ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 19 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 11 : Sutta. Saṃ. Ma.

   [1527] Kapilavatthunidānaṃ . tena kho pana samayena sarakāni 3-
sakko  kālakato  hoti  so  bhagavatā  byākato  sotāpanno
avinipātadhammo  niyato  sambodhiparāyanoti  .  tatra  sudaṃ sambahulā
sakkā  saṅgamma  samāgamma  ujjhāyanti  khīyanti  vipācenti acchariyaṃ
vata bho abbhutaṃ vata bho etthadāni ko na sotāpanno bhavissati.
Yatra  hi  nāma  sarakāni  sakko kālakato so bhagavatā byākato
sotāpanno  avinipātadhammo  niyato  sambodhiparāyanoti  .  sarakāni
sakko sikkhādubbalyamāpādi majjapānaṃ āpāyīti.
   [1528] Atha kho mahānāmo sakko yena bhagavā tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdi . ekamantaṃ
nisinno  kho  mahānāmo  sakko  bhagavantaṃ  etadavoca idha bhante
sarakāni  sakko  kālakato  so  bhagavatā  byākato  sotāpanno
avinipātadhammo  niyato  sambodhiparāyanoti  .  tatra  sudaṃ  bhante
sambahulā  sakkā  saṅgamma  samāgamma  ujjhāyanti khīyanti vipācenti
@Footnote: 1 Yu. sassamaṇabrāhmaṇapajā. 2 Yu. evaṃvādiṃ. 3 Ma. saraṇāni. evamuparipi.
Acchariyaṃ  vata  bho abbhutaṃ vata bho etthadāni ko na sotāpanno
bhavissati  .  yatra hi nāma sarakāni sakko kālakato so bhagavatā
byākato  sotāpanno  avinipātadhammo  niyato  sambodhiparāyanoti .
Sarakāni sakko sikkhādubbalyamāpādi majjapānaṃ āpāyīti.
   [1529]  Yo  so  mahānāma dīgharattaṃ upāsako buddhaṃ saraṇaṃ
gato  dhammaṃ  saraṇaṃ  gato  saṅghaṃ  saraṇaṃ  gato  so kathaṃ vinipātaṃ
gaccheyya  .  yañhi taṃ mahānāma sammā vadamāno vadeyya dīgharattaṃ
upāsako  buddhaṃ  saraṇaṃ  gato  dhammaṃ  saraṇaṃ  gato  saṅghaṃ  saraṇaṃ
gatoti  .  sarakāniṃ  1-  sakkaṃ sammā vadamāno vadeyya sarakāni
mahānāma  sakko  dīgharattaṃ  upāsako  buddhaṃ  saraṇaṃ  gato  dhammaṃ
saraṇaṃ gato saṅghaṃ saraṇaṃ gato so kathaṃ vinipātaṃ gaccheyya.
   [1530] Idha mahānāma ekacco puggalo buddhe aveccappasādena
samannāgato  hoti  itipi  so  bhagavā .pe. satthā devamanussānaṃ
buddho  bhagavāti  .  dhamme  saṅghe  .  hāsapañño  javanapañño
vimuttiyā ca samannāgato . so āsavānaṃ khayā anāsavaṃ cetovimuttiṃ
paññāvimuttiṃ  diṭṭheva  dhamme  sayaṃ  abhiññā  sacchikatvā upasampajja
viharati  . ayampi kho mahānāma puggalo parimutto nirayā parimutto
tiracchānayoniyā parimutto pittivisayā parimutto apāyaduggativinipātā.
   [1531] Idha pana mahānāma ekacco puggalo buddhe aveccappasādena
@Footnote: 1 Ma. saraṇāni. Yu. sarakāni.
