ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 19 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 11 : Sutta. Saṃ. Ma.

       Nāhantaekadhammapeyyālo 1- aṭṭhamo
   [165]  Sāvatthīnidānaṃ  .  nāhaṃ  bhikkhave  aññaṃ ekadhammaṃpi
samanupassāmi  yena  anuppanno  vā  ariyo  aṭṭhaṅgiko  maggo
uppajjati  uppanno  vā  ariyo  aṭṭhaṅgiko maggo bhāvanāpāripūriṃ
gacchati  .  yathayidaṃ  bhikkhave  kalyāṇamittatā  .  kalyāṇamittassetaṃ
bhikkhave  bhikkhuno  pāṭikaṅkhaṃ  ariyaṃ  aṭṭhaṅgikaṃ  maggaṃ  bhāvessati
ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkarissatīti.
   [166]  Kathañca  bhikkhave  bhikkhu kalyāṇamitto ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ
maggaṃ  bhāveti  ariyaṃ  aṭṭhaṅgikaṃ  maggaṃ bahulīkaroti . idha bhikkhave
bhikkhu  sammādiṭṭhiṃ  bhāveti  vivekanissitaṃ .pe. sammāsamādhiṃ bhāveti
vivekanissitaṃ  virāganissitaṃ  nirodhanissitaṃ  vossaggapariṇāmiṃ  .  evaṃ
kho  bhikkhave  bhikkhu  kalyāṇamitto  ariyaṃ  aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāveti
ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkarotīti.
   [167]  Sāvatthīnidānaṃ  .  nāhaṃ  bhikkhave  aññaṃ ekadhammaṃpi
samanupassāmi  yena  anuppanno  vā  ariyo  aṭṭhaṅgiko  maggo
uppajjati  uppanno  vā  ariyo  aṭṭhaṅgiko maggo bhāvanāpāripūriṃ
gacchati. Yathayidaṃ bhikkhave sīlasampadā .pe.
   [168] Yathayidaṃ bhikkhave chandasampadā .pe.
   [169] Yathayidaṃ bhikkhave attasampadā .pe.
@Footnote: 1 Ma. dutiyaekadhammapeyyālavagga.
   [170] Yathayidaṃ bhikkhave diṭṭhisampadā .pe.
   [171] Yathayidaṃ bhikkhave appamādasampadā .pe.
   [172] Sāvatthīnidānaṃ . yathayidaṃ bhikkhave yonisomanasikārasampadā.
Yonisomanasikārasampannassetaṃ  bhikkhave  bhikkhuno  pāṭikaṅkhaṃ  ariyaṃ
aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāvessati ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkarissatīti.
   [173]  Kathañca  bhikkhave  bhikkhu yonisomanasikārasampanno ariyaṃ
aṭṭhaṅgikaṃ  maggaṃ  bhāveti  ariyaṃ  aṭṭhaṅgikaṃ  maggaṃ  bahulīkaroti .
Idha bhikkhave bhikkhu sammādiṭṭhiṃ bhāveti vivekanissitaṃ .pe. Sammāsamādhiṃ
bhāveti  vivekanissitaṃ  virāganissitaṃ  nirodhanissitaṃ  vossaggapariṇāmiṃ .
Evaṃ  kho  bhikkhave  bhikkhu  yonisomanasikārasampanno ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ
maggaṃ bhāveti ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkarotīti.
   [174]  Sāvatthīnidānaṃ  .  nāhaṃ  bhikkhave  aññaṃ ekadhammaṃpi
samanupassāmi  yena  anuppanno  vā  ariyo  aṭṭhaṅgiko  maggo
uppajjati  uppanno  vā  ariyo  aṭṭhaṅgiko maggo bhāvanāpāripūriṃ
gacchati  .  yathayidaṃ  bhikkhave  kalyāṇamittatā  .  kalyāṇamittassetaṃ
bhikkhave  bhikkhuno  pāṭikaṅkhaṃ  ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāvessati ariyaṃ
aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkarissatīti.
   [175]  Kathañca  bhikkhave  bhikkhu kalyāṇamitto ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ
maggaṃ  bhāveti  ariyaṃ  aṭṭhaṅgikaṃ  maggaṃ bahulīkaroti . idha bhikkhave
Bhikkhu  sammādiṭṭhiṃ  bhāveti  rāgavinayapariyosānaṃ  dosavinayapariyosānaṃ
mohavinayapariyosānaṃ  .pe.  sammāsamādhiṃ  bhāveti  rāgavinayapariyosānaṃ
dosavinayapariyosānaṃ  mohavinayapariyosānaṃ  .  evaṃ kho bhikkhave bhikkhu
kalyāṇamitto  ariyaṃ  aṭṭhaṅgikaṃ  maggaṃ bhāveti ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ
bahulīkarotīti.
   [176]  Sāvatthīnidānaṃ  .  nāhaṃ  bhikkhave  aññaṃ ekadhammaṃpi
samanupassāmi  yena  anuppanno  vā  ariyo  aṭṭhaṅgiko  maggo
uppajjati  uppanno  vā  ariyo  aṭṭhaṅgiko maggo bhāvanāpāripūriṃ
gacchati. Yathayidaṃ bhikkhave sīlasampadā .pe.
   [177] Yathayidaṃ bhikkhave chandasampadā .pe.
   [178] Yathayidaṃ bhikkhave attasampadā .pe.
   [179] Yathayidaṃ bhikkhave diṭṭhisampadā .pe.
   [180] Yathayidaṃ bhikkhave appamādasampadā .pe.
   [181]   Yathayidaṃ   bhikkhave   yonisomanasikārasampadā  .
Yonisomanasikārasampannassetaṃ  bhikkhave  bhikkhuno  pāṭikaṅkhaṃ  ariyaṃ
aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāvessati ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkarissatīti.
   [182]  Kathañca  bhikkhave  bhikkhu yonisomanasikārasampanno ariyaṃ
aṭṭhaṅgikaṃ  maggaṃ  bhāveti  ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkaroti . idha
bhikkhave  bhikkhu  sammādiṭṭhiṃ  bhāveti  rāgavinayapariyosānaṃ dosavinaya-
pariyosānaṃ   mohavinayapariyosānaṃ  .pe.  sammāsamādhiṃ  bhāveti
Rāgavinayapariyosānaṃ  dosavinayapariyosānaṃ  mohavinayapariyosānaṃ  .  evaṃ
kho  bhikkhave  bhikkhu  yonisomanasikārasampanno  ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ
bhāveti ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkarotīti.
       Nāhantaekadhammapeyyālo samatto.
            Tassuddānaṃ
     kalyāṇamittaṃ sīlañca     chando ca attasampadā
     diṭṭhi ca appamādo ca     yoniso bhavati sattamaṃ.
           ------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 19 page 44-47. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=19&A=794              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=19&A=794              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=19&item=165&items=18              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=19&siri=44              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=19&i=165              Contents of The Tipitaka Volume 19 http://84000.org/tipitaka/read/?index_19

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com