ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 19 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 11 : Sutta. Saṃ. Ma.

   [8]  Sāvatthīnidānaṃ  .  atha kho āyasmā sārīputto yena
bhagavā  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā ekamantaṃ
nisīdi  .  ekamantaṃ  nisinno  kho  āyasmā  sārīputto bhagavantaṃ
etadavoca  sakalamidaṃ  bhante  brahmacariyaṃ  yadidaṃ  kalyāṇamittatā
kalyāṇasahāyatā kalyāṇasampavaṅkatāti.
@Footnote: 1 Ma. Yu. tadamināpetaṃ.
   [9]  Sādhu  sādhu  sārīputta  sakalamidaṃ  sārīputta brahmacariyaṃ
yadidaṃ   kalyāṇamittatā  kalyāṇasahāyatā  kalyāṇasampavaṅkatā  .
Kalyāṇamittassetaṃ  sārīputta  bhikkhuno  pāṭikaṅkhaṃ  kalyāṇasahāyassa
kalyāṇasampavaṅkassa  ariyaṃ  aṭṭhaṅgikaṃ  maggaṃ  bhāvessati  ariyaṃ
aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkarissatīti.
   [10]  Kathañca  sārīputta  bhikkhu  kalyāṇamitto kalyāṇasahāyo
kalyāṇasampavaṅko  ariyaṃ  aṭṭhaṅgikaṃ  maggaṃ  bhāveti  ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ
maggaṃ  bahulīkaroti  .  idha  sārīputta  bhikkhu  sammādiṭṭhiṃ  bhāveti
vivekanissitaṃ  virāganissitaṃ  nirodhanissitaṃ  vossaggapariṇāmiṃ  .pe.
Sammāsamādhiṃ   bhāveti   vivekanissitaṃ  virāganissitaṃ  nirodhanissitaṃ
vossaggapariṇāmiṃ  .  evaṃ  kho  sārīputta  bhikkhu  kalyāṇamitto
kalyāṇasahāyo   kalyāṇasampavaṅko   ariyaṃ   aṭṭhaṅgikaṃ   maggaṃ
bhāveti ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkaroti.
   [11]  Tadimināpetaṃ  sārīputta  pariyāyena  veditabbaṃ  yathā
sakalamidaṃ   brahmacariyaṃ   yadidaṃ   kalyāṇamittatā  kalyāṇasahāyatā
kalyāṇasampavaṅkatāti   .   mamañhi   sārīputta   kalyāṇamittaṃ
āgamma  jātidhammā  sattā  jātiyā  parimuccanti  jarādhammā
sattā  jarāya  parimuccanti  maraṇadhammā  sattā  maraṇena parimuccanti
sokaparidevadukkhadomanassupāyāsadhammā    sattā   sokaparidevadukkha-
domanassupāyāsehi parimuccanti . iminā kho etaṃ sārīputta pariyāyena
Veditabbaṃ   yathā  sakalamidaṃ  brahmacariyaṃ  yadidaṃ  kalyāṇamittatā
kalyāṇasahāyatā kalyāṇasampavaṅkatāti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 19 page 3-5. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=19&A=57              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=19&A=57              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=19&item=8&items=4              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=19&siri=3              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=19&i=8              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=3940              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=3940              Contents of The Tipitaka Volume 19 http://84000.org/tipitaka/read/?index_19

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com