ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 19 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 11 : Sutta. Saṃ. Ma.

   [701]  Atthi  bhikkhave  himavato pabbatarājassa duggā visamā
desā  yattha  neva makkaṭānaṃ cāri na manussānaṃ . atthi bhikkhave
himavato  pabbatarājassa  duggā  visamā  desā  yattha  makkaṭānañhi
kho cāri na manussānaṃ . atthi bhikkhave himavato pabbatarājassa samā
bhūmibhāgā  ramaṇīyā  yattha  makkaṭānañceva  cāri  manussānaṃ  ca .
Tatra  kho  bhikkhave  luddhā  makkaṭavīthīsu lepaṃ oḍḍenti makkaṭānaṃ
bādhanāya.
   {701.1}  Tatra  bhikkhave  ye  te  makkaṭā abālajātikā
alolajātikā  te taṃ lepaṃ disvā ārakā parivajjenti. Yo pana so
@Footnote:* mīkār—kṛ´์ khagœ cattaro peḌna cattāro
Hoti  makkaṭo  bālajātiko lolajātiko so taṃ lepaṃ upasaṅkamitvā
hatthena  gaṇhāti  so  tattha  bajjhati  hatthaṃ mocessāmīti dutiyena
hatthena  gaṇhāti  so  tattha  bajjhati  ubho  hatthe mocessāmīti
pādena  gaṇhāti  so  tattha  bajjhati  ubho  hatthe  mocessāmi
pādaṃ  cāti  dutiyena  pādena  gaṇhāti  so  tattha bajjhati ubho
hatthe  mocessāmi  pāde  cāti  tuṇḍena  gaṇhāti  so  tattha
bajjhati  .  evaṃ  hi so bhikkhave makkaṭo pañcoḍḍito thunaṃ seti
anayaṃ  āpanno  byasanaṃ  āpanno  yathā  kāmakaraṇīyo luddassa .
Tamenaṃ  bhikkhave  luddo  vijjhitvā  tasmiṃyeva  makkaṭaṃ  uddharitvā
avissajjetvā  yena  kāmaṃ  pakkamati . evaṃ hetaṃ bhikkhave hoti
yo agocare carati paravisaye.
   [702] Tasmā tiha bhikkhave mā agocare carittha paravisaye.
Agocare  bhikkhave  carataṃ  paravisaye  lacchati māro otāraṃ lacchati
māro ārammaṇaṃ . ko ca bhikkhave bhikkhuno agocaro paravisayo .
Yadidaṃ  pañca  kāmaguṇā  .  katame  pañca . cakkhuviññeyyā rūpā
iṭṭhā   kantā   manāpā   piyarūpā  kāmūpasañhitā  rajaniyā
sotaviññeyyā  saddā  . ghānaviññeyyā gandhā . jivhāviññeyyā
rasā  .  kāyaviññeyyā phoṭṭhabbā iṭṭhā kantā manāpā piyarūpā
kāmūpasañhitā rajaniyā. Ayaṃ bhikkhave bhikkhuno agocaro paravisayo.
   [703] Gocare bhikkhave caratha sake pettike visaye. Gocare
Bhikkhave  carataṃ  sake  pettike  visaye na lacchati māro otāraṃ
na  lacchati  māro  ārammaṇaṃ . ko ca bhikkhave bhikkhuno gocaro
sako  pettiko  visayo  . yadidaṃ cattāro satipaṭṭhānā . katame
cattāro  . idha bhikkhave bhikkhu kāye kāyānupassī viharati ātāpī
sampajāno  satimā  vineyya  loke  abhijjhādomanassaṃ  . vedanāsu
citte  dhammesu  dhammānupassī  viharati  ātāpī  sampajāno  satimā
vineyya  loke  abhijjhādomanassaṃ  . ayaṃ bhikkhave bhikkhuno gocaro
sako pettiko visayoti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 19 page 198-200. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=19&A=3828              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=19&A=3828              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=19&item=701&items=3              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=19&siri=137              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=19&i=701              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=5963              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=5963              Contents of The Tipitaka Volume 19 http://84000.org/tipitaka/read/?index_19

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com