ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 19 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 11 : Sutta. Saṃ. Ma.

   [1427] Atha kho āyasmā sārīputto yena bhagavā tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdi . ekamantaṃ
nisinnaṃ  kho  āyasmantaṃ  sārīputtaṃ bhagavā etadavoca sotāpattiyaṅgaṃ
sotāpattiyaṅganti  hidaṃ  sārīputta  vuccati  katamaṃ  nu kho sārīputta
sotāpattiyaṅganti.
   [1428] Sappurisasaṃsevo hi bhante sotāpattiyaṅgaṃ saddhammassavanaṃ
sotāpattiyaṅgaṃ  yonisomanasikāro  sotāpattiyaṅgaṃ  dhammānudhammapaṭipatti
sotāpattiyaṅganti.
   [1429]  Sādhu  sādhu  sārīputta sappurisasaṃsevo hi sārīputta
sotāpattiyaṅgaṃ   saddhammassavanaṃ   sotāpattiyaṅgaṃ  yonisomanasikāro
sotāpattiyaṅgaṃ dhammānudhammapaṭipatti sotāpattiyaṅgaṃ.
   [1430] Soto sototi 1- hidaṃ sārīputta vuccati katamo nu
kho sārīputta sototi . ayameva hi bhante ariyo aṭṭhaṅgiko maggo
soto  .  seyyathīdaṃ  .  sammādiṭṭhi  sammāsaṅkappo  sammāvācā
sammākammanto    sammāājīvo    sammāvāyāmo   sammāsati
sammāsamādhīti.
@Footnote: 1 Yu. ... sototiha sārīputta.
   [1431]  Sādhu  sādhu sārīputta ayameva hi sārīputta ariyo
aṭṭhaṅgiko  maggo  soto  .  seyyathīdaṃ  .  sammādiṭṭhi  .pe.
Sammāsamādhi.
   [1432]  Sotāpanno  sotāpannoti  hidaṃ  sārīputta  vuccati
katamo  nu  kho  sārīputta sotāpannoti . yo hi bhante iminā
ariyena  aṭṭhaṅgikena  maggena  samannāgato ayaṃ vuccati sotāpanno
svāyaṃ āyasmā evaṃnāmo evaṃgottoti.
   [1433] Sādhu sādhu sārīputta [1]- iminā ariyena aṭṭhaṅgikena
maggena  samannāgato  ayaṃ  vuccati  sotāpanno  svāyaṃ  āyasmā
evaṃnāmo evaṃgottoti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 19 page 434-435. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=19&A=8443              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=19&A=8443              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=19&item=1427&items=7              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=19&siri=323              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=19&i=1427              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=7803              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=7803              Contents of The Tipitaka Volume 19 http://84000.org/tipitaka/read/?index_19

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com