ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 19 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 11 : Sutta. Saṃ. Ma.

           Ānāpānasaṃyuttaṃ
            --------
          ekadhammavaggo paṭhamo
   [1305]  Sāvatthī . tatra kho .pe. etadavoca ekadhammo
bhikkhave  bhāvito  bahulīkato  mahapphalo  hoti mahānisaṃso . katamo
ekadhammo. Ānāpānassati.
   [1306] Kathaṃ bhāvitā ca bhikkhave ānāpānassati kathaṃ bahulīkatā
mahapphalā  hoti  mahānisaṃsā  . idha bhikkhave bhikkhu araññagato vā
rukkhamūlagato  vā  suññāgāragato  vā  nisīdati  pallaṅkaṃ ābhujitvā
ujuṃ  kāyaṃ  paṇidhāya  parimukhaṃ  satiṃ  upaṭṭhapetvā  .  so satova
assasati  sato  1-  passasati  dīghaṃ vā assasanto dīghaṃ assasāmīti
pajānāti  dīghaṃ  vā  passasanto dīghaṃ passasāmīti pajānāti . rassaṃ
vā  assasanto  rassaṃ  assasāmīti  pajānāti rassaṃ vā passasanto
rassaṃ  passasāmīti pajānāti . sabbakāyapaṭisaṃvedī assasissāmīti sikkhati
sabbakāyapaṭisaṃvedī  passasissāmīti  sikkhati  .  passambhayaṃ  kāyasaṅkhāraṃ
assasissāmīti  sikkhati  passambhayaṃ kāyasaṅkhāraṃ passasissāmīti sikkhati .
Pītipaṭisaṃvedī   assasissāmīti  sikkhati  pītipaṭisaṃvedī  passasissāmīti
sikkhati   .  sukhapaṭisaṃvedī  assasissāmīti  sikkhati  sukhapaṭisaṃvedī
passasissāmīti  sikkhati  .  cittasaṅkhārapaṭisaṃvedī  assasissāmīti sikkhati
@Footnote: 1 Ma. Yu. satova. evamuparipi.
Cittasaṅkhārapaṭisaṃvedī  passasissāmīti  sikkhati  . passambhayaṃ cittasaṅkhāraṃ
assasissāmīti  sikkhati  passambhayaṃ cittasaṅkhāraṃ passasissāmīti sikkhati .
Cittapaṭisaṃvedī  assasissāmīti  sikkhati  cittapaṭisaṃvedī  passasissāmīti
sikkhati.
   {1306.1} Abhippamodayaṃ cittaṃ assasissāmīti sikkhati abhippamodayaṃ
cittaṃ  passasissāmīti  sikkhati  . samādahaṃ cittaṃ assasissāmīti sikkhati
samādahaṃ  cittaṃ  passasissāmīti sikkhati . vimocayaṃ cittaṃ assasissāmīti
sikkhati vimocayaṃ cittaṃ passasissāmīti sikkhati. Aniccānupassī assasissāmīti
sikkhati  aniccānupassī  passasissāmīti  sikkhati  .  virāgānupassī
assasissāmīti  sikkhati  virāgānupassī  passasissāmīti  sikkhati .
Nirodhānupassī  assasissāmīti  sikkhati  nirodhānupassī  passasissāmīti
sikkhati  .  paṭinissaggānupassī assasissāmīti sikkhati paṭinissaggānupassī
passasissāmīti  sikkhati  . evaṃ bhāvitā kho bhikkhave ānāpānassati
evaṃ bahulīkatā mahapphalā hoti mahānisaṃsāti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 19 page 394-395. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=19&A=7635              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=19&A=7635              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=19&item=1305&items=2              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=19&siri=299              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=19&i=1305              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=7471              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=7471              Contents of The Tipitaka Volume 19 https://84000.org/tipitaka/read/?index_19 https://84000.org/tipitaka/english/?index_19

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]