ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 19 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 11 : Sutta. Saṃ. Ma.

   [773]  Ekaṃ  samayaṃ  āyasmā  ca  ānando āyasmā ca
bhaddo  pāṭaliputte  viharanti  kukkuṭārāme  . atha kho āyasmā
bhaddo  sāyaṇhasamayaṃ  paṭisallānā  vuṭṭhito  yenāyasmā  ānando
tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  āyasmatā  ānandena  saddhiṃ  sammodi
sammodanīyaṃ  kathaṃ sārāṇīyaṃ vītisāretvā ekamantaṃ nisīdi . ekamantaṃ
nisinno kho āyasmā bhaddo āyasmantaṃ ānandaṃ etadavoca
   [774] Ko nu kho āvuso ānanda hetu ko paccayo yena
saddhammaparihānaṃ  hoti  .  ko nu kho āvuso ānanda hetu ko
paccayo  yena  saddhammaaparihānaṃ  hotīti  .  sādhu  sādhu āvuso
bhadda  bhaddako  kho  te  āvuso  bhadda  ummaggo  bhaddakaṃ
paṭibhāṇaṃ  kalyāṇī  paripucchā  .  evañhi  tvaṃ  āvuso  bhadda
pucchasi  ko  nu  kho  āvuso  ānanda hetu ko paccayo yena
Saddhammaparihānaṃ  hoti  . ko panāvuso ānanda hetu ko paccayo
yena saddhammaaparihānaṃ hotīti. Evamāvusoti.
   [775]  Catunnaṃ  kho  āvuso  satipaṭṭhānānaṃ  abhāvitattā
abahulīkatattā  saddhammaparihānaṃ  hoti  .  catunnaṃ  ca  kho āvuso
satipaṭṭhānānaṃ  bhāvitattā  bahulīkatattā  saddhammaaparihānaṃ  hoti .
Katamesaṃ catunnaṃ . idhāvuso bhikkhu kāye kāyānupassī viharati ātāpī
sampajāno  satimā  vineyya  loke  abhijjhādomanassaṃ  . vedanāsu
citte  dhammesu  dhammānupassī  viharati  ātāpī  sampajāno  satimā
vineyya  loke  abhijjhādomanassaṃ  .  imesaṃ  kho āvuso catunnaṃ
satipaṭṭhānānaṃ  abhāvitattā  abahulīkatattā  saddhammaparihānaṃ  hoti .
Imesaṃ  ca kho āvuso catunnaṃ satipaṭṭhānānaṃ bhāvitattā bahulīkatattā
saddhammaaparihānaṃ hotīti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 19 page 230-231. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=19&A=4456              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=19&A=4456              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=19&item=773&items=3              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=19&siri=153              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=19&i=773              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=6623              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=6623              Contents of The Tipitaka Volume 19 http://84000.org/tipitaka/read/?index_19

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com