ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 19 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 11 : Sutta. Saṃ. Ma.

   [1355]  Evamme  sutaṃ  ekaṃ samayaṃ bhagavā kimilāyaṃ viharati
veḷuvane  .  tatra  kho  bhagavā āyasmantaṃ kimilaṃ āmantesi kathaṃ
bhāvito  nu  kho kimila ānāpānassatisamādhi kathaṃ bahulīkato mahapphalo
hoti mahānisaṃsoti. Evaṃ vutte āyasmā kimilo tuṇhī ahosi.
   [1356] Dutiyampi kho bhagavā . tatiyampi kho bhagavā āyasmantaṃ
kimilaṃ  āmantesi  kathaṃ  bhāvito  nu kho kimila ānāpānassatisamādhi
kathaṃ bahulīkato mahapphalo hoti mahānisaṃsoti . tatiyampi kho āyasmā
kimilo tuṇhī ahosi.
   [1357]  Evaṃ vutte āyasmā ānando bhagavantaṃ etadavoca
etassa  bhagavā  kālo  etassa  sugata  kālo  yaṃ  bhagavā
ānāpānassatisamādhiṃ  bhāseyya bhagavato sutvā bhikkhū dhāressantīti .
Tenahānanda  suṇāhi  sādhukaṃ  manasikarohi  bhāsissāmīti  .  evaṃ
bhanteti  kho  āyasmā  ānando  bhagavato  paccassosi . bhagavā
etadavoca  kathaṃ  bhāvito  ca  ānanda  ānāpānassatisamādhi  kathaṃ
bahulīkato  mahapphalo  hoti mahānisaṃso . idhānanda bhikkhu araññagato
vā  rukkhamūlagato  vā  suññāgāragato  vā  nisīdati  pallaṅkaṃ
ābhujitvā  ujuṃ  kāyaṃ  paṇidhāya  parimukhaṃ satiṃ upaṭṭhapetvā . so
satova  assasati  .pe.  paṭinissaggānupassī  assasissāmīti  sikkhati
Paṭinissaggānupassī  passasissāmīti  sikkhati  .  evaṃ  bhāvito  kho
ānanda  ānāpānassatisamādhi  evaṃ  bahulīkato  mahapphalo  hoti
mahānisaṃso.
   [1358] Yasmiṃ samaye ānanda bhikkhu dīghaṃ vā assasanto dīghaṃ
assasāmīti  pajānāti  dīghaṃ  vā  passasanto  dīghaṃ  passasāmīti
pajānāti  .  rassaṃ  vā  assasanto  rassaṃ  assasāmīti pajānāti
rassaṃ vā passasanto rassaṃ passasāmīti pajānāti . sabbakāyapaṭisaṃvedī
assasissāmīti    sikkhati    sabbakāyapaṭisaṃvedī    passasissāmīti
sikkhati  .  passambhayaṃ  kāyasaṅkhāraṃ  assasissāmīti  sikkhati passambhayaṃ
kāyasaṅkhāraṃ  passasissāmīti  sikkhati  .  kāye kāyānupassī ānanda
bhikkhu  tasmiṃ  samaye  viharati  ātāpī  sampajāno  satimā vineyya
loke  abhijjhādomassaṃ  . taṃ kissa hetu . kāyaññatarāhaṃ ānanda
etaṃ  vadāmi  yadidaṃ  assāsappassāsaṃ  .  tasmā tihānanda kāye
kāyānupassī  bhikkhu  tasmiṃ  samaye viharati ātāpī sampajāno satimā
vineyya loke abhijjhādomanassaṃ.
   [1359] Yasmiṃ samaye ānanda bhikkhu pītipaṭisaṃvedī assasissāmīti
sikkhati   pītipaṭisaṃvedī  passasissāmīti  sikkhati  .  sukhapaṭisaṃvedī
assasissāmīti  sikkhati  sukhapaṭisaṃvedī  passasissāmīti  sikkhati  .
