ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 19 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 11 : Sutta. Saṃ. Ma.

   [956] Pancimani bhikkhave indriyani. Katamani panca. Dukkhindriyam
@Footnote: 1 Ma. sanghattanasamodhana. Yu. sanghattanasamodhana. 2 Ma. nanabhavavinikkhepa.
@Yu. nanabhavanikkhepa. 3 Ma. uppajjati.
Domanassindriyam sukhindriyam somanassindriyam upekkhindriyam.
   [957]  Idha  bhikkhave  bhikkhuno  appamattassa  atapino
pahitattassa  viharato  uppajjati  dukkhindriyam  . so evam pajanati
uppannam  kho  me  idam  dukkhindriyam  tanca  kho sanimittam sanidanam
sasankharam  sappaccayam  tanca  animittam  anidanam  asankharam  appaccayam
dukkhindriyam uppajjissatiti netam thanam vijjatiti . so dukkhindriyanca
pajanati   dukkhindriyasamudayanca   pajanati   dukkhindriyanirodhanca
pajanati   yattha   cuppannam   dukkhindriyam  aparisesam  nirujjhati
tanca  pajanati  . kattha cuppannam dukkhindriyam aparisesam nirujjhati .
Idha  bhikkhave  bhikkhu  vivicceva  kamehi  vivicca akusalehi dhammehi
savitakkam  savicaram  vivekajam  pitisukham pathamajjhanam upasampajja viharati .
Ettha  cuppannam  dukkhindriyam  aparisesam  nirujjhati  .  ayam  vuccati
bhikkhave  bhikkhu  annasi  dukkhindriyassa  nirodham  tathattaya  cittam
upasamharati 1-.
   [958]  Idha  pana  bhikkhave  bhikkhuno appamattassa atapino
pahitattassa  viharato  uppajjati  domanassindriyam  .  so  evam
pajanati  uppannam  kho  me  idam  domanassindriyam  tanca  kho
sanimittam  sanidanam  sasankharam  sappaccayam  tanca 2- animittam anidanam
asankharam  appaccayam  domanassindriyam  uppajjatiti  netam  thanam
@Footnote: 1 Si. sabbavaresu upasamhasiti patho dissati. 2 Yu. tam vata.
Vijjatiti   1-   .   so   domanassindriyanca   pajanati
domanassindriyasamudayanca     pajanati    domanassindriyanirodhanca
pajanati  yattha  cuppannam  domanassindriyam  aparisesam  nirujjhati
tanca pajanati.
   {958.1}  Kattha cuppannam domanassindriyam aparisesam nirujjhati .
Idha  bhikkhave  bhikkhu  vitakkavicaranam  vupasama  ajjhattam  sampasadanam
cetaso  ekodibhavam  avitakkam  avicaram  samadhijam pitisukham dutiyajjhanam
upasampajja  viharati  .  ettha  cuppannam  domanassindriyam  aparisesam
nirujjhati  .  ayam  vuccati  bhikkhave bhikkhu annasi domanassindriyassa
nirodham tathattaya cittam upasamharati.
   [959]  Idha  pana  bhikkhave  bhikkhuno appamattassa atapino
pahitattassa  viharato  uppajjati  sukhindriyam  .  so evam pajanati
uppannam  kho  me  idam  sukhindriyam  tanca  kho  sanimittam sanidanam
sasankharam  sappaccayam  tanca  animittam  anidanam  asankharam  appaccayam
sukhindriyam  uppajjissatiti  netam  thanam vijjatiti . so sukhindriyanca
pajanati    sukhindriyasamudayanca   pajanati   sukhindriyanirodhanca
pajanati  yattha  cuppannam  sukhindriyam  aparisesam  nirujjhati  tanca
pajanati  .  kattha  cuppannam  sukhindriyam aparisesam nirujjhati . idha
bhikkhave  bhikkhu  pitiya  ca viraga upekkhako ca viharati sato ca
sampajano  sukhanca  kayena  patisamvedeti  yantam  ariya acikkhanti
upekkhako  satima  sukhavihariti  tatiyajjhanam  upasampajja  viharati .
@Footnote: 1 Ma. itisaddo na dissati. evamuparipi.
Ettha  cuppannam  sukhindriyam  aparisesam  nirujjhati  .  ayam  vuccati
bhikkhave  bhikkhu  annasi  sukhindriyassa  nirodham  tathattaya  cittam
upasamharati.
   [960]  Idha  pana  bhikkhave  bhikkhuno appamattassa atapino
pahitattassa  viharato  uppajjati  somanassindriyam  .  so  evam
pajanati  uppannam  kho  me  idam  somanassindriyam  tanca  kho
sanimittam  sanidanam  sasankharam  sappaccayam  tanca  animittam  anidanam
asankharam  appaccayam  somanassindriyam  uppajjissatiti  netam  thanam
vijjatiti  .  so  somanassindriyanca pajanati somanassindriyasamudayanca
pajanati   somanassindriyanirodhanca   pajanati   yattha  cuppannam
somanassindriyam  aparisesam  nirujjhati  tanca  pajanati  .  kattha
cuppannam  somanassindriyam  aparisesam  nirujjhati  .  idha  bhikkhave
bhikkhu  sukhassa  ca  pahana  dukkhassa  ca  pahana  pubbeva
somanassadomanassanam   atthangama  adukkhamasukham  upekkhasatiparisuddhim
catutthajjhanam  upasampajja  viharati  .  ettha cuppannam somanassindriyam
aparisesam  nirujjhati  .  ayam  vuccati  bhikkhave  bhikkhu  annasi
somanassindriyassa nirodham tathattaya cittam upasamharati.
   [961]  Idha  pana  bhikkhave  bhikkhuno appamattassa atapino
pahitattassa  viharato  uppajjati upekkhindriyam . so evam pajanati
uppannam  kho  me  idam  upekkhindriyam tanca kho sanimittam sanidanam
Sasankharam  sappaccayam  tanca  kho  1-  animittam  anidanam asankharam
appaccayam  upekkhindriyam  uppajjissatiti  netam  thanam  vijjatiti .
So  upekkhindriyanca  pajanati  upekkhindriyasamudayanca  pajanati
upekkhindriyanirodhanca   pajanati  yattha  cuppannam  upekkhindriyam
aparisesam  nirujjhati  tanca  pajanati . kattha cuppannam upekkhindriyam
aparisesam  nirujjhati  .  idha  bhikkhave  bhikkhu  sabbaso nevasanna-
nasannayatanam   samatikkamma   sannavedayitanirodham   upasampajja
viharati  .  ettha cuppannam upekkhindriyam aparisesam nirujjhati . ayam
vuccati  bhikkhave  bhikkhu  annasi  upekkhindriyassa  nirodham tathattaya
cittam upasamharatiti.
          Sukhindriyavaggo catuttho.
            Tassuddanam
   suddhakanca soto 2- araha  dve samanabrahmanena ca
   vibhangena tayo vutta       arahato 3- uppatikena cati.
           -----------
@Footnote: 1 Ma. khosaddo natthi. 2 Po. ... dve va soto dve araha ... uparivarikena
@cati. Ma. suddhikanca soto araha duve samanabrahmana
@ ...... ...... ...... ...... kattho uppatikatikanti.
@3 Yu. arani ....             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 19 page 282-286. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=19&A=5468&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=19&A=5468&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=19&item=956&items=6              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=19&siri=221              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=19&i=956              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=6937              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=6937              Contents of The Tipitaka Volume 19 http://84000.org/tipitaka/read/?index_19

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com