ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 19 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 11 : Sutta. Saṃ. Ma.

   [672]  Sāvatthīnidānaṃ  .  seyyathāpi  bhikkhave  gaṅgā nadī
pācīnaninnā pācīnapoṇā pācīnapabbhārā .pe.
     Cha pācīnato ninnā       cha ninnā ca samuddato
     dve te cha dvādasa honti  vaggo tena pavuccatīti.
         Gaṅgāpeyyālo navamo.
   [673] Yāvatā bhikkhave sattā apādā 1- vā dvipādā vā
catuppādā vā bahuppādā vāti vitthāretabbaṃ.
     Tathāgataṃ padaṃ kūṭaṃ         mūlaṃ sārena 2- vassikaṃ
     rājā candimasuriyā ca 3-   vatthena dasamaṃ padaṃ.
(appamādavaggo 4- bojjhaṅgasaṃyuttassa bojjhaṅgavasena vitthāretabbo 5-).
      Bojjhaṅgasaṃyuttassa appamādavaggo dasamo.
   [674]  Seyyathāpi  bhikkhave  yekeci  balakaraṇīyā  kammantā
kayirantīti vitthāretabbaṃ.
@Footnote: 1 Ma. Yu. apadā vā ... bahuppadā vā. 2 Yu. sāro ca .... 3 Yu. casaddo
@natthi. 4-5 Yu. appamādavagge ... vitthāretabbaṃ.
     Balaṃ bījañca nāgo ca      rukkhakumbhena 1- sukiyā 2-
     ākāsena ca dve meghā    nāvā āgantukā nadī 3-.
(balakaraṇīyavaggo bojjhaṅgasaṃyuttassa bojjhaṅgavasena vitthāretabbo).
         Balakaraṇīyavaggo ekādasamo.
   [675]  Tisso  imā bhikkhave esanā . katamā tisso .
Kāmesanā bhavesanā brahmacariyesanāti vitthāretabbaṃ.
     Esanā vidhā āsavo     bhavo ca dukkhatā tisso
     khīlaṃ malaṃ ca nīgho ca       vedanā taṇhāyena 4- cāti.
(bojjhaṅgasaṃyuttassa   esanāpeyyālaṃ   vivekanissitato   vidūhi
vitthāretabbaṃ).
         Esanāvaggo dvādasamo.
   [676]  Cattārome  bhikkhave oghā . katame cattāro .
Kāmogho bhavogho diṭṭhogho avijjoghoti vitthāretabbaṃ.
   [677]  Sāvatthīnidānaṃ  .  pañcimāni  bhikkhave uddhambhāgiyāni
saññojanāni . katamāni pañca . rūparāgo arūparāgo māno uddhaccaṃ
avijjā  .  imāni  kho bhikkhave pañcuddhambhāgiyāni saññojanāni .
Imesaṃ   kho  bhikkhave  pañcannaṃ  uddhambhāgiyānaṃ  saññojanānaṃ
abhiññāya  pariññāya  parikkhayāya  pahānāya  satta  bojjhaṅgā
bhāvetabbā  .  katame satta . idha bhikkhave bhikkhu satisambojjhaṅgaṃ
@Footnote: 1 Ma. rukkho kumbhena sūkiyā. evamupari. 2 Yu. sūkiyā. 3 Yu. itisaddo atthi.
@4 Ma. taṇhātasināya. Yu. taṇhātasena. evamupari.
Bhāveti  vivekanissitaṃ  virāganissitaṃ  nirodhanissitaṃ  vossaggapariṇāmiṃ
.pe.   upekkhāsambojjhaṅgaṃ  bhāveti  rāgavinayapariyosānaṃ  1-
dosavinayapariyosānaṃ   mohavinayapariyosānaṃ   amatogadhaṃ   amataparāyanaṃ
amatapariyosānaṃ nibbānaninnaṃ nibbānapoṇaṃ nibbānapabbhāraṃ . imesaṃ kho
bhikkhave  pañcannaṃ  uddhambhāgiyānaṃ  saññojanānaṃ  abhiññāya  pariññāya
parikkhayāya pahānāya ime satta bojjhaṅgā bhāvetabbāti.
     Ogho yogo upādānaṃ    ganthā anusayena ca
     kāmaguṇā nīvaraṇā      khandhā uddhambhāgiyānīti.
          Oghavaggo terasamo.
     Cha pācīnato ninnā       cha ninnā ca samuddato
     dve te cha dvādasa honti  vaggo tena pavuccati 2-.
(bojjhaṅgasaṃyuttassa gaṅgāpeyyālaṃ rāgavasena vitthāretabbaṃ).
           Vaggo cuddasamo.
     Tathāgataṃ padaṃ kūṭaṃ         mūlaṃ sārena vassikaṃ
     rājā candimasuriyā ca     vatthena dasamaṃ padaṃ 3-.
(appamādavaggo rāgavasena vitthāretabbo). Paṇṇarasamo.
     Balaṃ bījañca nāgo ca      rukkhakumbhena sukiyā 4-
     ākāsena ca dve meghā    nāvā āgantukā nadī 5-.
(bojjhaṅgasaṃyuttassa  balakaraṇīyavaggo  rāgavasena  vitthāretabbo) .
Soḷasamo.
@Footnote: 1 Yu. viveka ... virāga ... nirodhanissitaṃ vossaggapariṇāmaṃ. 2-3-5 Ma. itisaddo
@atthi. 4 Yu. sukīyaṃ.
     Esanā vidhā āsavo      bhavo ca dukkhatā tisso
     khīlaṃ malaṃ ca nīgho ca        vedanā taṇhāyena ca.
      Bojjhaṅgasaṃyuttassa esanāvaggo sattarasamo.
     Ogho yogo upādānaṃ    ganthā anusayena ca
     kāmaguṇā nīvaraṇā       khandhā uddhambhāgiyānīti.
(rāgavinayapariyosānadosavinayapariyosānamohavinayapariyosānavasena oghavaggo
vitthāretabbo)   .   aṭṭhārasamo   .  (yadapi  maggasaṃyuttaṃ
vitthāritaṃ 1- tadapi bojjhaṅgasaṃyuttaṃ vitthāretabbaṃ).
         Bojjhaṅgasaṃyuttaṃ samattaṃ 2-.
           -----------
@Footnote: 1 Ma. vitthāretabbaṃ. 2 Ma. dutiyaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 19 page 186-189. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=19&A=3584              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=19&A=3584              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=19&item=672&items=6              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=19&siri=130              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=19&i=672              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=5367              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=5367              Contents of The Tipitaka Volume 19 https://84000.org/tipitaka/read/?index_19 https://84000.org/tipitaka/english/?index_19

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]