ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 19 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 11 : Sutta. Saṃ. Ma.

      Satipaṭṭhānasaṃyuttassa gaṅgādipeyyālo chaṭṭho
   [839] Seyyathāpi bhikkhave gaṅgā nadī pācīnaninnā pācīnapoṇā
pācīnapabbhārā . evameva kho bhikkhave bhikkhu cattāro satipaṭṭhāne
bhāvento  cattāro  satipaṭṭhāne  bahulīkaronto nibbānaninno hoti
nibbānapoṇo nibbānapabbhāro.
   [840] Kathañca bhikkhave bhikkhu cattāro satipaṭṭhāne bhāvento
cattāro  satipaṭṭhāne bahulīkaronto nibbānaninno hoti nibbānapoṇo
nibbānapabbhāro  .  idha  bhikkhave bhikkhu kāye kāyānupassī viharati
ātāpī  sampajāno  satimā  vineyya  loke  abhijjhādomanassaṃ .
Vedanāsu  citte  dhammesu  dhammānupassī  viharati ātāpī sampajāno
satimā  vineyya loke abhijjhādomanassaṃ . evaṃ kho bhikkhave bhikkhu
cattāro  satipaṭṭhāne bhāvento cattāro satipaṭṭhāne bahulīkaronto
nibbānaninno hoti nibbānapoṇo nibbānapabbhāroti .pe.
   [841]  Pañcimāni  bhikkhave  uddhambhāgiyāni  saññojanāni .
Katamāni  pañca  . rūparāgo arūparāgo māno uddhaccaṃ avijjā .
Imāni kho bhikkhave pañcuddhambhāgiyāni saññojanāni.
   [842]  Imesaṃ  kho  bhikkhave  pañcannaṃ  uddhambhāgiyānaṃ
saññojanānaṃ  abhiññāya  pariññāya  parikkhayāya  pahānāya  cattāro
satipaṭṭhānā  bhāvetabbā . katame cattāro . idha bhikkhave bhikkhu
Kāye  kāyānupassī  viharati  ātāpī  sampajāno  satimā  vineyya
loke  abhijjhādomanassaṃ  .  vedanāsu  citte dhammesu dhammānupassī
viharati ātāpī sampajāno satimā vineyya loke abhijjhādomanassaṃ .
Imesaṃ  kho  bhikkhave  pañcannaṃ uddhambhāgiyānaṃ saññojanānaṃ abhiññāya
pariññāya  parikkhayāya  pahānāya  ime  cattāro  satipaṭṭhānā
bhāvetabbāti.
(yathā maggasaṃyuttaṃ vitthāritaṃ evaṃ satipaṭṭhānasaṃyuttaṃ vitthāretabbaṃ).
     Cha pācīnato ninnā        cha ninnā ca samuddato
     ete dve cha dvādasa honti  vaggo tena pavuccati 1-.
         Satipaṭṭhānasaṃyuttaṃ niṭṭhitaṃ.
            --------
@Footnote: 1 Ma. itisaddo atthi.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 19 page 254-255. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=19&A=4903              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=19&A=4903              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=19&item=839&items=4              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=19&siri=181              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=19&i=839              Contents of The Tipitaka Volume 19 http://84000.org/tipitaka/read/?index_19

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com