ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 19 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 11 : Sutta. Saṃ. Ma.

   [1513]  Kapilavatthunidānaṃ . atha kho mahānāmo sakko yena
godhā sakko tenupasaṅkami upasaṅkamitvā godhaṃ sakkaṃ etadavoca
   [1514] Katihi 1- tvaṃ godhe dhammehi samannāgataṃ sotāpannaṃ
puggalaṃ  ājānāsi  avinipātadhammaṃ  niyataṃ  sambodhiparāyananti  . tīhi
khvāhaṃ  mahānāma  dhammehi  samannāgataṃ sotāpannaṃ puggalaṃ ājānāmi
avinipātadhammaṃ  niyataṃ  sambodhiparāyanaṃ  .  katamehi  tīhi  .  idha
mahānāma  ariyasāvako  buddhe  aveccappasādena  samannāgato hoti
itipi  so  bhagavā  .pe. satthā devamanussānaṃ buddho bhagavāti .
Dhamme  saṅghe  .  aveccappasādena  samannāgato hoti supaṭipanno
bhagavato  sāvakasaṅgho  .pe.  anuttaraṃ  puññakkhettaṃ  lokassāti .
Imehi  khvāhaṃ  mahānāma  tīhi  dhammehi  samannāgataṃ  sotāpannaṃ
puggalaṃ ājānāmi avinipātadhammaṃ niyataṃ sambodhiparāyanaṃ.
   [1515] Tvaṃ pana mahānāma katihi dhammehi samannāgataṃ sotāpannaṃ
@Footnote: 1 Yu. katīhi. evamuparipi.
Puggalaṃ  ājānāsi  avinipātadhammaṃ  niyataṃ  sambodhiparāyananti . catūhi
khvāhaṃ [1]- godhe dhammehi samannāgataṃ sotāpannaṃ puggalaṃ ājānāmi
avinipātadhammaṃ  niyataṃ  sambodhiparāyanaṃ  .  katamehi  catūhi  .  idha
godhe  ariyasāvako  buddhe  aveccappasādena  samannāgato  hoti
itipi  so  bhagavā  .pe. satthā devamanussānaṃ buddho bhagavāti .
Dhamme  saṅghe  . ariyakantehi sīlehi samannāgato hoti akkhaṇḍehi
.pe.  samādhisaṃvattanikehi  .  imehi  khvāhaṃ godhe catūhi dhammehi
samannāgataṃ  sotāpannaṃ  puggalaṃ  ājānāmi  avinipātadhammaṃ  niyataṃ
sambodhiparāyananti.
   [1516] Āgamehi tvaṃ mahānāma āgamehi tvaṃ mahānāma bhagavāva
etaṃ jāneyya etehi dhammehi samannāgataṃ vā asamannāgataṃ vāti.
Āyāma  godhe  yena  bhagavā  tenupasaṅkameyyāma  upasaṅkamitvā
bhagavato etamatthaṃ ārocissāmāti.
   [1517] Atha kho mahānāmo ca 2- sakko godhā ca sakko yena
bhagavā  tenupasaṅkamiṃsu  upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ
nisīdiṃsu  .  ekamantaṃ  nisinno  kho  mahānāmo  sakko  bhagavantaṃ
etadavoca  idhāhaṃ  bhante  yena  godhā  sakko  tenupasaṅkamiṃ
upasaṅkamitvā  godhaṃ  sakkaṃ  etadavocaṃ  katihi  tvaṃ godhe dhammehi
samannāgataṃ  sotāpannaṃ  puggalaṃ  ājānāsi  avinipādhammaṃ  niyataṃ
sambodhiparāyananti.
@Footnote: 1 Yu. bho. 2 Ma. Yu. casaddo natthi.
   [1518] Evaṃ vutte bhante godhā sakko maṃ etadavoca tīhi
khvāhaṃ  mahānāma  dhammehi  samannāgataṃ sotāpannaṃ puggalaṃ ājānāmi
avinipātadhammaṃ  niyataṃ  sambodhiparāyanaṃ  .  katamehi  tīhi  .  idha
mahānāma  ariyasāvako  buddhe  aveccappasādena  samannāgato hoti
itipi  so  bhagavā  .pe. satthā devamanussānaṃ buddho bhagavāti .
Dhamme  saṅghe  .  aveccappasādena  samannāgato hoti supaṭipanno
bhagavato  sāvakasaṅgho  .pe.  anuttaraṃ  puññakkhettaṃ  lokassāti .
