ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 19 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 11 : Sutta. Saṃ. Ma.

   [1454]  Evamme  sutaṃ ekaṃ samayaṃ bhagavā kosalesu cārikaṃ
caramāno  mahatā bhikkhusaṅghena saddhiṃ yena veḷudvāraṃ nāma kosalānaṃ
brāhmaṇagāmo tadavasari.
   [1455] Assosuṃ kho [3]- veḷudvāreyyakā brāhmaṇagahapatikā
samaṇo  khalu  bho  gotamo sakyaputto sakyakulā pabbajito kosalesu
cārikaṃ  caramāno mahatā bhikkhusaṅghena saddhiṃ veḷudvāraṃ anuppatto .
Taṃ  kho  pana  bhavantaṃ  gotamaṃ  evaṃkalyāṇo kittisaddo abbhuggato
itipi  so  bhagavā  arahaṃ  sammāsambuddho vijjācaraṇasampanno sugato
lokavidū  anuttaro  purisadammasārathi  satthā  devamanussānaṃ  buddho
bhagavāti 4- . so imaṃ lokaṃ sadevakaṃ samārakaṃ sabrahmakaṃ sassamaṇa-
brāhmaṇiṃ  pajaṃ  sadevamanussaṃ  sayaṃ  abhiññā  sacchikatvā  pavedeti
@Footnote: 1 Ma. Yu. katividhā. 2 Ma. Yu. dānasaṃvibhāgeti. 3 Ma. Yu. te. evamuparipi.
@4 Ma. itisaddo natthi.
So  dhammaṃ  deseti  ādikalyāṇaṃ  majjhekalyāṇaṃ  pariyosānakalyāṇaṃ
sātthaṃ  sabyañjanaṃ  kevalaparipuṇṇaṃ  parisuddhaṃ  brahmacariyaṃ  pakāseti
sādhu kho pana tathārūpānaṃ arahataṃ dassanaṃ hotīti.
   [1456]  Atha  kho  veḷudvāreyyakā brāhmaṇagahapatikā yena
bhagavā  tenupasaṅkamiṃsu upasaṅkamitvā appekacce bhagavantaṃ abhivādetvā
ekamantaṃ  nisīdiṃsu  appekacce  bhagavatā  saddhiṃ sammodiṃsu sammodanīyaṃ
kathaṃ  sārāṇīyaṃ  vītisāretvā  ekamantaṃ  nisīdiṃsu  appekacce
yena  bhagavā  tenañjalimpaṇāmetvā  ekamantaṃ  nisīdiṃsu  appekacce
bhagavato  santike nāmagottaṃ sāvetvā ekamantaṃ nisīdiṃsu appekacce
tuṇhībhūtā  ekamantaṃ  nisīdiṃsu  .  ekamantaṃ  nisinnā  kho  te
veḷudvāreyyakā brāhmaṇagahapatikā bhagavantaṃ etadavocuṃ
   [1457] Mayaṃ bho gotama evaṃkāmā evaṃchandā evaṃadhippāyā
puttasambādhā  1- sayanaṃ ajjhāvaseyyāma kāsikacandanaṃ paccanubhaveyyāma
mālāgandhavilepanaṃ  dhāreyyāma  jātarūparajataṃ  sādiyeyyāma  kāyassa
bhedā  paraṃ maraṇā sugatiṃ saggaṃ lokaṃ upapajjeyyāma tesaṃ no bhavaṃ
gotamo  amhākaṃ  evaṃkāmānaṃ  evaṃchandānaṃ  evaṃadhippāyānaṃ  tathā
dhammaṃ  desetu  yathā  mayaṃ  puttasambādhā  sayanaṃ  ajjhāvaseyyāma
.pe. Sugatiṃ saggaṃ lokaṃ upapajjeyyāmāti.
   [1458]  Attūpanāyikaṃ  vo gahapatayo dhammapariyāyaṃ desessāmi
taṃ  suṇātha  sādhukaṃ  manasikarotha  bhāsissāmīti  .  evaṃ bhoti kho
@Footnote: 1 Ma. Yu. puttasambādhasayanaṃ. evamuparipi.
Te  veḷudvāreyyakā  brāhmaṇagahapatikā  bhagavato  paccassosuṃ .
