ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 19 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 11 : Sutta. Saṃ. Ma.

         Pāsādakampanavaggo dutiyo
   [1136] Sāvatthiyaṃ . pubbe 1- me bhikkhave sambodhāya 2-
anabhisambuddhassa  bodhisattasseva  sato  etadahosi ko nu kho hetu
ko paccayo iddhipādabhāvanāyāti.
   [1137]  Tassa  mayhaṃ  bhikkhave  etadahosi  idha bhikkhu 3-
chandasamādhipadhānasaṅkhārasamannāgataṃ    iddhipādaṃ   bhāveti   iti
me chando na ca atilīno bhavissati na ca atipaggahito bhavissati na ca
ajjhattaṃ  saṅkhitto  bhavissati  na  ca  bahiddhā  vikkhitto  bhavissati
pacchāpure  saññī  ca  viharati  yathā  pure  tathā  pacchā  yathā
pacchā  tathā  pure  yathā  adho  tathā  uddhaṃ yathā uddhaṃ tathā
adho  yathā divā tathā rattiṃ yathā rattiṃ tathā divā iti vivaṭena
cetasā apariyonaddhena [4]- sappabhāsaṃ cittaṃ bhāveti.
   [1138]  Viriyasamādhipadhānasaṅkhārasamannāgataṃ  iddhipādaṃ  bhāveti
iti  me  viriyaṃ  na ca atilīnaṃ bhavissati na ca atipaggahitaṃ bhavissati
na  ca  ajjhattaṃ  saṅkhittaṃ bhavissati na ca bahiddhā vikkhittaṃ bhavissati
pacchāpure  saññī  ca  viharati  yathā  pure  tathā  pacchā  yathā
pacchā  tathā  pure  yathā  adho  tathā  uddhaṃ yathā uddhaṃ tathā
adho  yathā divā tathā rattiṃ yathā rattiṃ tathā divā iti vivaṭena
cetasā apariyonaddhena sappabhāsaṃ cittaṃ bhāveti.
@Footnote: 1 Ma. Yu. pubbeva. 2 Ma. sambodhā. 3 Yu. bhikkhave. 4 Yu. cetasā.
   [1139]    Cittasamādhipadhānasaṅkhārasamannāgataṃ    iddhipādaṃ
bhāveti  iti  me  cittaṃ na ca atilīnaṃ bhavissati na ca atipaggahitaṃ
bhavissati  na  ca  ajjhattaṃ saṅkhittaṃ bhavissati na ca bahiddhā vikkhittaṃ
bhavissati  pacchāpure saññī ca viharati yathā pure tathā pacchā yathā
pacchā tathā pure yathā adho tathā uddhaṃ yathā uddhaṃ tathā adho yathā
divā  tathā  rattiṃ  yathā  rattiṃ tathā divā iti vivaṭena cetasā
apariyonaddhena sappabhāsaṃ cittaṃ bhāveti.
   [1140]    Vīmaṃsāsamādhipadhānasaṅkhārasamannāgataṃ    iddhipādaṃ
bhāveti iti me vīmaṃsā na ca atilīnā bhavissati na ca atipaggahitā
bhavissati  na  ca  ajjhattaṃ  saṅkhittā  bhavissati  na  ca  bahiddhā
vikkhittā  bhavissati  pacchāpure  saññī  ca viharati yathā pure tathā
pacchā yathā pacchā tathā pure yathā adho tathā uddhaṃ yathā uddhaṃ
tathā  adho  yathā  divā tathā rattiṃ yathā rattiṃ tathā divā iti
vivaṭena cetasā apariyonaddhena sappabhāsaṃ cittaṃ bhāveti.
   [1141] Evaṃ bhāvitesu kho bhikkhu catūsu iddhipādesu evaṃ bahulīkatesu
anekavihitaṃ  iddhividhaṃ paccanubhoti ekopi hutvā bahudhā hoti bahudhāpi
hutvā  eko  hoti  āvibhāvaṃ  tirobhāvaṃ  tirokuḍḍaṃ  tiropākāraṃ
tiropabbataṃ  asajjamāno  gacchati  seyyathāpi  ākāse  paṭhaviyāpi
ummujjanimmujjaṃ  karoti  seyyathāpi  udake udakepi abhijjamāne 1-
gacchati  seyyathāpi  paṭhaviyaṃ  ākāsepi  pallaṅkena  kamati  2-
@Footnote: 1 Yu. udake abhijjamāno. 2 Yu. caṅkamati.
Seyyathāpi  pakkhī  sakuṇo  imepi  candimasuriye  evaṃmahiddhike evaṃ
mahānubhāve  pāṇinā  parāmasati  1-  parimajjati yāva brahmalokāpi
kāyena vasaṃ vatteti 2-.
   [1142] Evaṃ bhāvitesu kho bhikkhu catūsu iddhipādesu evaṃ bahulīkatesu
dibbāya   sotadhātuyā   visuddhāya   atikkantamānusikāya   ubho
sadde suṇāti dibbe ca mānuse ca ye 3- dūre santike vāti 4-.
