ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 19 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 11 : Sutta. Saṃ. Ma.

   [1327]  Ānāpānassatisamādhi  bhikkhave  bhāvito  bahulīkato
mahapphalo hoti mahānisaṃso.
   [1328] Kathaṃ bhāvito ca bhikkhave ānāpānassatisamādhi kathaṃ bahulīkato
mahapphalo  hoti  mahānisaṃso  . idha bhikkhave bhikkhu araññagato vā
rukkhamūlagato  vā  suññāgāragato  vā  nisīdati  pallaṅkaṃ ābhujitvā
Ujuṃ kāyaṃ paṇidhāya parimukhaṃ satiṃ upaṭṭhapetvā . so satova assasati
sato  passasati  .  dīghaṃ  vā assasanto dīghaṃ assasāmīti pajānāti
(vitthāretabbā  yāva  paṭinissaggānupassī  assasissāmīti  sikkhati
paṭinissaggānupassī passasissāmīti sikkhati)  . evaṃ bhāvito kho bhikkhave
ānāpānassatisamādhi evaṃ bahulīkato mahapphalo hoti mahānisaṃso.
   [1329]  Ahampi sudaṃ bhikkhave pubbeva sambodhā anabhisambuddho
bodhisattova  samāno  iminā  vihārena  bahulaṃ  viharāmi  . tassa
mayhaṃ bhikkhave iminā vihārena bahulaṃ viharato neva kāyo kilamati 1-
na cakkhūni anupādāya ca me āsavehi cittaṃ vimuccati 2-.
   [1330] Tasmā tiha bhikkhave bhikkhu cepi ākaṅkheyya neva me
kāyopi  kilameyya  na  cakkhūni  anupādāya ca me āsavehi cittaṃ
vimucceyyāti ayameva ānāpānassatisamādhi sādhukaṃ manasikātabbo.
   [1331] Tasmā tiha bhikkhave bhikkhu cepi ākaṅkheyya ye me
gehasitā  sarasaṅkappā  te pahīyeyyunti ayameva ānāpānassatisamādhi
sādhukaṃ manasikātabbo.
   [1332] Tasmā tiha bhikkhave bhikkhu cepi ākaṅkheyya appaṭikūle
paṭikūlasaññī   vihareyyanti  ayameva  ānāpānassatisamādhi  sādhukaṃ
manasikātabbo.
   [1333] Tasmā tiha bhikkhave bhikkhu cepi ākaṅkheyya paṭikūle
@Footnote: 1 Sī. kilami. 2 Sī. Ma. vimucci.
Appaṭikūlasaññī  vihareyyanti  ayameva  ānāpānassatisamādhi  sādhukaṃ
manasikātabbo.
   [1334] Tasmā tiha bhikkhave bhikkhu cepi ākaṅkheyya appaṭikūle
ca  paṭikūle  ca paṭikūlasaññī vihareyyanti ayameva ānāpānassatisamādhi
sādhukaṃ manasikātabbo.
   [1335] Tasmā tiha bhikkhave bhikkhu cepi ākaṅkheyya paṭikūle ca
appaṭikūle  ca appaṭikūlasaññī vihareyyanti ayameva ānāpānassatisamādhi
sādhukaṃ manasikātabbo.
   [1336] Tasmā tiha bhikkhave bhikkhu cepi ākaṅkheyya appaṭikūlañca
paṭikūlañca  tadubhayaṃ  abhinivajjetvā  upekkhako  vihareyyaṃ  sato
sampajānoti ayameva ānāpānassatisamādhi sādhukaṃ manasikātabbo.
   [1337] Tasmā tiha bhikkhave bhikkhu cepi ākaṅkheyya vivicceva
kāmehi  vivicca  akusalehi dhammehi savitakkaṃ savicāraṃ vivekajaṃ pītisukhaṃ
paṭhamaṃ  jhānaṃ  upasampajja  vihareyyanti  ayameva  ānāpānassatisamādhi
sādhukaṃ manasikātabbo.
   [1338] Tasmā tiha bhikkhave bhikkhu cepi ākaṅkheyya vitakkavicārānaṃ
vūpasamā  ajjhattaṃ  sampasādanaṃ  cetaso ekodibhāvaṃ avitakkaṃ avicāraṃ
samādhijaṃ  pītisukhaṃ  dutiyaṃ  jhānaṃ  upasampajja  vihareyyanti  ayameva
ānāpānassatisamādhi sādhukaṃ manasikātabbo.
   [1339]  Tasmā tiha bhikkhave bhikkhu cepi ākaṅkheyya pītiyā
Ca  virāgā  upekkhako  ca  vihareyyaṃ sato ca sampajāno sukhañca
kāyena  paṭisaṃvedeyyaṃ  yantaṃ  ariyā  ācikkhanti upekkhako satimā
sukhavihārīti   tatiyaṃ   jhānaṃ  upasampajja  vihareyyanti  ayameva
ānāpānassatisamādhi sādhukaṃ manasikātabbo.
