ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 19 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 11 : Sutta. Saṃ. Ma.

   [949] Pañcimāni bhikkhave indriyāni. Katamāni pañca. Sukhindriyaṃ
dukkhindriyaṃ somanassindriyaṃ domanassindriyaṃ upekkhindriyaṃ.
   [950] Sukhavedaniyaṃ bhikkhave phassaṃ paṭicca uppajjati sukhindriyaṃ.
So  sukhitova  samāno  sukhitosmīti  pajānāti tasseva sukhavedaniyassa
phassassa  nirodhā  yantajjaṃ vedayitaṃ sukhavedaniyaṃ phassaṃ paṭicca uppannaṃ
sukhindriyaṃ taṃ nirujjhati taṃ vūpasamatīti 1- pajānāti.
   [951] Dukkhavedaniyaṃ bhikkhave phassaṃ paṭicca uppajjati dukkhindriyaṃ.
So  dukkhitova samāno dukkhitosmīti pajānāti tasseva dukkhavedaniyassa
phassassa  nirodhā  yantajjaṃ  vedayitaṃ  [2]-  dukkhavedaniyaṃ  phassaṃ
paṭicca uppannaṃ dukkhindriyaṃ taṃ nirujjhati taṃ vūpasamatīti pajānāti.
   [952]  Somanassavedaniyaṃ  bhikkhave  phassaṃ  paṭicca  uppajjati
somanassindriyaṃ  .  so  sumanova  samāno  sumanosmīti  pajānāti
tasseva  somanassavedaniyassa  phassassa  nirodhā  yantajjaṃ  vedayitaṃ
somanassavedaniyaṃ  phassaṃ  paṭicca  uppannaṃ  somanassindriyaṃ taṃ nirujjhati
taṃ vūpasamatīti pajānāti.
   [953]  Domanassavedaniyaṃ  bhikkhave  phassaṃ  paṭicca  uppajjati
domanassindriyaṃ  .  so  dummanova  samāno  dummanosmīti pajānāti
tasseva  domanassavedaniyassa  phassassa  nirodhā  yantajjaṃ  vedayitaṃ
domanassavedaniyaṃ  phassaṃ  paṭicca  uppannaṃ  domanassindriyaṃ taṃ nirujjhati
@Footnote: 1 Ma. Yu. vūpasammatīti. 2 Yu. taṃ.
Taṃ vūpasamatīti pajānāti.
   [954]  Upekkhāvedaniyaṃ  bhikkhave  phassaṃ  paṭicca  uppajjati
upekkhindriyaṃ  .  so upekkhakova samāno upekkhakosmīti pajānāti
tasseva  upekkhāvedaniyassa  phassassa  nirodhā  yantajjaṃ  vedayitaṃ
upekkhāvedaniyaṃ  phassaṃ  paṭicca  uppannaṃ  upekkhindriyaṃ taṃ nirujjhati
taṃ vūpasamatīti pajānāti.
   [955] Seyyathāpi bhikkhave dvinnaṃ kaṭṭhānaṃ saṅghaṭanasamodhānā 1-
usmā jāyati tejo abhinibbattati tesaṃyeva kaṭṭhānaṃ nānābhāvanikkhepā 2-
yā tajjā usmā sā nirujjhati sā vūpasamati . Evameva kho bhikkhave
sukhavedaniyaṃ  phassaṃ  paṭicca  uppajjati sukhindriyaṃ so sukhitova samāno
sukhitosmīti  pajānāti  tasseva  sukhavedaniyassa  phassassa  nirodhā
yantajjaṃ  vedayitaṃ  sukhavedaniyaṃ  phassaṃ  paṭicca  uppannaṃ sukhindriyaṃ taṃ
nirujjhati  taṃ  vūpasamatīti  pajānāti  .  dukkhavedaniyaṃ  bhikkhave phassaṃ
paṭicca .pe. somanassavedaniyaṃ bhikkhave phassaṃ paṭicca. Domanassavedaniyaṃ
bhikkhave  phassaṃ  paṭicca  .  upekkhāvedaniyaṃ  bhikkhave phassaṃ paṭicca
uppajjati  upekkhindriyaṃ  so  upekkhakova  samāno  upekkhakosmīti
pajānāti  tasseva  upekkhāvedaniyassa  phassassa  nirodhā  yantajjaṃ
vedayitaṃ  upekkhāvedaniyaṃ  phassaṃ  paṭicca  uppannaṃ 3- upekkhindriyaṃ
taṃ nirujjhati taṃ vūpasamatīti pajānātīti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 19 page 281-282. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=19&A=5429              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=19&A=5429              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=19&item=949&items=7              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=19&siri=220              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=19&i=949              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=6931              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=6931              Contents of The Tipitaka Volume 19 https://84000.org/tipitaka/read/?index_19 https://84000.org/tipitaka/english/?index_19

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]