ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 19 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 11 : Sutta. Saṃ. Ma.

   [627] Evamme sutaṃ ekaṃ samayaṃ bhagavā rājagahe viharati gijjhakūṭe
pabbate  .  atha kho abhayo rājakumāro yena bhagavā tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā   bhagavantaṃ   abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdi  .
Ekamantaṃ nisinno kho abhayo rājakumāro bhagavantaṃ etadavoca
   [628]  Pūraṇo  bhante  kassapo evamāha natthi hetu natthi
paccayo  aññāṇāya  adassanāya  ahetu  appaccayo  aññāṇaṃ
adassanaṃ  hoti  .  natthi  hetu  natthi paccayo ñāṇāya dassanāya
ahetu appaccayo ñāṇaṃ dassanaṃ hotīti. Idha bhagavā kimāhāti.
   [629]  Atthi  rājakumāra  hetu  atthi  paccayo aññāṇāya
adassanāya  sahetu  sappaccayo  aññāṇaṃ  adassanaṃ  hoti  . atthi
rājakumāra  hetu  atthi  paccayo  ñāṇāya  dassanāya  sahetu
Sappaccayo ñāṇaṃ dassanaṃ hotīti.
   [630] Katamo [1]- bhante hetu katamo paccayo aññāṇāya
adassanāya. Kathaṃ sahetu sappaccayo aññāṇaṃ adassanaṃ hotīti.
   [631] Yasmiṃ kho rājakumāra samaye kāmarāgapariyuṭṭhitena cetasā
viharati  kāmarāgaparetena  uppannassa  ca  kāmarāgassa  nissaraṇaṃ
yathābhūtaṃ  nappajānāti  na  passati  . ayampi kho rājakumāra hetu
ayaṃ  paccayo  aññāṇāya  adassanāya . evampi sahetu sappaccayo
aññāṇaṃ adassanaṃ hoti.
   [632] Puna caparaṃ rājakumāra yasmiṃ samaye byāpādapariyuṭṭhitena
cetasā  viharati  byāpādaparetena  uppannassa  ca  byāpādassa
nissaraṇaṃ  yathābhūtaṃ  nappajānāti na passati . ayampi kho rājakumāra
hetu  ayaṃ  paccayo  aññāṇāya  adassanāya  .  evampi  sahetu
sappaccayo aññāṇaṃ adassanaṃ hoti.
   [633]  Puna caparaṃ rājakumāra yasmiṃ samaye thīnamiddhapariyuṭṭhitena
cetasā.
   [634] Uddhaccakukkuccapariyuṭṭhitena cetasā.
   [635]  Vicikicchāpariyuṭṭhitena  cetasā viharati vicikicchāparetena
uppannāya ca vicikicchāya nissaraṇaṃ yathābhūtaṃ nappajānāti na passati .
Ayampi  kho rājakumāra hetu ayaṃ paccayo aññāṇāya adassanāya .
Evampi sahetu sappaccayo aññāṇaṃ adassanaṃ hotīti.
@Footnote: 1 Ma. Yu. pana.
   [636] Ko nāmāyaṃ bhante dhammapariyāyoti . Nīvaraṇā nāmete
rājakumārāti  .  taggha  bhagavā  nīvaraṇā  taggha  sugata  nīvaraṇā
ekamekenapi  kho  bhante  nīvaraṇena abhibhūto yathābhūtaṃ nappajāneyya
na passeyya ko pana vādo pañcahi nīvaraṇehi.
   [637]  Katamo  pana  bhante  hetu katamo paccayo ñāṇāya
dassanāya. Kathaṃ sahetu sappaccayo ñāṇaṃ dassanaṃ hotīti.
   [638] Idha rājakumāra bhikkhu satisambojjhaṅgaṃ bhāveti vivekanissitaṃ
virāganissitaṃ  nirodhanissitaṃ  vossaggapariṇāmiṃ  .  so  satisambojjhaṅgaṃ
bhāveti 1- tena cittena yathābhūtaṃ pajānāti passati . ayampi kho
rājakumāra  hetu ayaṃ paccayo ñāṇāya dassanāya . evampi sahetu
sappaccayo ñāṇaṃ dassanaṃ hoti.
   [639] Puna caparaṃ rājakumāra bhikkhu .pe. upekkhāsombajjhaṅgaṃ
bhāveti  vivekanissitaṃ  virāganissitaṃ  nirodhanissitaṃ  vossaggapariṇāmiṃ .
So  upekkhāsambojjhaṅgaṃ  bhāveti  2-  tena  cittena  yathābhūtaṃ
pajānāti  passati  .  ayaṃpi  kho  rājakumāra  hetu ayaṃ paccayo
ñāṇāya  dassanāya  .  evampi  sahetu  sappaccayo  ñāṇaṃ dassanaṃ
hotīti.
   [640]  Ko  nāmāyaṃ  bhante  dhammapariyāyoti . bojjhaṅgā
nāmete  rājakumārāti  .  taggha  bhagavā  bojjhaṅgā taggha sugata
bojjhaṅgā  ekamekenapi  kho  bhante  bojjhaṅgena  samannāgato
@Footnote: 1-2 Ma. Yu. bhāvitena cittena.
Yathābhūtaṃ pajāneyya passeyya ko pana vādo sattahi bojjhaṅgehi.
Yopi  me  bhante  gijjhakūṭaṃ  pabbataṃ  ārohantassa  kāyakilamatho
cittakilamatho sopi me paṭippassaddho dhammo ca me abhisametoti.
            Uddānaṃ bhavati
     āhārāpariyāyaggi 1-     mittaṃ 2- sagāravena ca
     abhayo pucchito pañhaṃ      gijjhakūṭamhi pabbateti.
       Bojjhaṅgasaṃyuttassa bojjhaṅgachaṭṭhakaṃ chaṭṭhaṃ.
          --------------
@Footnote: 1 Ma. āhārāpariyāyamaggi. 2 Ma. Yu. mettaṃ saṅgāravena ca.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 19 page 175-178. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=19&A=3368              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=19&A=3368              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=19&item=627&items=14              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=19&siri=128              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=19&i=627              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=5334              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=5334              Contents of The Tipitaka Volume 19 http://84000.org/tipitaka/read/?index_19

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com