ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 19 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 11 : Sutta. Saṃ. Ma.

   [1574]  Savatthinidanam  . ekamantam nisinnam kho anathapindikam
gahapatim  bhagava  etadavoca  yato  kho  gahapati  ariyasavakassa
panca bhayani verani vupasantani ca honti catuhi ca sotapattiyangehi
samannagato  hoti  ariyo  cassa  nayo  pannaya  sudittho hoti
suppatividdho  .  so  akankhamano  attanava attanam byakareyya
khinanirayomhi   khinatiracchanayoniyo   khinapittivisayo   khinapaya-
duggativinipato   sotapannohamasmi   avinipatadhammo   niyato
sambodhiparayano.
@Footnote: 1-2 Ma. Yu. homi.
   [1575]  Katamani panca bhayani verani vupasantani honti .
Yam  gahapati  panatipati  panatipatapaccaya  ditthadhammikampi  bhayam
veram  pasavati  samparayikampi  bhayam  veram  pasavati  cetasikampi dukkham
domanassam  patisamvedayati  panatipata  pativiratassa  evantam  bhayam
veram  vupasantam  hoti  .  yam  gahapati  adinnadayi . yam gahapati
kamesu micchacari . yam gahapati musavadi . yam gahapati surameraya-
majjapamadatthayi   suramerayamajjapamadatthanapaccaya   ditthadhammikampi
bhayam  veram  pasavati samparayikampi bhayam veram pasavati cetasikampi dukkham
domanassam   patisamvedayati   suramerayamajjapamadatthana   pativiratassa
evantam  bhayam  veram vupasantam hoti . imani panca bhayani verani
vupasantani honti.
   [1576] Katamehi catuhi sotapattiyangehi samannagato hoti .
Idha  gahapati  ariyasavako  buddhe  aveccappasadena  samannagato
hoti itipi so bhagava .pe. sattha devamanussanam buddho bhagavati.
Dhamme sanghe . ariyakantehi silehi samannagato hoti akkhandehi.
.pe.  Samadhisamvattanikehi  .  imehi  catuhi  sotapattiyangehi
samannagato hoti.
   [1577]  Katamo  cassa ariyo nayo pannaya sudittho hoti
suppatividdho  .  idha  gahapati  ariyasavako  paticcasamuppadanneva
sadhukam  yoniso manasikaroti iti imasmim sati idam hoti imassuppada
Pada  idam  uppajjati  iti  imasmim  asati  idam na hoti imassa
nirodha idam nirujjhati . yadidam avijjapaccaya sankhara sankharapaccaya
vinnanam  .pe.  evametassa  kevalassa  dukkhakkhandhassa  samudayo
hoti  .  avijjaya tveva asesaviraganirodha sankharanirodho .pe.
Evametassa  kevalassa  dukkhakkhandhassa  nirodho  hoti  .  ayamassa
ariyo nayo pannaya sudittho hoti suppatividdho.
   [1578]  Yato kho gahapati ariyasavakassa imani panca bhayani
verani vupasantani honti imehi catuhi sotapattiyangehi samannagato
hoti ayancassa ariyo nayo pannaya sudittho hoti suppatividdho .
So  akankhamano  attanava  attanam  byakareyya  khinanirayomhi
khinatiracchanayoniyo     khinapittivisayo    khinapayaduggativinipato
sotapannohamasmi avinipatadhammo niyato sambodhiparayanoti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 19 page 488-490. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=19&A=9529&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=19&A=9529&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=19&item=1574&items=5              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=19&siri=346              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=19&i=1574              Contents of The Tipitaka Volume 19 http://84000.org/tipitaka/read/?index_19

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com