Bhagavā etadavoca
   [1459]  Katamo  ca gahapatayo attūpanāyiko dhammapariyāyo .
Idha  gahapatayo  ariyasāvako iti paṭisañcikkhati ahaṃ khosmi jīvitukāmo
amaritukāmo  sukhakāmo  dukkhapaṭikūlo  1-  yo  kho  maṃ jīvitukāmaṃ
amaritukāmaṃ  sukhakāmaṃ  dukkhapaṭikūlaṃ  jīvitā  voropeyya  na  me
taṃ  assa  piyaṃ manāpaṃ ahañceva kho pana paraṃ jīvitukāmaṃ amaritukāmaṃ
sukhakāmaṃ  dukkhapaṭikūlaṃ  jīvitā  voropeyyaṃ  parassapi  taṃ  assa
appiyaṃ  amanāpaṃ  yo  kho  myāyaṃ  dhammo  appiyo  amanāpo
parassapeso  dhammo  appiyo  amanāpo  yo  kho  myāyaṃ dhammo
appiyo  amanāpo  kathāhaṃ  parantena  saññojeyyanti  . so iti
paṭisaṅkhāya  attanā  ca  pāṇātipātā  paṭivirato  hoti  parañca
pāṇātipātā  veramaṇiyā  samādapeti  pāṇātipātā  veramaṇiyā  ca
vaṇṇaṃ bhāsati. Evamassāyaṃ kāyasamācāro tikoṭiparisuddho hoti.
   [1460]  Puna  caparaṃ  gahapatayo ariyasāvako iti paṭisañcikkhati
yo  kho  me  adinnaṃ  theyyasaṅkhātaṃ ādiyeyya na me taṃ assa
piyaṃ  manāpaṃ  ahañceva  kho  pana  parassa  adinnaṃ  theyyasaṅkhātaṃ
ādiyeyyaṃ  parassapi  taṃ  assa  appiyaṃ  amanāpaṃ  yo kho myāyaṃ
dhammo  appiyo  amanāpo  parassapeso  dhammo  appiyo amanāpo
yo  kho  myāyaṃ  dhammo  appiyo  amanāpo  kathāhaṃ  parantena
@Footnote: 1 Ma. dukkhappaṭikūlo. evamuparipi.
Saññojeyyanti  .  so  iti  paṭisaṅkhāya attanā ca adinnādānā
paṭivirato  hoti  parañca  adinnādānā  veramaṇiyā  samādapeti
adinnādānā  veramaṇiyā  ca  vaṇṇaṃ  bhāsati  .  evamassāyaṃ
kāyasamācāro tikoṭiparisuddho hoti.
   [1461]  Puna  caparaṃ  gahapatayo ariyasāvako iti paṭisañcikkhati
yo  kho  me dāresu cārittaṃ āpajjeyya na me taṃ assa piyaṃ
manāpaṃ  ahañceva  kho  pana  parassa  dāresu cārittaṃ āpajjeyyaṃ
parassapi  taṃ  assa appiyaṃ amanāpaṃ yo kho myāyaṃ dhammo appiyo
amanāpo  parassapeso  dhammo  appiyo  amanāpo yo kho myāyaṃ
dhammo  appiyo  amanāpo  kathāhaṃ  parantena  saññojeyyanti .
So  iti  paṭisaṅkhāya  attanā  ca  kāmesu micchācārā paṭivirato
hoti  parañca  kāmesu  micchācārā  veramaṇiyā samādapeti kāmesu
micchācārā veramaṇiyā ca vaṇṇaṃ bhāsati . evamassāyaṃ kāyasamācāro
tikoṭiparisuddho hoti.
   [1462]  Puna  caparaṃ  gahapatayo ariyasāvako iti paṭisañcikkhati
yo  kho  me  musāvādena atthaṃ bhañjeyya na me taṃ assa piyaṃ
manāpaṃ  ahañceva  kho  pana  parassa  musāvādena  atthaṃ bhañjeyyaṃ
parassapi  taṃ  assa appiyaṃ amanāpaṃ yo kho myāyaṃ dhammo appiyo
amanāpo  parassapeso  dhammo  appiyo  amanāpo yo kho myāyaṃ
dhammo  appiyo  amanāpo  kathāhaṃ  parantena  saññojeyyanti .
