ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 19 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 11 : Sutta. Saṃ. Ma.

   [714]  Sāvatthiyaṃ . bhagavā . atha kho āyasmā ānando
pubbaṇhasamayaṃ   nivāsetvā   pattacīvaramādāya   yena  aññataro
bhikkhunūpassayo  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā paññatte āsane nisīdi .
Atha  kho  sambahulā  bhikkhuniyo  yenāyasmā ānando tenupasaṅkamiṃsu
upasaṅkamitvā  āyasmantaṃ  ānandaṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdiṃsu .
Ekamantaṃ  nisinnā kho tā bhikkhuniyo āyasmantaṃ ānandaṃ etadavocuṃ
idha  bhante  ānanda  sambahulā  bhikkhuniyo  catūsu  satipaṭṭhānesu
supatiṭṭhitacittā  viharantiyo uḷāraṃ pubbenāparaṃ visesaṃ sañjānantīti .
Evametaṃ  bhaginiyo  evametaṃ  bhaginiyo yo hi koci bhaginiyo bhikkhu
vā  bhikkhunī  vā catūsu satipaṭṭhānesu supatiṭṭhitacitto viharati tassetaṃ
pāṭikaṅkhaṃ  uḷāraṃ  pubbenāparaṃ  visesaṃ  sañjānissatīti  . atha kho
āyasmā  ānando  tā  bhikkhuniyo  dhammiyā  kathāya sandassetvā
samādapetvā samuttejetvā sampahaṃsetvā uṭṭhāyāsanā pakkāmi.
   [715] Atha kho āyasmā ānando sāvatthiyaṃ piṇḍāya caritvā
pacchābhattaṃ   piṇḍapātapaṭikkanto   yena   bhagavā   tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdi . ekamantaṃ
nisinno  kho  āyasmā  ānando  bhagavantaṃ  etadavoca  idhāhaṃ
bhante  pubbaṇhasamayaṃ  nivāsetvā  pattacīvaramādāya  yena  aññataro
Bhikkhunūpassayo   tenupasaṅkamiṃ   upasaṅkamitvā  paññatte  āsane
nisidiṃ  . atha kho bhante sambahulā bhikkhuniyo yenāhaṃ tenupasaṅkamiṃsu
upasaṅkamitvā  maṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdiṃsu  .  ekamantaṃ
nisinnā  kho  bhante  tā  bhikkhuniyo  maṃ  etadavocuṃ idha bhante
ānanda  sambahulā  bhikkhuniyo  catūsu  satipaṭṭhānesu  supatiṭṭhitacittā
viharantiyo  uḷāraṃ pubbenāparaṃ visesaṃ sañjānantīti . evaṃ vuttāhaṃ
bhante  tā  bhikkhuniyo  etadavocaṃ  evametaṃ  bhaginiyo  evametaṃ
bhaginiyo  yo  hi  koci  bhaginiyo  bhikkhu  vā  bhikkhunī vā catūsu
satipaṭṭhānesu   supatiṭṭhitacitto   viharati   tassetaṃ   pāṭikaṅkhaṃ
uḷāraṃ pubbenāparaṃ visesaṃ sañjānissatīti.
   [716] Evametaṃ ānanda evametaṃ ānanda yo hi koci ānanda
bhikkhu  vā  bhikkhunī  vā  catūsu satipaṭṭhānesu supatiṭṭhitacitto viharati
tassetaṃ  pāṭikaṅkhaṃ  uḷāraṃ  pubbenāparaṃ  visesaṃ  sañjānissatīti .
Katamesu catūsu.
   [717]  Idhānanda  bhikkhu  kāye kāyānupassī viharati ātāpī
sampajāno  satimā  vineyya loke abhijjhādomanassaṃ . tassa kāye
kāyānupassino  viharato  kāyārammaṇo  vā  uppajjati  kāyasmiṃ
pariḷāho  cetaso  vā  līnattaṃ  bahiddhā  vā  cittaṃ vikkhipati .
Tena  ānanda  bhikkhunā  kismiñcideva  pasādanīye  nimitte  cittaṃ
paṇidahitabbaṃ  .  tassa  kismiñcideva  pasādanīye  nimitte  cittaṃ
Paṇidahato  pāmujjaṃ  1-  jāyati  pamuditassa  pīti  jāyati pītimanassa
kāyo  passambhati  passaddhakāyo  sukhaṃ  vedayati  sukhino  cittaṃ
samādhiyati  .  so  iti  paṭisañcikkhati  yassa khvāhaṃ atthāya cittaṃ
paṇidahiṃ  so  me  attho  abhinipphanno  handadāni  paṭisaṃharāmīti .
So  paṭisaṃharati  ceva na ca vitakketi na ca vicāreti avitakkomhi
avicāro ajjhattaṃ satimā sukhamasmīti pajānāti.
