ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 19 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 11 : Sutta. Saṃ. Ma.

   [1031]  Evamme  sutaṃ ekaṃ samayaṃ bhagavā kosambiyaṃ viharati
ghositārāme  .  tatra  kho  bhagavā  bhikkhū  āmantesi atthi nu
kho  bhikkhave  pariyāyo  yaṃ  pariyāyaṃ  āgamma  sekkho  bhikkhu
sekkhabhūmiyaṃ  saṇṭhito  1-  sekkhosmīti  pajāneyya  asekkho bhikkhu
asekkhabhūmiyaṃ  saṇṭhito  asekkhosmīti  pajāneyyāti  .  bhagavaṃmūlakā
no bhante dhammā .pe.
   [1032] Atthi bhikkhave pariyāyo yaṃ pariyāyaṃ āgamma sekkho
bhikkhu  sekkhabhūmiyaṃ  saṇṭhito  sekkhosmīti  pajāneyya asekkho bhikkhu
asekkhabhūmiyaṃ saṇṭhito asekkhosmīti pajāneyya.
   [1033]  Katamo  ca  bhikkhave pariyāyo yaṃ pariyāyaṃ āgamma
sekkho  bhikkhu  sekkhabhūmiyaṃ  saṇṭhito  sekkhosmīti pajānāti . idha
bhikkhave  sekkho  bhikkhu  idaṃ  dukkhanti  yathābhūtaṃ  pajānāti  ayaṃ
dukkhasamudayoti  yathābhūtaṃ  pajānāti  ayaṃ  dukkhanirodhoti  yathābhūtaṃ
pajānāti  ayaṃ  dukkhanirodhagāminī  paṭipadāti  yathābhūtaṃ  pajānāti .
Ayaṃpi  kho  bhikkhave  pariyāyo  yaṃ pariyāyaṃ āgamma sekkho bhikkhu
sekkhabhūmiyaṃ saṇṭhito sekkhosmīti pajānāti.
   [1034]  Puna  caparaṃ bhikkhave sekkho bhikkhu iti paṭisañcikkhati
atthi  nu  kho  ito  bahiddhā  añño  samaṇo  vā  brāhmaṇo
vā  yo  evaṃ  bhūtaṃ  tacchaṃ tathaṃ dhammaṃ deseti yathā bhagavāti .
So  evaṃ  pajānāti  natthi  nu kho ito bahiddhā añño samaṇo
@Footnote: 1 Ma. Yu. ṭhito. evamupari.
Vā  brāhmaṇo vā yo evaṃ bhūtaṃ tacchaṃ tathaṃ dhammaṃ deseti yathā
bhagavāti  .  ayaṃpi  kho  bhikkhave  pariyāyo  yaṃ pariyāyaṃ āgamma
sekkho bhikkhu sekkhabhūmiyaṃ saṇṭhito sekkhosmīti pajānāti.
   [1035]  Puna  caparaṃ  bhikkhave  sekkho  bhikkhu pañcindriyāni
pajānāti   saddhindriyaṃ   viriyindriyaṃ   satindriyaṃ   samādhindriyaṃ
paññindriyaṃ  .  yaṃgatikāni  yaṃparamāni  yaṃphalāni  yaṃpariyosānāni  na
heva kho kāyena phusitvā viharati paññāya ca ativijjha passati. Ayaṃpi
kho bhikkhave pariyāyo yaṃ pariyāyaṃ āgamma sekkho bhikkhu sekkhabhūmiyaṃ
saṇṭhito sekkhosmīti pajānāti.
   [1036]  Katamo  ca  bhikkhave pariyāyo yaṃ pariyāyaṃ āgamma
asekkho  bhikkhu  asekkhabhūmiyaṃ  saṇṭhito  asekkhosmīti  pajānāti .
Idha  bhikkhave  asekkho bhikkhu pañcindriyāni pajānāti . saddhindriyaṃ
viriyindriyaṃ satindriyaṃ samādhindriyaṃ paññindriyaṃ . Yaṃgatikāni yaṃparamāni
yaṃphalāni  yaṃpariyosānāni  kāyena  ca  phusitvā  viharati paññāya ca
ativijjha  passati  .  ayaṃpi  kho  bhikkhave  pariyāyo  yaṃ pariyāyaṃ
āgamma  asekkho  bhikkhu  asekkhabhūmiyaṃ  saṇṭhito  asekkhosmīti
pajānāti.
   [1037]  Puna  caparaṃ  bhikkhave asekkho bhikkhu cha indriyāni
pajānāti cakkhundriyaṃ sotindriyaṃ ghānindriyaṃ jivhindriyaṃ kāyindriyaṃ
manindriyaṃ  .  imāni  kho  cha  indriyāni sabbena sabbaṃ sabbathā
Sabbaṃ  aparisesā  nirujjhissanti  aññāni  ca  cha  indriyāni  na
kuhiñci  kismiñci  uppajjissantīti  pajānāti  .  ayaṃpi kho bhikkhave
pariyāyo  yaṃ  pariyāyaṃ  āgamma  asekkho  bhikkhu  asekkhabhūmiyaṃ
saṇṭhito asekkhosmīti pajānātīti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 19 page 303-305. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=19&A=5880              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=19&A=5880              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=19&item=1031&items=7              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=19&siri=234              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=19&i=1031              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=7093              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=7093              Contents of The Tipitaka Volume 19 http://84000.org/tipitaka/read/?index_19

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com