ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 19 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 11 : Sutta. Saṃ. Ma.

      Indriyasaṃyuttassa gaṅgādipeyyālo aṭṭhamo
   [1082] Seyyathāpi bhikkhave gaṅgā nadī pācīnaninnā pācīnapoṇā
pācīnapabbhārā . evameva kho bhikkhave bhikkhu pañcindriyāni bhāvento
pañcindriyāni  bahulīkaronto  nibbānaninno  hoti  nibbānapoṇo
nibbānapabbhāro.
   [1083]  Kathañca  bhikkhave  bhikkhu  pañcindriyāni  bhāvento
pañcindriyāni  bahulīkaronto  nibbānaninno  hoti  nibbānapoṇo
nibbānapabbhāro . idha bhikkhave bhikkhu saddhindriyaṃ bhāveti vivekanissitaṃ
virāganissitaṃ  nirodhanissitaṃ  vossaggapariṇāmiṃ  viriyindriyaṃ  satindriyaṃ
samādhindriyaṃ   paññindriyaṃ   bhāveti   vivekanissitaṃ  virāganissitaṃ
nirodhanissitaṃ  vossaggapariṇāmiṃ  .  evaṃ  kho  bhikkhave  bhikkhu
pañcindriyāni    bhāvento    pañcindriyāni    bahulīkaronto
nibbānaninno hoti nibbānapoṇo nibbānapabbhāroti.
   [1084]  Pañcimāni  bhikkhave  uddhambhāgiyāni  saññojanāni .
Katamāni  pañca  .  rūparāgo arūpāgo māno uddhaccaṃ avijjā .
Imāni kho bhikkhave pañcuddhambhāgiyāni saññojanāni.
   [1085] Imesaṃ kho bhikkhave pañcannaṃ uddhambhāgiyānaṃ saññojanānaṃ
abhiññāya   pariññāya   parikkhayāya   pahānāya   pañcindriyāni
bhāvetabbāni  .  katamāni  pañca . idha bhikkhave bhikkhu saddhindriyaṃ
Bhāveti  vivekanissitaṃ  virāganissitaṃ  nirodhanissitaṃ  vossaggapariṇāmiṃ
.pe.  paññindriyaṃ  bhāveti  vivekanissitaṃ  virāganissitaṃ  nirodhanissitaṃ
vossaggapariṇāmiṃ  .  imesaṃ  kho  bhikkhave  pañcannaṃ uddhambhāgiyānaṃ
saññojanānaṃ  abhiññāya  pariññāya  parikkhayāya  pahānāya  imāni
pañcindriyāni  bhāvetabbānīti  .  (yathā maggasaṃyuttaṃ vitthāritaṃ tathā
vitthāretabbaṃ vivekanissitaṃ).
   [1086] Seyyathāpi bhikkhave gaṅgā nadī pācīnaninnā pācīnapoṇā
pācīnapabbhārā . evameva kho bhikkhave bhikkhu pañcindriyāni bhāvento
pañcindriyāni  bahulīkaronto  nibbānaninno  hoti  nibbānapoṇo
nibbānapabbhāro.
   [1087]  Kathañca  bhikkhave  bhikkhu  pañcindriyāni  bhāvento
pañcindriyāni  bahulīkaronto  nibbānaninno  hoti  nibbānapoṇo
nibbānapabbhāro  .  idha  bhikkhave  bhikkhu  saddhindriyaṃ  bhāveti
rāgavinayapariyosānaṃ  dosavinayapariyosānaṃ  mohavinayapariyosānaṃ  .pe.
Paññindriyaṃ   bhāveti   rāgavinayapariyosānaṃ   dosavinayapariyosānaṃ
mohavinayapariyosānaṃ . evaṃ kho bhikkhave bhikkhu pañcindriyāni bhāvento
pañcindriyāni  bahulīkaronto  nibbānaninno  hoti  nibbānapoṇo
nibbānapabbhāroti.
   [1088]  Pañcimāni  bhikkhave  uddhambhāgiyāni  saññojanāni .
Katamāni  pañca  . rūparāgo arūparāgo māno uddhaccaṃ avijjā .
Imāni kho bhikkhave pañca uddhambhāgiyāni saññojanāni.
   [1089] Imesaṃ kho bhikkhave pañcannaṃ uddhambhāgiyānaṃ saññojanānaṃ
abhiññāya   pariññāya   parikkhayāya   pahānāya   pañcindriyāni
bhāvetabbāni  .  katamāni  pañca . idha bhikkhave bhikkhu saddhindriyaṃ
bhāveti  rāgavinayapariyosāna  dosavinayapariyosānaṃ  mohavinayapariyosānaṃ
viriyindriyaṃ   satindriyaṃ   samādhindriyaṃ   paññindriyaṃ   bhāveti
rāgavinayapariyosānaṃ   dosavinayapariyosānaṃ   mohavinayapariyosānaṃ  .
Imesaṃ   kho  bhikkhave  pañcannaṃ  uddhambhāgiyānaṃ  saññojanānaṃ
abhiññāya  pariññāya  parikkhāya  pahānāya  imāni  pañcindriyāni
bhāvetabbānīti.
(yathā maggasaṃyutte evaṃ bhavati indriyasaṃyuttaṃ).
            Tassuddānaṃ
     saññojanā anusayā     addhānaṃ āsavakkhayā
     dve phalā sattānisaṃsā    caturukkhā vaggo tena pavuccatīti.
          Indriyasaṃyuttaṃ niṭṭhitaṃ.
            ------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 19 page 316-318. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=19&A=6130              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=19&A=6130              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=19&item=1082&items=8              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=19&siri=252              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=19&i=1082              Contents of The Tipitaka Volume 19 http://84000.org/tipitaka/read/?index_19

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com