   [718] Puna caparaṃ ānanda bhikkhu vedanāsu . Citte. Dhammesu
dhammānupassī  viharati  ātāpī  sampajāno  satimā  vineyya  loke
abhijjhādomanassaṃ  .  tassa  dhammesu  dhammānupassino  viharato
dhammārammaṇo  vā  uppajjati  kāyasmiṃ  pariḷāho  cetaso  vā
līnattaṃ  bahiddhā  vā  cittaṃ  vikkhipati  .  tena ānanda bhikkhunā
kismiñcideva  pasādanīye  nimitte  cittaṃ  paṇidahitabbaṃ  .  tassa
kismiñcideva   pasādanīye  nimitte  cittaṃ  paṇidahato  pāmujjaṃ
jāyati  pamuditassa  pīti  jāyati  pītimanassa  kāyo  passambhati
passaddhakāyo  sukhaṃ  vedayati  sukhino  cittaṃ  samādhiyati . so iti
paṭisañcikkhati  yassa  khvāhaṃ  atthāya  cittaṃ  paṇidahiṃ  so  me
attho  abhinipphanno  handadāni  paṭisaṃharāmīti  .  so  paṭisaṃharati
ceva  na  ca  vitakketi  na  ca  vicāreti avitakkomhi avicāro
ajjhattaṃ  satimā  sukhamasmīti  pajānāti  .  evaṃ  kho  ānanda
paṇidhāya bhāvanā hoti.
@Footnote: 1 Ma. pāmojjaṃ.
   [719]  Kathañca ānanda appaṇidhāya bhāvanā hoti . bahiddhā
ānanda  bhikkhu  cittaṃ  appaṇidhāya  appaṇihitaṃ  me bahiddhā cittanti
pajānāti  atha  pacchā  pure  asaṅkhittaṃ  vimuttaṃ  appaṇihitanti
pajānāti  atha  ca  pana  kāye  kāyānupassī  viharāmi  ātāpī
sampajāno satimā sukhamasmīti pajānāti.
   [720]  Bahiddhā  ānanda  bhikkhu  cittaṃ appaṇidhāya appaṇihitaṃ
me  bahiddhā  cittanti pajānāti atha pacchā pure asaṅkhittaṃ vimuttaṃ
appaṇihitanti  pajānāti  atha  ca  pana  vedanāsu  vedanānupassī
viharāmi ātāpī sampajāno satimā sukhamasmīti pajānāti.
   [721]  Bahiddhā  ānanda  bhikkhu  cittaṃ appaṇidhāya appaṇihitaṃ
me  bahiddhā  cittanti  pajānāti  atha  pacchā  pure  asaṅkhittaṃ
vimuttaṃ  appaṇihitanti  pajānāti  atha  ca  pana  citte cittānupassī
viharāmi ātāpī sampajāno satimā sukhamasmīti pajānāti.
   [722]  Bahiddhā  ānanda  bhikkhu  cittaṃ appaṇidhāya appaṇihitaṃ
me  bahiddhā  cittanti  pajānāti  atha  pacchā  pure  asaṅkhittaṃ
vimuttaṃ  appaṇihitanti  pajānāti  atha  ca  pana dhammesu dhammānupassī
viharāmi ātāpī sampajāno satimā sukhamasmīti pajānāti.
   [723]  Evaṃ kho ānanda appaṇidhāya bhāvanā hoti . iti
kho  ānanda  desitā  mayā  paṇidhāya  bhāvanā  desitā  mayā
appaṇidhāya  bhāvanā  .  yaṃ  ānanda  satthārā  karaṇīyaṃ sāvakānaṃ
Hitesinā  anukampakena  anukappaṃ  upādāya  kataṃ  vo taṃ mayā .
Etāni  ānanda  rukkhamūlāni  etāni suññāgārāni . jhāyathānanda
mā  pamādattha  mā  pacchā  vippaṭisārino  ahuvattha  ayaṃ  vo
amhākaṃ  anusāsanīti  .  idamavoca  bhagavā  . attamano āyasmā
ānando bhagavato bhāsitaṃ abhinandīti.
          Ambapālivaggo paṭhamo.
            Tassuddānaṃ
     ambapālisato bhikkhu       sālakusalarāsi ca
     sakuṇagghī makkaṭo sūdo     gilāno bhikkhunī 1- vāsakoti.
           ------------
@Footnote: 1 Ma. bhikkhunūpassayoti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 19 page 206-210. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=19&A=3987              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=19&A=3987              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=19&item=714&items=10              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=19&siri=140              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=19&i=714              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=6054              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=6054              Contents of The Tipitaka Volume 19 http://84000.org/tipitaka/read/?index_19

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com