ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 19 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 11 : Sutta. Saṃ. Ma.

          Suriyapeyyālo chaṭṭho
   [129] Sāvatthīnidānaṃ. Suriyassa 1- bhikkhave udayato etaṃ pubbaṅgamaṃ
etaṃ  pubbanimittaṃ  yadidaṃ aruṇuggaṃ . evameva kho bhikkhave bhikkhuno
ariyassa  aṭṭhaṅgikassa  maggassa  uppādāya  etaṃ  pubbaṅgamaṃ  etaṃ
pubbanimittaṃ  yadidaṃ  kalyāṇamittatā  .  kalyāṇamittassetaṃ  bhikkhave
bhikkhuno  pāṭikaṅkhaṃ  ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāvessati ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ
maggaṃ bahulīkarissatīti 2-.
   [130]  Kathañca  bhikkhave  bhikkhu kalyāṇamitto ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ
maggaṃ  bhāveti  ariyaṃ  aṭṭhaṅgikaṃ  maggaṃ bahulīkaroti . idha bhikkhave
bhikkhu  sammādiṭṭhiṃ  bhāveti  vivekanissitaṃ  virāganissitaṃ  nirodhanissitaṃ
vossaggapariṇāmiṃ   .pe.   sammāsamādhiṃ   bhāveti  vivekanissitaṃ
virāganissitaṃ  nirodhanissitaṃ  vossaggapariṇāmiṃ  .  evaṃ  kho bhikkhave
bhikkhu  kalyāṇamitto  ariyaṃ  aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāveti ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ
maggaṃ bahulīkarotīti.
   [131] Sāvatthīnidānaṃ . suriyassa bhikkhave udayato etaṃ pubbaṅgamaṃ
etaṃ  pubbanimittaṃ  yadidaṃ aruṇuggaṃ . evameva kho bhikkhave bhikkhuno
ariyassa  aṭṭhaṅgikassa  maggassa  uppādāya  etaṃ  pubbaṅgamaṃ  etaṃ
pubbanimittaṃ  yadidaṃ  sīlasampadā  .  sīlasampannassetaṃ bhikkhave bhikkhuno
pāṭikaṅkhaṃ .pe.
@Footnote: 1 Ma. sūriyassa. evamupari. 2 Ma. Yu. itisaddo natthi. evamupari.
   [132] Yadidaṃ chandasampadā .pe.
   [133] Yadidaṃ attasampadā .pe.
   [134] Yadidaṃ diṭṭhisampadā .pe.
   [135] Yadidaṃ appamādasampadā .pe.
   [136] Sāvatthīnidānaṃ . suriyassa bhikkhave udayato etaṃ pubbaṅgamaṃ
etaṃ  pubbanimittaṃ  yadidaṃ aruṇuggaṃ . evameva kho bhikkhave bhikkhuno
ariyassa  aṭṭhaṅgikassa  maggassa  uppādāya  etaṃ  pubbaṅgamaṃ  etaṃ
pubbanimittaṃ  yadidaṃ  yonisomanasikārasampadā  .  yonisomanasikāra-
sampannassetaṃ  bhikkhave  bhikkhuno  pāṭikaṅkhaṃ  ariyaṃ  aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ
bhāvessati ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkarissatīti.
   [137]  Kathañca  bhikkhave  bhikkhu yonisomanasikārasampanno ariyaṃ
aṭṭhaṅgikaṃ  maggaṃ  bhāveti  ariyaṃ  aṭṭhaṅgikaṃ  maggaṃ  bahulīkaroti .
Idha  bhikkhave  bhikkhu  sammādiṭṭhiṃ  bhāveti  vivekanissitaṃ virāganissitaṃ
nirodhanissitaṃ   vossaggapariṇāmiṃ   .pe.   sammāsamādhiṃ  bhāveti
vivekanissitaṃ   virāganissitaṃ   nirodhanissitaṃ   vossaggapariṇāmiṃ  .
