upekkhāsahagatena  cetasā ekaṃ disaṃ pharitvā viharatha
tathā  dutiyā  .  tathā  tatiyaṃ . tathā catutthaṃ . iti uddhamadho
tiriyaṃ  sabbadhi  sabbattatāya  sabbāvantaṃ  lokaṃ  upekkhāsahagatena
cetasā  vipulena  mahaggatena  appamāṇena  averena  abyāpajjhena
Pharitvā viharathāti.
   [594] Idha no āvuso ko viseso ko adhippāyaso kinnānākaraṇaṃ
samaṇassa  vā  gotamassa  amhākaṃ  vā  yadidaṃ  dhammadesanāya  vā
dhammadesanaṃ anusāsaniyā vā anusāsananti.
   [595] Atha kho mayaṃ bhante tesaṃ aññatitthiyānaṃ paribbājakānaṃ
bhāsitaṃ   neva   abhinandimha   nappaṭikkosimha   anabhinanditvā
appaṭikkositvā   uṭṭhāyāsanā   pakkamimha   bhagavato  santike
etassa bhāsitassa atthaṃ ājānissāmāti.
   [596] Evaṃvādino bhikkhave aññatitthiyā paribbājakā evamassu
vacanīyā  kathaṃ  bhāvitā panāvuso mettā cetovimutti kiṃgatikā hoti
kimparamā  kimphalā  kimpariyosānā . kathaṃ bhāvitā panāvuso karuṇā
cetovimutti  kiṃgatikā  hoti  kimparamā  kimphalā  kimpariyosānā .
Kathaṃ  bhāvitā  panāvuso muditā cetovimutti kiṃgatikā hoti kimparamā
kimphalā  kimpariyosānā  .  kathaṃ  bhāvitā  panāvuso  upekkhā
cetovimutti  kiṃgatikā  hoti  kimparamā  kimphalā kimpariyosānāti .
Evaṃ puṭṭhā bhikkhave aññatitthiyā paribbājakā na ceva sampāyissanti
uttariñca vighātaṃ āpajjissanti . taṃ kissa hetu . yathā taṃ bhikkhave
avisayasmiṃ  .  nāhantaṃ  bhikkhave passāmi sadevake loke samārake
sabrahmake  sassamaṇabrāhmaṇiyā  pajāya  sadevamanussāya  yo  imesaṃ
pañhānaṃ  veyyākaraṇena  cittaṃ  ārādheyya aññatra tathāgatena vā
Tathāgatasāvakena vā ito vā pana sutvā.
   [597] Kathaṃ bhāvitā ca bhikkhave mettā cetovimutti kiṃgatikā
hoti  kimparamā  kimphalā  kimpariyosānā  .  idha  bhikkhave bhikkhu
mettāsahagataṃ   satisambojjhaṅgaṃ   bhāveti  .pe.  mettāsahagataṃ
upekkhāsambojjhaṅgaṃ  bhāveti  vivekanissitaṃ  virāganissitaṃ  nirodhanissitaṃ
vossaggapariṇāmiṃ  .  so  sace  ākaṅkhati  appaṭikūle  paṭikūlasaññī
vihareyyanti  paṭikūlasaññī  tattha  viharati  sace  ākaṅkhati  paṭikūle
appaṭikūlasaññī  vihareyyanti  appaṭikūlasaññī  tattha  viharati  sace
ākaṅkhati  appaṭikūle  ca  paṭikūle  ca  paṭikūlasaññī  vihareyyanti
paṭikūlasaññī  tattha  viharati  sace  ākaṅkhati  paṭikūle ca appaṭikūle
ca   appaṭikūlasaññī  vihareyyanti  appaṭikūlasaññī  tattha  viharati
sace  ākaṅkhati  appaṭikūlañca  paṭikūlañca  tadubhayaṃ  abhinivajjetvā
upekkhako vihareyyaṃ sato sampajānoti upekkhako [1]- tattha viharati
sato  sampajāno  subhaṃ vā kho pana vimokkhaṃ upasampajja viharati .
Subhaparamāhaṃ  bhikkhave  mettācetovimuttiṃ  vadāmi  .  idha  paññassa
bhikkhuno uttarivimuttiṃ appaṭivijjhato.
   [598] Kathaṃ bhāvitā ca bhikkhave karuṇā cetovimutti kiṃgatikā hoti
kimparamā  kimphalā kimpariyosānā . idha bhikkhave bhikkhu karuṇāsahagataṃ
satisambojjhaṅgaṃ  bhāveti  .pe.  karuṇāsahagataṃ  upekkhāsambojjhaṅgaṃ
bhāveti  vivekanissitaṃ  virāganissitaṃ  nirodhanissitaṃ  vossaggapariṇāmiṃ .