   [1143]  Evaṃ  bhāvitesu kho bhikkhu catūsu iddhipādesu evaṃ
bahulīkatesu parasattānaṃ parapuggalānaṃ cetasā ceto paricca jānāti 5-
sarāgaṃ  vā  cittaṃ  sarāgaṃ  cittanti  pajānāti vītarāgaṃ vā cittaṃ
vītarāgaṃ  cittanti  pajānāti  sadosaṃ  vā  cittaṃ  sadosaṃ  cittanti
pajānāti  vītadosaṃ  vā  cittaṃ  vītadosaṃ  cittanti pajānāti samohaṃ
vā  cittaṃ  samohaṃ  cittanti  pajānāti vītamohaṃ vā cittaṃ vītamohaṃ
cittanti  pajānāti  saṅkhittaṃ  vā  cittaṃ saṅkhittaṃ cittanti pajānāti
vikkhittaṃ  vā  cittaṃ  vikkhittaṃ cittanti pajānāti mahaggataṃ vā cittaṃ
mahaggataṃ  cittanti  pajānāti  amahaggataṃ  vā  cittaṃ  amahaggataṃ
cittanti  pajānāti  sauttaraṃ  vā  cittaṃ sauttaraṃ cittanti pajānāti
anuttaraṃ  vā  cittaṃ  anuttaraṃ  cittanti pajānāti samāhitaṃ 6- vā
cittaṃ  samāhitaṃ cittanti pajānāti asamāhitaṃ 7- vā cittaṃ asamāhitaṃ
cittanti  pajānāti  vimuttaṃ 8- vā cittaṃ vimuttaṃ cittanti pajānāti
avimuttaṃ 9- vā cittaṃ avimuttaṃ cittanti pajānāti.
@Footnote: 1 Ma. Yu. parimasati. 2 Yu. pavatteti. 3 Ma. ayaṃ pāṭho natthi. 4 Ma.
@cāti. 5 Ma. Yu. pajānāti. 6-7 Yu. asamāhitaṃ -- samāhitaṃ. 8-9 Yu.
@avimuttaṃ -- vimuttaṃ.
   [1144]  Evaṃ  bhāvitesu kho bhikkhu catūsu iddhipādesu evaṃ
bahulīkatesu  anekavihitaṃ pubbenivāsaṃ anussarati . seyyathīdaṃ . ekaṃpi
jātiṃ  dvepi  jātiyo  tissopi  jātiyo catassopi jātiyo pañcapi
jātiyo  dasapi  jātiyo  vīsaṃpi  jātiyo  tiṃsaṃpi jātiyo cattāḷīsaṃpi
jātiyo  paññāsaṃpi  jātiyo  jātisataṃpi  jātisahassaṃpi  jātisatasahassaṃpi
anekepi saṃvaṭṭakappe anekepi vivaṭṭakappe anekepi saṃvaṭṭavivaṭṭakappe
amutrāsiṃ   evaṃnāmo   evaṃgotto  evaṃvaṇṇo  evamāhāro
evaṃsukhadukkhapaṭisaṃvedī  evamāyupariyanto  so  tato  cuto  amutra
udapādiṃ  1-  tatrapāsiṃ  2-  evaṃnāmo  evaṃgotto  evaṃvaṇṇo
evamāhāro  evaṃsukhadukkhapaṭisaṃvedī  evamāyupariyanto so tato cuto
idhūpapannoti  iti  sākāraṃ  sauddesaṃ  anekavihitaṃ  pubbenivāsaṃ
anussarati.
   [1145]  Evaṃ  bhāvitesu kho bhikkhu catūsu iddhipādesu evaṃ
bahulīkatesu  dibbena  cakkhunā  visuddhe  atikkantamānusakena  satte
passati  cavamāne  upapajjamāne  hīne  paṇīte  suvaṇṇe  dubbaṇṇe
sugate  duggate  yathākammūpage  satte pajānāti ime vata bhonto
sattā  kāyaduccaritena  samannāgatā  vacīduccaritena  samannāgatā
manoduccaritena  samannāgatā  ariyānaṃ  upavādakā  micchādiṭṭhikā
micchādiṭṭhikammasamādānā  te kāyassa bhedā parammaṇā apāyaṃ duggatiṃ
vinipātaṃ nirayaṃ upapannā ime vā 3- pana bhonto sattā kāyasucaritena
samannāgatā  vacīsucaritena  samannāgatā  manosucaritena  samannāgatā
@Footnote: 1 Yu. uppādiṃ. 2 Ma. tatrāpāsiṃ. Yu. tatravāsiṃ. 3 Yu. kho.
Ariyānaṃ  anupavādakā  sammādiṭṭhikā  sammādiṭṭhikammasamādānā  te
kāyassa  bhedā  parammaraṇā  sugatiṃ  saggaṃ  lokaṃ  upapannāti iti
dibbena  cakkhunā  visuddhena  atikkantamānusakena  satte  passati
cavamāne  upapajjamāne  hīne  paṇīte  suvaṇṇe  dubbaṇṇe  sugate
duggate yathākammūpage satte pajānāti.
   [1146] Evaṃ bhāvitesu kho bhikkhu catūsu iddhipādesu evaṃ bahulīkatesu
āsavānaṃ  khayā  anāsavaṃ  cetovimuttiṃ  paññāvimuttiṃ  diṭṭheva
dhamme sayaṃ abhiññā sacchikatvā upasampajja viharatīti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 19 page 339-343. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=19&A=6574              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=19&A=6574              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=19&item=1136&items=11              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=19&siri=265              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=19&i=1136              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=7254              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=7254              Contents of The Tipitaka Volume 19 http://84000.org/tipitaka/read/?index_19

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com