Imehi  khvāhaṃ  mahānāma  tīhi  dhammehi  samannāgataṃ  sotāpannaṃ
puggalaṃ  ājānāmi  avinipātadhammaṃ  niyataṃ sambodhiparāyanaṃ . tvaṃ pana
mahānāma  katihi  dhammehi  samannāgataṃ  sotāpannaṃ puggalaṃ ājānāsi
avinipātadhammaṃ niyataṃ sambodhiparāyananti.
   [1519]  Evaṃ  vuttāhaṃ bhante godhaṃ sakkaṃ etadavocaṃ catūhi
khvāhaṃ  godhe  dhammehi  samannāgataṃ  sotāpannaṃ  puggalaṃ ājānāmi
avinipātadhammaṃ  niyataṃ  sambodhiparāyanaṃ  .  katamehi  catūhi  .  idha
godhe  ariyasāvako  buddhe  aveccappasādena  samannāgato  hoti
itipi  so  bhagavā  .pe. satthā devamanussānaṃ buddho bhagavāti .
Dhamme  saṅghe  . ariyakantehi sīlehi samannāgato hoti akkhaṇḍehi
.pe.  samādhisaṃvattanikehi  .  imehi  khvāhaṃ godhe catūhi dhammehi
samannāgataṃ  sotāpannaṃ  puggalaṃ  ājānāmi  avinipātadhammaṃ  niyataṃ
sambodhiparāyananti.
   [1520] Evaṃ vutte bhante godhā sakko maṃ etadavoca āgamehi
tvaṃ  mahāmāma  āgamehi  tvaṃ  mahānāma  bhagavāva etaṃ jāneyya
etehi dhammehi samannāgataṃ vā asamannāgataṃ vāti.
   [1521] Idha bhante kocideva dhammasamuppādo 1- uppajjeyya
ekato  assa  bhagavā  ekato bhikkhusaṅgho ca 2- yeneva bhagavā
tenevāhaṃ assaṃ evaṃ pasannaṃ maṃ bhante bhagavā dhāretu.
   [1522]  Idha  bhante  kocideva  dhammasamuppādo uppajjeyya
ekato  assa  bhagavā  ekato bhikkhusaṅgho bhikkhunīsaṅgho ca yeneva
bhagavā tenevāhaṃ assaṃ evaṃ pasannaṃ maṃ bhante bhagavā dhāretu.
   [1523]  Idha  bhante  kocideva  dhammasamuppādo uppajjeyya
ekato assa bhagavā ekato bhikkhusaṅgho bhikkhunīsaṅgho [3]- upāsakā
ca  yeneva bhagavā tenevāhaṃ assaṃ evaṃ pasannaṃ maṃ bhante bhagavā
dhāretu.
   [1524]  Idha  bhante  kocideva  dhammasamuppādo uppajjeyya
ekato  assa  bhagavā  ekato  bhikkhusaṅgho  bhikkhunīsaṅgho upāsakā
upāsikāyo  ca  yeneva  bhagavā tenevāhaṃ assaṃ evaṃ pasannaṃ maṃ
bhante bhagavā dhāretu.
   [1525]  Idha  bhante  kocideva  dhammasamuppādo uppajjeyya
ekato  assa  bhagavā  ekato  bhikkhusaṅgho  bhikkhunīsaṅgho upāsakā
upāsikāyo sadevako ca loko samārako sabrahmako sassamaṇabrāhmaṇī 1-
@Footnote: 1 Ma. dhammo samuppādo. evamuparipi. 2 Yu. casaddo natthi. 3 Ma. Yu. ca.
Pajā  sadevamanussā  yeneva  bhagavā tenevāhaṃ assaṃ evaṃ pasannaṃ
maṃ bhante bhagavā dhāretūti.
   [1526] Evaṃvādī 2- tvaṃ godhe mahānāmaṃ sakkaṃ kiṃ vadesīti.
Evaṃvādāhaṃ  bhante  mahānāmaṃ  sakkaṃ  na  kiñci  vadāmi  aññatra
kalyāṇā aññatra kusalāti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 19 page 466-470. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=19&A=9077              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=19&A=9077              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=19&item=1513&items=14              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=19&siri=341              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=19&i=1513              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=8026              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=8026              Contents of The Tipitaka Volume 19 http://84000.org/tipitaka/read/?index_19

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com