   [1340] Tasmā tiha bhikkhave bhikkhu cepi ākaṅkheyya sukhassa ca
pahānā  dukkhassa ca pahānā pubbeva somanassadomanassānaṃ atthaṅgamā
adukkhamasukhaṃ  upekkhāsatipārisuddhiṃ  catutthaṃ jhānaṃ upasampajja vihareyyanti
ayameva ānāpānassatisamādhi sādhukaṃ manasikātabbo.
   [1341] Tasmā tiha bhikkhave bhikkhu cepi ākaṅkheyya sabbaso
rūpasaññānaṃ  samatikkamā  paṭighasaññānaṃ  atthaṅgamā  nānattasaññānaṃ
amanasikārā  ananto  ākāsoti  ākāsānañcāyatanaṃ  upasampajja
vihareyyanti ayameva ānāpānassatisamādhi sādhukaṃ manasikātabbo.
   [1342] Tasmā tiha bhikkhave bhikkhu cepi ākaṅkheyya sabbaso
ākāsānañcāyatanaṃ  samatikkamma  anantaṃ  viññāṇanti  viññāṇañcāyatanaṃ
upasampajja   vihareyyanti  ayameva  ānāpānassatisamādhi  sādhukaṃ
manasikātabbo.
   [1343] Tasmā tiha bhikkhave bhikkhu cepi ākaṅkheyya sabbaso
viññāṇañcāyatanaṃ   samatikkamma   natthi   kiñcīti  ākiñcaññāyatanaṃ
upasampajja   vihareyyanti  ayameva  ānāpānassatisamādhi  sādhukaṃ
manasikātabbo.
   [1344] Tasmā tiha bhikkhave bhikkhu cepi ākaṅkheyya sabbaso
ākiñcaññāyatanaṃ   samatikkamma   nevasaññānāsaññāyatanaṃ  upasampajja
vihareyyanti ayameva ānāpānassatisamādhi sādhukaṃ manasikātabbo.
   [1345] Tasmā tiha bhikkhave bhikkhu cepi ākaṅkheyya sabbaso
nevasaññānāsaññāyatanaṃ  samatikkamma  saññāvedayitanirodhaṃ  upasampajja
vihareyyanti ayameva ānāpānassatisamādhi sādhukaṃ manasikātabbo.
   [1346] Evaṃ bhāvite kho bhikkhave ānāpānassatisamādhimhi evaṃ
bahulīkate  sukhañce  vedanaṃ  vedayati  1-  sā aniccāti pajānāti
anajjhositāti  pajānāti  anabhinanditāti  pajānāti  .  dukkhañce
vedanaṃ  vedayati  sā  aniccāti  pajānāti  anajjhositāti pajānāti
anabhinanditāti  pajānāti  .  adukkhamasukhañce  vedanaṃ  vedayati  sā
aniccāti   pajānāti   anajjhositāti   pajānāti  anabhinanditāti
pajānāti . so sukhaṃ ce vedanaṃ vedayati visaṃyutto naṃ vedayati .
Dukkhaṃ  ce  vedanaṃ  vedayati  visaṃyutto  naṃ vedayati . adukkhamasukhaṃ
ce  vedanaṃ  vedayati  visaṃyutto  naṃ vedayati . so kāyapariyantikaṃ
vedanaṃ vedayamāno 2- kāyapariyantikaṃ vedanaṃ vedayāmīti 3- pajānāti
jīvitapariyantikaṃ  vedanaṃ  vedayamāno  jīvitapariyantikaṃ  vedanaṃ vedayāmīti
pajānāti kāyassa bhedā uddhaṃ jīvitapariyādānā idheva sabbavedayitāni
anabhinanditāni sītibhavissantīti pajānāti.
   [1347]  Seyyathāpi  bhikkhave telañca paṭicca vaṭṭiñca paṭicca
@Footnote: 1-2 Po. Yu. sabbattha vediyati. vediyamāno. 3 Po. Yu. vediyāmīti. evamupari.
Telappadīpo  jhāyeyya  tasseva telassa ca vaṭṭiyā ca pariyādānā
anāhāro nibbāyeyya . evameva kho bhikkhave bhikkhu kāyapariyantikaṃ
vedanaṃ  vedayamāno  kāyapariyantikaṃ  vedanaṃ  vedayāmīti  pajānāti
jīvitapariyantikaṃ  vedanaṃ  vedayamāno  jīvitapariyantikaṃ  vedanaṃ vedayāmīti
pajānāti   kāyassa   bhedā  uddhaṃ  jīvitapariyādānā  idheva
sabbavedayitāni anabhinanditāni sītibhavissantīti pajānātīti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 19 page 400-405. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=19&A=7771              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=19&A=7771              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=19&item=1327&items=21              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=19&siri=306              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=19&i=1327              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=7485              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=7485              Contents of The Tipitaka Volume 19 http://84000.org/tipitaka/read/?index_19

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com