Samannāgato  hoti  itipi  so  bhagavā .pe. satthā devamanussānaṃ
buddho  bhagavāti  . dhamme saṅghe . hāsapañño javanapañño na ca
vimuttiyā  samannāgato  .  so pañcannaṃ orambhāgiyānaṃ saññojanānaṃ
parikkhayā  opapātiko  hoti  tattha  parinibbāyī  anāvattidhammo
asmā  lokā  .  ayampi kho mahānāma puggalo parimutto nirayā
parimutto   tiracchānayoniyā   parimutto   pittivisayā  parimutto
apāyaduggativinipātā.
   [1532]  Idha  pana  mahānāma  ekacco  puggalo  buddhe
aveccappasādena  samannāgato hoti itipi so bhagavā .pe. satthā
devamanussānaṃ buddho bhagavāti . dhamme saṅghe . na hāsapañño na
javanapañño  na  ca vimuttiyā samannāgato . so tiṇṇaṃ saññojanānaṃ
parikkhayā  rāgadosamohānaṃ  tanuttā  sakadāgāmī  hoti sakideva imaṃ
lokaṃ āgantvā dukkhassantaṃ karoti . ayampi kho mahānāma puggalo
parimutto  nirayā  parimutto  tiracchānayoniyā  parimutto  pittivisayā
parimutto apāyaduggativinipātā.
   [1533] Idha pana mahānāma ekacco puggalo buddhe aveccap-
pasādena  samannāgato  hoti  itipi  so  bhagavā  .pe. satthā
devamanussānaṃ  buddho  bhagavāti  . dhamme saṅghe . na hāsapañño
na  javanapañño  na  ca  vimuttiyā  samannāgato  .  so  tiṇṇaṃ
saññojanānaṃ  parikkhayā  sotāpanno  hoti  avinipātadhammo  niyato
Sambodhiparāyano  .  ayampi kho mahānāma puggalo parimutto nirayā
parimutto   tiracchānayoniyā   parimutto   pittivisayā  parimutto
apāyaduggativinipātā.
   [1534]  Idha pana mahānāma ekacco puggalo na heva kho
buddhe  aveccappasādena  samannāgato  hoti  . na dhamme . na
saṅghe  .  na  hāsapañño  na  javanapañño  na  ca  vimuttiyā
samannāgato  .  apicassa  ime  dhammā  honti  saddhindriyaṃ
viriyindriyaṃ  satindriyaṃ  samādhindriyaṃ  paññindriyaṃ . tathāgatappaveditā
cassa  dhammā  paññāya  mattaso  nijjhānaṃ  khamanti  . ayampi kho
mahānāma  puggalo  agantā  nirayaṃ  agantā  tiracchānayoniṃ agantā
pittivisayaṃ agantā apāyaduggativinipātaṃ.
   [1535] Idha pana mahānāma ekacco puggalo na heva kho buddhe
aveccappasādena  samannāgato hoti . na dhamme . na saṅghe .
Na  hāsapañño  na  javanapañño  na  ca  vimuttiyā samannāgato .
Apicassa  ime  dhammā  honti  saddhindriyaṃ  .pe.  paññindriyaṃ .
Tathāgate  cassa saddhāmattaṃ hoti pemamattaṃ . ayampi kho mahānāma
puggalo  agantā  nirayaṃ  agantā  tiracchānayoniṃ  agantā pittivisayaṃ
agantā apāyaduggativinipātaṃ.
   [1536]  Ime  cepi mahānāma mahāsālā subhāsitaṃ dubbhāsitaṃ
ājāneyyuṃ  imevāhaṃ  1-  mahāsāle  byākareyyaṃ  sotāpannā
@Footnote: 1 Ma. Yu. imecāhaṃ.
Avinipātadhammā niyatā sambodhiparāyanāti . kimaṅga 1- pana sarakāniṃ 2-
sakkaṃ sarakāni mahānāma sakko maraṇakāle sikkhaṃ samādiyīti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 19 page 470-474. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=19&A=9158              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=19&A=9158              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=19&item=1527&items=10              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=19&siri=342              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=19&i=1527              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=8040              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=8040              Contents of The Tipitaka Volume 19 http://84000.org/tipitaka/read/?index_19

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com