So  iti  paṭisaṅkhāya attanā ca musāvādā paṭivirato hoti parañca
musāvādā  veramaṇiyā  samādapeti  musāvādā  veramaṇiyā ca vaṇṇaṃ
bhāsati. Evamassāyaṃ vacīsamācāro tikoṭiparisuddho hoti.
   [1463]  Puna  caparaṃ  gahapatayo ariyasāvako iti paṭisañcikkhati
yo kho maṃ pisuṇāya vācāya mittehi bhedeyya 1- na me taṃ assa
piyaṃ  manāpaṃ  ahañceva  kho  pana  paraṃ  pisuṇāya vācāya mittehi
bhedeyyaṃ  parassapi  taṃ  assa  appiyaṃ  amanāpaṃ .pe. evamassāyaṃ
vacīsamācāro tikoṭiparisuddho hoti.
   [1464]  Puna  caparaṃ  gahapatayo ariyasāvako iti paṭisañcikkhati
yo  kho  maṃ pharusāya vācāya samudācareyya na me taṃ assa piyaṃ
manāpaṃ  ahañceva  kho  pana  paraṃ  pharusāya  vācāya samudācareyyaṃ
parassapi  taṃ  assa  appiyaṃ  amanāpaṃ  yo  kho  myāyaṃ  dhammo
.pe. Evamassāyaṃ vacīsamācāro tikoṭiparisuddho hoti.
   [1465] Puna caparaṃ gahapatayo ariyasāvako iti paṭisañcikkhati yo
kho maṃ samphappalāpabhāsena samudācareyya na me taṃ assa piyaṃ manāpaṃ
ahañceva  kho  pana  paraṃ  samphappalāpabhāsena samudācareyyaṃ parassapi
taṃ  assa  appiyaṃ  amanāpaṃ  yo  kho  myāyaṃ  dhammo  appiyo
amanāpo  parassapeso  dhammo  appiyo  amanāpo yo kho myāyaṃ
dhammo  appiyo  amanāpo  kathāhaṃ parantena saññojeyyanti . so
iti  paṭisaṅkhāya  attanā  ca  samphappalāpā paṭivirato hoti parañca
@Footnote: 1 Ma. mitte bhindeyya. evamuparipi.
Samphappalāpā  veramaṇiyā  samādapeti  samphappalāpā  veramaṇiyā  ca
vaṇṇaṃ bhāsati. Evamassāyaṃ vacīsamācāro tikoṭiparisuddho hoti.
   [1466] So buddhe aveccappasādena samannāgato hoti itipi
so bhagavā .pe. satthā devamanussānaṃ buddho bhagavāti. Dhamme saṅghe
aveccappasādena  samannāgato  hoti supaṭipanno bhagavato sāvakasaṅgho
.pe.  anuttaraṃ  puññakkhettaṃ  lokassāti  .  ariyakantehi  sīlehi
samannāgato  hoti  akkhaṇḍehi  acchiddehi  asabalehi  akammāsehi
bhujissehi viññūpasatthehi aparāmaṭṭhehi samādhisaṃvattanikehi.
   [1467]  Yato  kho  gahapatayo  ariyasāvako  imehi sattahi
saddhammehi  samannāgato  hoti  imehi  catūhi  ākaṅkhiyehi ṭhānehi
so  ākaṅkhamāno  attanāva  attānaṃ  byākareyya  khīṇanirayomhi
khīṇatiracchānayoniyo   1-   khīṇapittivisayo   khīṇāpāyaduggativinipāto
sotāpannohamasmi avinipātadhammo niyato sambodhiparāyanoti.
   [1468]  Evaṃ  vutte  veḷudvāreyyakā  brāhmaṇagahapatikā
bhagavantaṃ  etadavocuṃ  abhikkantaṃ  bho  gotama  .pe.  ete  mayaṃ
bhavantaṃ  gotamaṃ  saraṇaṃ  gacchāma  dhammañca  bhikkhusaṅghañca  upāsake
no bhavaṃ gotamo dhāretu ajjatagge pāṇupete saraṇaṅgateti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 19 page 441-446. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=19&A=8591              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=19&A=8591              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=19&item=1454&items=15              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=19&siri=325              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=19&i=1454              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=7870              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=7870              Contents of The Tipitaka Volume 19 http://84000.org/tipitaka/read/?index_19

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com