ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 19 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 11 : Sutta. Saṃ. Ma.

   [1537]  Kapilavatthunidānaṃ  . tena kho pana samayena sarakāni
sakko  kālakato  hoti  .  so  bhagavatā  byākato sotāpanno
avinipātadhammo  niyato  sambodhiparāyanoti  .  tatra  sudaṃ sambahulā
sakkā  saṅgamma  samāgamma  ujjhāyanti  khīyanti  vipācenti acchariyaṃ
vata  bho  abbhutaṃ vata bho etthadāni ko na sotāpanno bhavissati
yatra  hi  nāma  sarakāni  sakko  kālakato  bhagavatā  byākato
sotāpanno  avinipātadhammo  niyato  sambodhiparāyanoti  .  sarakāni
sakko sikkhāya aparipūrīkārī ahosīti.
   [1538] Atha kho mahānāmo sakko yena bhagavā tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdi . ekamantaṃ
nisinno  kho  mahānāmo  sakko  bhagavantaṃ  etadavoca idha bhante
sarakāni  sakko  kālakato  so  bhagavatā  byākato  sotāpanno
avinipātadhammo  niyato  sambodhiparāyanoti  .  tatra  sudaṃ  bhante
sambahulā  sakkā  saṅgamma  samāgamma  ujjhāyanti khīyanti vipācenti
acchariyaṃ  vata  bho abbhutaṃ vata bho etthadāni ko na sotāpanno
bhavissati  yatra  hi  nāma  sarakāni  sakko kālakato so bhagavatā
byākato  sotāpanno  avinipātadhammo  niyato  sambodhiparāyanoti .
Sarakāni sakko sikkhāya aparipūrīkārī ahosīti.
@Footnote: 1 Ma. kimaṅgaṃ. 2 Ma. saraṇāni. evamuparipi.
   [1539]  Yo  so  mahānāma dīgharattaṃ upāsako buddhaṃ saraṇaṃ
gato  dhammaṃ  saraṇaṃ  gato  saṅghaṃ  saraṇaṃ  gato  so kathaṃ vinipātaṃ
gaccheyya  .  yañhi taṃ mahānāma sammā vadamāno vadeyya dīgharattaṃ
upāsako  buddhaṃ  saraṇaṃ  gato dhammaṃ saraṇaṃ gato saṅghaṃ saraṇaṃ gatoti
sarakāniṃ  sakkaṃ  sammā  vadamāno vadeyya sarakāni mahānāma sakko
dīgharattaṃ  upāsako  buddhaṃ  saraṇaṃ  gato  dhammaṃ  saraṇaṃ  gato saṅghaṃ
saraṇaṃ gato so kathaṃ vinipātaṃ gaccheyya.
   [1540]  Idha mahānāma ekacco puggalo buddhe ekantagato
hoti  abhippasanno  itipi  so  bhagavā .pe. satthā devamanussānaṃ
buddho bhagavāti . dhamme saṅghe . hāsapañño javanapañño vimuttiyā
ca samannāgato . so āsavānaṃ khayā anāsavaṃ cetovimuttiṃ paññāvimuttiṃ
diṭṭheva dhamme sayaṃ abhiññā sacchikatvā upasampajja viharati . ayampi
kho  mahānāma  puggalo  parimutto nirayā parimutto tiracchānayoniyā
parimutto pittivisayā parimutto apāyaduggativinipātā.
   [1541] Idha pana mahānāma ekacco puggalo buddhe ekantagato
hoti  abhippasanno  itipi  so  bhagavā .pe. satthā devamanussānaṃ
buddho  bhagavāti  . dhamme saṅghe . hāsapañño javanapañño na ca
vimuttiyā  samannāgato  .  so pañcannaṃ orambhāgiyānaṃ saññojanānaṃ
parikkhayā   antarāparinibbāyī   hoti   upahaccaparinibbāyī  hoti
asaṅkhāraparinibbāyī  hoti  sasaṅkhāraparinibbāyī  hoti  uddhaṃsoto
Hoti  akaniṭṭhagāmī  .  ayampi  kho  mahānāma  puggalo parimutto
nirayā  parimutto  tiracchānayoniyā  parimutto  pittivisayā  parimutto
apāyaduggativinipātā.
   [1542] Idha pana mahānāma ekacco puggalo buddhe ekantagato
hoti  abhippasanno  itipi  so  bhagavā .pe. satthā devamanussānaṃ
buddho  bhagavāti  . dhamme saṅghe . na hāsapañño na javanapañño
na  ca  vimuttiyā  samannāgato . so tiṇṇaṃ saññojanānaṃ parikkhayā
rāgadosamohānaṃ  tanuttā  sakadāgāmī  hoti  sakideva  imaṃ  lokaṃ
āgantvā  dukkhassantaṃ  karoti  .  ayampi  kho mahānāma puggalo
parimutto  nirayā  parimutto  tiracchānayoniyā  parimutto  pittivisayā
parimutto apāyaduggativinipātā.
