ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 19 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 11 : Sutta. Saṃ. Ma.

   [1599]  Ekaṃ  samayaṃ  bhagavā  sakkesu  viharati kapilavatthusmiṃ
nigrodhārāme . atha kho nandiyo sakko yena bhagavā tenupasaṅkami
@Footnote: 1 Yu. ayaṃ pāṭho natthi. 2 Ma. payatapāṇinī.
Upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdi . ekamantaṃ
nisinno kho nandiyo sakko bhagavantaṃ etadavoca
   [1600]  Yasseva  nu  kho  bhante  ariyasāvakassa  cattāri
sotāpattiyaṅgāni  sabbena sabbaṃ sabbathā sabbaṃ natthi sveva nu kho
bhante  ariyasāvako  pamādavihārīti  vuccati  .  yassa  kho nandiya
cattāri  sotāpattiyaṅgāni  sabbena  sabbaṃ  sabbathā  sabbaṃ  natthi
tamahaṃ  bāhiro  puthujjanapakkhe  ṭhitoti  vadāmi  .  apica  nandiya
yathā  ariyasāvako  pamādavihārī  ceva  hoti appamādavihārī ca taṃ
suṇāhi  sādhukaṃ  manasikarohi  bhāsissāmīti  .  evaṃ  bhanteti  kho
nandiyo sakko bhagavato paccassosi. Bhagavā etadavoca
   [1601] Kathañca nandiya ariyasāvako pamādavihārī hoti . idha
nandiya  ariyasāvako  buddhe  aveccappasādena  samannāgato  hoti
itipi  so  bhagavā  .pe. satthā devamanussānaṃ buddho bhagavāti .
So  tena  buddhe  aveccappasādena  santuṭṭho na uttariṃ vāyamati
divā pavivekāya rattiyā 1- paṭisallānāya . tassa evaṃ pamattassa
viharato pāmujjaṃ 2- na hoti pāmujje asati pīti na hoti pītiyā asati
passaddhi  na  hoti  passaddhiyā  asati  dukkhaṃ viharati dukkhino cittaṃ
na  samādhiyati  asamāhite  citte dhammā na pātubhavanti . dhammānaṃ
apātubhāvā pamādavihārītveva saṅkhaṃ 3- gacchati . puna caparaṃ nandiya
ariyasāvako  .  dhamme  saṅghe . ariyakantehi sīlehi samannāgato
@Footnote: 1 Ma. Yu. rattiṃ. evamupari. 2 Ma. sabbattha pāmojjaṃ.
Hoti  akkhaṇḍehi  .pe.  samādhisaṃvattanikehi  .  so  tehi
ariyakantehi  sīlehi  santuṭṭho  na uttariṃ vāyamati divā pavivekāya
rattiyā  paṭisallānāya  .  tassa  evaṃ pamattassa viharato pāmujjaṃ
na  hoti  pāmujje  asati  pīti  na  hoti pītiyā asati passaddhi
na  hoti  passaddhiyā  asati  dukkhaṃ  viharati  dukkhino  cittaṃ  na
samādhiyati  asamāhite  citte  dhammā  na  pātubhavanti  . dhammānaṃ
apātubhāvā  pamādavihārītveva  saṅkhaṃ  gacchati  . evaṃ kho nandiya
ariyasāvako pamādavihārī hoti.
   [1602]  Kathañca  nandiya ariyasāvako appamādavihārī hoti .
Idha  nandiya  ariyasāvako  buddhe  aveccappasādena  samannāgato
hoti  itipi  so  bhagavā  .pe.  satthā  devamanussānaṃ  buddho
bhagavāti  .  so  tena buddhe aveccappasādena asantuṭṭho uttariṃ
vāyamati  divā  pavivekāya  rattiyā  paṭisallānāya  . tassa evaṃ
appamattassa  viharato  pāmujjaṃ  jāyati  pamuditassa  pīti  jāyati
pītimanassa  kāyo  passambhati  passaddhakāyo sukhaṃ vedayati 1- sukhino
cittaṃ  samādhiyati  samāhite  citte  dhammā  pātubhavanti . dhammānaṃ
pātubhāvā  appamādavihārītveva  saṅkhaṃ  gacchati . puna caparaṃ nandiya
ariyasāvako  dhamme  saṅghe  .  ariyakantehi  sīlehi  samannāgato
hoti  akkhaṇḍehi .pe. samādhisaṃvattanikehi . so tehi ariyakantehi
sīlehi  asantuṭṭho  uttariṃ  vāyamati  divā  pavivekāya  rattiyā
@Footnote: 1 Ma. Yu. sabbattha vediyati.
Paṭisallānāya  .  tassa  evaṃ appamattassa viharato pāmujjaṃ jāyati
pamuditassa  pīti  jāyati  pītimanassa  kāyo  passambhati  passaddhakāyo
sukhaṃ  vedayati  sukhino  cittaṃ  samādhiyati  samāhite  citte  dhammā
pātubhavanti  .  dhammānaṃ  pātubhāvā  appamādavihārītveva  saṅkhaṃ
gacchati. Evaṃ kho nandiya ariyasāvako appamādavihārī hotīti.
         Puññābhisandavaggo catuttho.
            Tassuddānaṃ
     abhisandena 1- tayo vuttā   dve devapadāni ca
     sabhāgataṃ mahānāmo        vāsī 2- kāḷi ca nandiyāti.
           -------------
@Footnote: 1 Ma. Yu. abhisandā. 2 Ma. Yu. vassaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 19 page 499-502. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=19&A=9748              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=19&A=9748              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=19&item=1599&items=4              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=19&siri=358              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=19&i=1599              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=8085              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=8085              Contents of The Tipitaka Volume 19 http://84000.org/tipitaka/read/?index_19

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com