ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 19 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 11 : Sutta. Saṃ. Ma.

   [850] Ye hi keci bhikkhave samaṇā vā brāhmaṇā vā saddhindriyaṃ
nappajānanti   saddhindriyasamudayaṃ   nappajānanti   saddhindriyanirodhaṃ
nappajānanti   saddhindriyanirodhagāminīpaṭipadaṃ  nappajānanti  viriyindriyaṃ
nappajānanti  .pe.  satindriyaṃ  nappajānanti  .  samādhindriyaṃ
nappajānanti   .   paññindriyaṃ   nappajānanti   paññindriyasamudayaṃ
nappajānanti    paññindriyanirodhaṃ    nappajānanti   paññindriya-
nirodhagāminīpaṭipadaṃ  nappajānanti  .  name te bhikkhave samaṇā vā
brāhmaṇā  vā  samaṇesu  vā  samaṇasammatā  brāhmaṇesu  vā
brāhmaṇasammatā  na  ca  panete  āyasmanto  sāmaññatthaṃ  vā
@Footnote: 1 Ma. Yu. brahmaññatthaṃ. evamupari. 2 Ma. Yu. keci.
Brāhmaññatthaṃ  vā  diṭṭheva  dhamme  sayaṃ  abhiññā  sacchikatvā
upasampajja viharanti.
   [851] Ye hi 1- keci bhikkhave samaṇā vā brāhmaṇā vā
saddhindriyaṃ  pajānanti  saddhindriyasamudayaṃ  pajānanti  saddhindriyanirodhaṃ
pajānanti   saddhindriyanirodhagāminīpaṭipadaṃ   pajānanti   viriyindriyaṃ
pajānanti  viriyindriyasamudayaṃ  pajānanti  viriyindriyanirodhaṃ  pajānanti
viriyindriyanirodhagāminīpaṭipadaṃ   pajānanti  satindriyaṃ  pajānanti  .
Samādhindriyaṃ  pajānanti  .  paññindriyaṃ  pajānanti  paññindriyasamudayaṃ
pajānanti   paññindriyanirodhaṃ  pajānanti  paññindriyanirodhagāminīpaṭipadaṃ
pajānanti . te khome bhikkhave samaṇā vā brāhmaṇā vā samaṇesu
ceva  samaṇasammatā  brāhmaṇesu  ca  brāhmaṇasammatā  te  ca
panāyasmanto  sāmaññatthaṃ  ca  brāhmaññatthaṃ  ca  diṭṭheva  dhamme
sayaṃ abhiññā sacchikatvā upasampajja viharantīti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 19 page 258-259. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=19&A=4985              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=19&A=4985              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=19&item=850&items=2              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=19&siri=188              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=19&i=850              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=6694              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=6694              Contents of The Tipitaka Volume 19 http://84000.org/tipitaka/read/?index_19

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com