Evaṃ  kho  bhikkhave  bhikkhu  yonisomanasikārasampanno ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ
maggaṃ bhāveti ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkarotīti.
   [138] Sāvatthīnidānaṃ . suriyassa bhikkhave udayato etaṃ pubbaṅgamaṃ
etaṃ  pubbanimittaṃ  yadidaṃ aruṇuggaṃ . evameva kho bhikkhave bhikkhuno
ariyassa  aṭṭhaṅgikassa  maggassa  uppādāya  etaṃ  pubbaṅgamaṃ  etaṃ
Pubbanimittaṃ   yadidaṃ   kalyāṇamittatā   .   kalyāṇamittassetaṃ
bhikkhave  bhikkhuno  pāṭikaṅkhaṃ  ariyaṃ  aṭṭhaṅgikaṃ  maggaṃ  bhāvessati
ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkarissatīti.
   [139]  Kathañca  bhikkhave  bhikkhu kalyāṇamitto ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ
maggaṃ  bhāveti  ariyaṃ  aṭṭhaṅgikaṃ  maggaṃ bahulīkaroti . idha bhikkhave
bhikkhu  sammādiṭṭhiṃ  bhāveti  rāgavinayapariyosānaṃ  dosavinayapariyosānaṃ
mohavinayapariyosānaṃ  .pe.  sammāsamādhiṃ  bhāveti  rāgavinayapariyosānaṃ
dosavinayapariyosānaṃ  mohavinayapariyosānaṃ  .  evaṃ kho bhikkhave bhikkhu
kalyāṇamitto  ariyaṃ  aṭṭhaṅgikaṃ  maggaṃ  bhāveti  ariyaṃ  aṭṭhaṅgikaṃ
maggaṃ bahulīkarotīti.
   [140] Sāvatthīnidānaṃ . suriyassa bhikkhave udayato etaṃ pubbaṅgamaṃ
etaṃ  pubbanimittaṃ  yadidaṃ aruṇuggaṃ . evameva kho bhikkhave bhikkhuno
ariyassa  aṭṭhaṅgikassa  maggassa  uppādāya  etaṃ  pubbaṅgamaṃ  etaṃ
pubbanimittaṃ yadidaṃ sīlasampadā .pe.
   [141] Yadidaṃ chandasampadā .pe.
   [142] Yadidaṃ attasampadā .pe.
   [143] Yadidaṃ diṭṭhisampadā .pe.
   [144] Yadidaṃ appamādasampadā .pe.
   [145]  Sāvatthīnidānaṃ  .  yadidaṃ  yonisomanasikārasampadā .
Yonisomanasikārasampannassetaṃ  bhikkhave  bhikkhuno  pāṭikaṅkhaṃ  ariyaṃ
Aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāvessati ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkarissatīti.
   [146]  Kathañca  bhikkhave  bhikkhu yonisomanasikārasampanno ariyaṃ
aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāveti ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkaroti. Idha bhikkhave
bhikkhu  sammādiṭṭhiṃ  bhāveti  rāgavinayapariyosānaṃ  dosavinayapariyosānaṃ
mohavinayapariyosānaṃ  .pe.  sammāsamādhiṃ  bhāveti  rāgavinayapariyosānaṃ
dosavinayapariyosānaṃ  mohavinayapariyosānaṃ  .  evaṃ kho bhikkhave bhikkhu
yonisomanasikārasampanno  ariyaṃ  aṭṭhaṅgikaṃ  maggaṃ  bhāveti  ariyaṃ
aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkarotīti.
          Suriyapeyyālo samatto.
            Tassuddānaṃ
     kalyāṇamittaṃ sīlañca     chando ca attasampadā
     diṭṭhi ca appamādo ca    yoniso bhavati sattamaṃ.
            -------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 19 page 36-39. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=19&A=661              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=19&A=661              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=19&item=129&items=18              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=19&siri=42              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=19&i=129              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=4294              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=4294              Contents of The Tipitaka Volume 19 https://84000.org/tipitaka/read/?index_19 https://84000.org/tipitaka/english/?index_19

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]