   [1543] Idha pana mahānāma ekacco puggalo buddhe ekantagato
hoti  abhippasanno  itipi  so  bhagavā .pe. satthā devamanussānaṃ
buddho  bhagavāti  . dhamme saṅghe . na hāsapañño na javanapañño
na  ca  vimuttiyā  samannāgato . so tiṇṇaṃ saññojanānaṃ parikkhayā
sotāpanno  hoti  avinipātadhammo niyato sambodhiparāyano . ayampi
kho  mahānāma  puggalo  parimutto nirayā parimutto tiracchānayoniyā
parimutto pittivisayā parimutto apāyaduggativinipātā.
   [1544]  Idha pana mahānāma ekacco puggalo na heva kho
buddhe ekantagato hoti abhippasanno . na dhamme . na saṅghe.
Na  hāsapañño  na  javanapañño  na  ca  vimuttiyā samannāgato .
Apicassa  ime  dhammā  honti  saddhindriyaṃ  .pe.  paññindriyaṃ .
Tathāgatappaveditā  cassa  dhammā paññāya mattaso nijjhānaṃ khamanti .
Ayampi  kho  mahānāma puggalo agantā nirayaṃ agantā tiracchānayoniṃ
agantā pittivisayaṃ agantā apāyaduggativinipātaṃ.
   [1545]  Idha pana mahānāma ekacco puggalo na heva kho
buddhe ekantagato hoti abhippasanno . na dhamme . na saṅghe.
Na  hāsapañño  na  javanapañño  na  ca vimuttiyā samanannāgato .
Apicassa  ime  dhammā  honti  saddhindriyaṃ  .pe.  paññindriyaṃ .
Tathāgate  cassa saddhāmattaṃ hoti pemamattaṃ . ayampi kho mahānāma
puggalo  agantā  nirayaṃ  agantā  tiracchānayoniṃ  agantā pittivisayaṃ
agantā apāyaduggativipātaṃ.
   [1546]  Seyyathāpi  mahānāma dukkhettaṃ dubbhūmiṃ avihatakkhāṇukaṃ
bījāni cassu khaṇḍāni pūtīni vātātapahatāni asārādāni asukhasayitāni 1-
devo pana 2- sammā dhāraṃ anuppaveccheyya . api nu tāni bījāni
vuḍḍhiṃ virūḷhiṃ vepullaṃ āpajjeyyunti . no hetaṃ bhante. Evameva
kho mahānāma idha dhammo durākkhāto 3- hoti duppavedito aniyyāniko
anupasamasaṃvattaniko   asammāsambuddhappavedito   idamahaṃ  dukkhettasmiṃ
vadāmi  .  tasmiṃ  ca  dhamme  sāvako viharati dhammānudhammapaṭipanno
@Footnote: 1 Sī. evaṃ. 2 Sī. Ma. Yu. ca na sammā .... 3 Ma. durakkhāto. Yu. dvākkhāto.
Sāmīcipaṭipanno anudhammacārī idamahaṃ dubbījasmiṃ vadāmi.
   [1547]  Seyyathāpi  mahānāma  sukkhettaṃ subhūmiṃ suvihatakkhāṇukaṃ
bījāni  cassu  akkhaṇḍāni  apūtīni  avātātapahatāni  sārādāni
sukhasayitāni devo cassa 1- sammā dhāraṃ anuppaveccheyya . api nu
tāni  bījāni  vuḍḍhiṃ  virūḷhiṃ  vepullaṃ  āpajjeyyunti  .  evaṃ
bhante  .  evameva  kho mahānāma idha dhammo svākkhāto hoti
suppavedito   niyyāniko  upasamasaṃvattaniko  sammāsambuddhappavedito
idamahaṃ  sukkhettasmiṃ  vadāmi  .  tasmiṃ  ca dhamme sāvako viharati
dhammānudhammapaṭipanno  sāmīcipaṭipanno  anudhammacārī  idamahaṃ  subījasmiṃ
vadāmi  . kimaṅga 2- pana sarakāniṃ sakkaṃ sarakāni mahānāma sakko
maraṇakāle sikkhāya paripūrīkārī ahosīti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 19 page 474-478. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=19&A=9236              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=19&A=9236              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=19&item=1537&items=11              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=19&siri=343              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=19&i=1537              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=8054              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=8054              Contents of The Tipitaka Volume 19 http://84000.org/tipitaka/read/?index_19

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com