Cittasaṅkhārapaṭisaṃvedī   assasissāmīti   sikkhati  cittasaṅkhārapaṭisaṃvedī
passasissāmīti  sikkhati  . passambhayaṃ cittasaṅkhāraṃ assasissāmīti sikkhati
Passambhayaṃ   cittasaṅkhāraṃ  passasissāmīti  sikkhati  .  vedanāsu
vedanānupassī  ānanda bhikkhu tasmiṃ samaye viharati ātāpī sampajāno
satimā  vineyya  loke  abhijjhādomanassaṃ  .  taṃ  kissa hetu .
Vedanāññatarāhaṃ  ānanda  etaṃ vadāmi yadidaṃ assāsappassāsānaṃ 1-
sādhukaṃ  manasikāraṃ  . tasmā tihānanda vedanāsu vedanānupassī bhikkhu
tasmiṃ  samaye  viharati  ātāpī  sampajāno  satimā vineyya loke
abhijjhādomanassaṃ.
   [1360] Yasmiṃ samaye ānanda bhikkhu cittapaṭisaṃvedī assasissāmīti
sikkhati  cittapaṭisaṃvedī  passasissāmīti  sikkhati  .  abhippamodayaṃ
cittaṃ  .pe.  samādahaṃ cittaṃ . vimocayaṃ cittaṃ assasissāmīti sikkhati
vimocayaṃ  cittaṃ  passasissāmīti sikkhati . citte cittānupassī ānanda
bhikkhu tasmiṃ samaye viharati ātāpī sampajāno satimā vineyya loke
abhijjhādomanassaṃ  .  taṃ  kissa hetu . nāhaṃ ānanda muṭṭhassatissa
asampajānassa   ānāpānassatisamādhibhāvanaṃ   vadāmi   .  tasmā
tihānanda  citte  cittānupassī  bhikkhu  tasmiṃ samaye viharati ātāpī
sampajāno satimā vineyya loke abhijjhādosanassaṃ.
   [1361] Yasmiṃ samaye ānanda bhikkhu aniccānupassī assasissāmīti
sikkhati   .pe.  virāgānupassī  nirodhānupassī  paṭinissaggānupassī
assasissāmīti  sikkhati  paṭinissaggānupassī  passasissāmīti  sikkhati .
@Footnote: 1 Yu. assāsapassāsaṃ.
Dhammesu  dhammānupassī  ānanda  bhikkhu  tasmiṃ samaye viharati ātāpī
sampajāno  satimā  vineyya  loke  abhijjhādomanassaṃ . so yantaṃ
hoti  abhijjhādomanassānaṃ  pahānaṃ  tampaññāya  disvā  sādhukaṃ
ajjhupekkhitā  hoti  .  tasmā  tihānanda  dhammesu  dhammānupassī
bhikkhu  tasmiṃ  samaye  viharati  ātāpī  sampajāno  satimā vineyya
loke abhijjhādomanassaṃ.
   [1362] Seyyathāpi ānanda cātummahāpathe 1- mahā paṃsupuñjo
puratthimāya cepi disāya āgaccheyya sakaṭaṃ vā ratho vā upahanateva
taṃ  paṃsupuñjaṃ  .  pacchimāya  cepi disāya āgaccheyya . uttarāya
cepi  disāya  āgaccheyya  .  dakkhiṇāya cepi disāya āgaccheyya
sakaṭaṃ vā ratho vā upahanateva taṃ paṃsupuñjaṃ . evameva kho ānanda
bhikkhu  kāye  kāyānupassī  viharantopi  upahanateva pāpake akusale
dhamme  .  vedanāsu  citte  dhammesu  dhammānupassī  viharantopi
upahanateva pāpake akusale dhammeti.
          Ekadhammavaggo paṭhamo.
            Tassuddānaṃ
     ekadhammo ca bojjhaṅgo   suddhikaṃ 2- ca dve phalā
     ariṭṭho kappino dīpo     vesālī kimilena cāti.
           -----------
@Footnote: 1 Ma. Yu. catumahāpathe. 2 Yu. suddhakañca.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 19 page 408-411. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=19&A=7919              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=19&A=7919              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=19&item=1355&items=8              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=19&siri=308              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=19&i=1355              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=7640              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=7640              Contents of The Tipitaka Volume 19 http://84000.org/tipitaka/read/?index_19

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com