ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 19 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 11 : Sutta. Saṃ. Ma.

          Sīlaṭṭhitivaggo tatiyo
   [767]  Evamme  sutaṃ  ekaṃ  samayaṃ āyasmā ca ānando
āyasmā  ca  bhaddo pāṭaliputte viharati kukkuṭārāme . atha kho
āyasmā  bhaddo  sāyaṇhasamayaṃ  paṭisallānā  vuṭṭhito  yenāyasmā
ānando  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  āyasmatā  ānandena  saddhiṃ
sammodi  sammodanīyaṃ  kathaṃ sārāṇīyaṃ vītisāretvā ekamantaṃ nisīdi .
Ekamantaṃ  nisinno  kho  āyasmā  bhaddo  āyasmantaṃ  ānandaṃ
etadavoca
   [768]  Yānīmāni  āvuso  ānanda kusalāni sīlāni vuttāni
bhagavatā  imāni  kusalāni  sīlāni  kimatthiyāni vuttāni bhagavatāti .
Sādhu sādhu āvuso bhadda bhaddako kho te āvuso bhadda ummaggo
bhaddakaṃ  paṭibhāṇaṃ  kalyāṇī  paripucchā  .  evaṃ  hi  tvaṃ āvuso
bhadda  pucchasi  yānīmāni  āvuso  ānanda kusalāni sīlāni vuttāni
bhagavatā  imāni  kusalāni  sīlāni  kimatthiyāni vuttāni bhagavatāti .
Evamāvusoti.
   [769] Yānīmāni āvuso bhadda kusalāni sīlāni vuttāni bhagavatā
imāni  kusalāni  sīlāni  yāvadeva  catunnaṃ  satipaṭṭhānānaṃ bhāvanāya
vuttāni  bhagavatā  .  katamesaṃ  catunnaṃ  . idhāvuso bhikkhu kāye
kāyānupassī  viharati  ātāpī  sampajāno  satimā  vineyya  loke
Abhijjhādomanassaṃ  .  vedanāsu  citte  dhammesu dhammānupassī viharati
ātāpī  sampajāno  satimā  vineyya  loke  abhijjhādomanassaṃ .
Yānīmāni  āvuso  bhadda  kusalāni  sīlāni vuttāni bhagavatā imāni
kusalāni  sīlāni  yāvadeva  imesaṃ  catunnaṃ  satipaṭṭhānānaṃ bhāvanāya
vuttāni bhagavatāti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 19 page 228-229. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=19&A=4409              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=19&A=4409              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=19&item=767&items=3              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=19&siri=151              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=19&i=767              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=6618              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=6618              Contents of The Tipitaka Volume 19 http://84000.org/tipitaka/read/?index_19

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com