@Footnote: 1 Ma. ca.
So   sace   ākaṅkhati  appaṭikūle  paṭikūlasaññī  vihareyyanti
paṭikūlasaññī  tattha  viharati  .pe.  sace  ākaṅkhati  appaṭikūlañca
paṭikūlañca  tadubhayaṃ  abhinivajjetvā  upekkhako  vihareyyaṃ  sato
sampajānoti  upekkhako  tattha  viharati  sato  sampajāno  sabbaso
vā   pana   rūpasaññānaṃ  samatikkamā  paṭighasaññānaṃ  atthaṅgamā
nānattasaññānaṃ  amanasikārā  ananto  ākāsoti  ākāsānañcāyatanaṃ
upasampajja   viharati   .   ākāsānañcāyatanaparamāhaṃ   bhikkhave
karuṇācetovimuttiṃ  vadāmi  .  idha  paññassa  bhikkhuno  uttarivimuttiṃ
appaṭivijjhato.
   [599]  Kathaṃ  bhāvitā  ca bhikkhave muditācetovimutti kiṃgatikā
hoti  kimparamā  kimphalā  kimpariyosānā  .  idha  bhikkhave bhikkhu
muditāsahagataṃ   satisambojjhaṅgaṃ   bhāveti   .pe.   muditāsahagataṃ
upekkhāsambojjhaṅgaṃ  bhāveti  vivekanissitaṃ  virāganissitaṃ  nirodhanissitaṃ
vossaggapariṇāmiṃ  .  so  sace  ākaṅkhati  appaṭikūle  paṭikūlasaññī
vihareyyanti  paṭikūlasaññī  tattha  viharati  .pe.  sace  ākaṅkhati
appaṭikūlañca   paṭikūlañca   tadubhayaṃ   abhinivajjetvā   upekkhako
vihareyyaṃ sato sampajānoti upekkhako tattha viharati sato sampajāno
sabbaso   vā   pana  ākāsānañcāyatanaṃ  samatikkamma  anantaṃ
viññāṇanti    viññāṇañcāyatanaṃ   upasampajja   viharati   .
Viññāṇañcāyatanaparamāhaṃ      bhikkhave      muditācetovimuttiṃ
vadāmi. Idha paññassa bhikkhuno uttarivimuttiṃ appaṭivijjhato.
   [600]  Kathaṃ bhāvitā ca bhikkhave upekkhācetovimutti kiṃgatikā
hoti  kimparamā  kimphalā  kimpariyosānā  .  idha  bhikkhave bhikkhu
upekkhāsahagataṃ  satisambojjhaṅgaṃ  bhāveti  .pe.  upekkhāsahagataṃ
upekkhāsambojjhaṅgaṃ  bhāveti  vivekanissitaṃ  virāganissitaṃ  nirodhanissitaṃ
vossaggapariṇāmiṃ  .  so  sace  ākaṅkhati  appaṭikūle  paṭikūlasaññī
vihareyyanti  paṭikūlasaññī  tattha  viharati  sace  ākaṅkhati  paṭikūle
appaṭikūlasaññī  vihareyyanti  appaṭikūlasaññī  tattha  viharati  sace
ākaṅkhati  appaṭikūle  ca  paṭikūle  ca  paṭikūlasaññī  vihareyyanti
paṭikūlasaññī  tattha  viharati sace ākaṅkhati paṭikūle ca appaṭikūle ca
appaṭikūlasaññī  vihareyyanti  appaṭikūlasañña  tattha  viharati  sace
ākaṅkhati  appaṭikūlañca  paṭikūlañca  tadubhayaṃ  abhinivajjetvā upekkhako
vihareyyaṃ sato sampajānoti upekkhako tattha viharati sato sampajāno
sabbaso  vā  pana  viññāṇañcāyatanaṃ  samatikkamma  natthi  kiñcīti
ākiñcaññāyatanaṃ  upasampajja  viharati  .  ākiñcaññāyatanaparamāhaṃ
bhikkhave  upekkhācetovimuttiṃ  vadāmi  .  idha  paññassa  bhikkhuno
uttarivimuttiṃ appaṭivijjhatoti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 19 page 159-166. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=19&A=3037              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=19&A=3037              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=19&item=573&items=28              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=19&siri=126              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=19&i=573              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=5239              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=5239              Contents of The Tipitaka Volume 19 http://84000.org/tipitaka/read/?index_19

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com