ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 2 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 2 : Vinaya. Mahāvi (2)

          Vinayapitake mahavibhangassa
            dutiyo bhago
            -------
      namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa.
            Nissaggiyakandam
   ime  kho  panayasmanto  timsa  nissaggiya pacittiya dhamma
uddesam agacchanti.
         Civaravaggassa pathamasikkhapadam
   [1] Tena samayena buddho bhagava vesaliyam viharati gotamake cetiye.
Tena  kho  pana samayena bhagavata bhikkhunam ticivaram anunnatam hoti .
Chabbaggiya  bhikkhu  bhagavata  ticivaram anunnatanti anneneva ticivarena
gamam pavisanti anneneva 1- ticivarena arame acchanti anneneva 1-
ticivarena nahanam otaranti . ye te bhikkhu appiccha santuttha 2-
lajjino kukkuccaka sikkhakama 2- te ujjhayanti khiyanti vipacenti
katham hi nama chabbaggiya bhikkhu atirekacivaram dharessantiti. Athakho te
bhikkhu [3]- bhagavato etamattham arocesum. Athakho bhagava etasmim nidane
etasmim  pakarane  bhikkhusangham  sannipatapetva  chabbaggiye  bhikkhu
patipucchi   saccam   kira   tumhe   bhikkhave   atirekacivaram
@Footnote: 1 Ma. Yu. annena . 2-2 Ma. ime patha natthi . 3 Ma. chabbaggiye bhikkhu
@anekapariyayena vigarahitva.
Dharethati  .  saccam  bhagavati . vigarahi buddho bhagava ananucchavikam
moghapurisa  ananulomikam  appatirupam  assamanakam  akappiyam  akaraniyam
katham  hi  nama  tumhe  moghapurisa  atirekacivaram  dharessatha netam
moghapurisa  appasannanam  va  pasadaya pasannanam va bhiyyobhavaya
.pe. Evanca pana bhikkhave imam sikkhapadam uddiseyyatha
   {1.1}  yo  pana  bhikkhu  atirekacivaram  dhareyya  nissaggiyam
pacittiyanti.
   {1.2} Evancidam bhagavata bhikkhunam sikkhapadam pannattam hoti.
   [2] Tena kho pana samayena ayasmato anandassa atirekacivaram
uppannam  hoti  .  ayasma  ca  anando  tam civaram ayasmato
sariputtassa  datukamo  hoti . ayasma ca sariputto sakete
viharati  .  athakho  ayasmato  anandassa  etadahosi  bhagavata
sikkhapadam  pannattam  na  atirekacivaram  dharetabbanti  idanca  me
atirekacivaram  uppannam  ahancimam  civaram  ayasmato  sariputtassa
datukamo  1-  ayasma  ca sariputto sakete viharati katham nu
kho  maya  patipajjitabbanti  .  athakho ayasma anando bhagavato
etamattham arocesi . kivaciram panananda sariputto agacchissatiti .
Navamam  va  bhagava  divasam  dasamam  vati . athakho bhagava etasmim
nidane  etasmim  pakarane  2- dhammim katham katva bhikkhu amantesi
anujanami  bhikkhave  dasahaparamam  atirekacivaram  dharetum evanca pana
bhikkhave  imam  sikkhapadam  uddiseyyatha  nitthitacivarasmim  bhikkhuna
@Footnote: 1 Po. datukamomhi . 2 Po. ... bhikkhusangham sannipatetva bhikkhunam tadanucchavikam
@tadanulomikam dhammikatham.
Ubbhatasmim  kathine dasahaparamam atirekacivaram dharetabbam tam atikkamayato
nissaggiyam pacittiyanti.
   [3] Nitthitacivarasminti bhikkhuno civaram katam va hoti nattham va vinattham
va daddham va civarasa va upacchinna . ubbhatasmim kathineti atthannam
matikanam  annataraya  matikaya  ubbhatam hoti sanghena va antara
ubbhatam hoti . dasahaparamanti dasahaparamata dharetabbam . Atirekacivaram
nama anadhitthitam avikappitam . civaram nama channam civaranam annataram civaram
vikappanupagam  pacchimam  1-  . tam atikkamayato nissaggiyam hotiti 2-
ekadase  arunuggamane  nissaggiyam  hoti  nisajjitabbam  sanghassa va
ganassa va puggalassa va. Evanca pana bhikkhave nissajjitabbam.
   [4]  Tena  bhikkhuna  sangham upasankamitva ekamsam uttarasangam
karitva  vuddhanam  bhikkhunam  pade  vanditva  ukkutikam  nisiditva
anjalim  paggahetva  evamassa  vacaniyo  idam  me  bhante  civaram
dasahatikkantam   nissaggiyam  imaham  sanghassa  nissajjamiti  .
Nissajjitva  apatti  desetabba  .  byattena bhikkhuna patibalena
@Footnote: 1 Yu. vikappanupagapacchimam . 2 nissaggiyam hotiti ettha hotisaddo atirekapatho
@bhaveyya sutte anagatatta. itaratha suttam unam siya evam nissaggiyam hoti
@pacittiyanti bhaveyya. vicaretva gahetabbam.
Apatti  patiggahetabba  nissatthacivaram  databbam  [1]-  sunatu me
bhante  sangho  idam  civaram itthannamassa bhikkhuno nissaggiyam sanghassa
nissattham  .  yadi sanghassa pattakallam sangho imam civaram itthannamassa
bhikkhuno dadeyyati.
   [5]  Tena  bhikkhuna  sambahule  bhikkhu  upasankamitva ekamsam
uttarasangam  karitva  vuddhanam  bhikkhunam  pade  vanditva  ukkutikam
nisiditva  anjalim  paggahetva  evamassa  vacaniyo idam me bhante
civaram  dasahatikkantam  nissaggiyam imaham ayasmantanam nissajjamiti .
Nissajjitva   apatti   desetabba  .  byattena  bhikkhuna
patibalena apatti patiggahetabba nissatthacivaram databbam [1]-
   {5.1} sunantu me ayasmanta idam civaram itthannamassa bhikkhuno
nissaggiyam  ayasmantanam  nissattham  .  yadayasmantanam  pattakallam
ayasmanta imam civaram itthannamassa bhikkhuno dadeyyunti.
   [6] Tena bhikkhuna ekam bhikkhum upasankamitva ekamsam uttarasangam
karitva  ukkutikam  nisiditva  anjalim  paggahetva evamassa vacaniyo
idam  me  avuso civaram dasahatikkantam nissaggiyam imaham ayasmato
nissajjamiti  .  nissajjitva apatti desetabba . tena bhikkhuna
apatti   patiggahetabba   nissatthacivaram  databbam  imam  civaram
ayasmato dammiti.
   [7]  Dasahatikkante  atikkantasanni  nissaggiyam  pacittiyam .
@Footnote: 1 Po. evanca pana bhikkhave databbam. bayattena bhikkhuna patibalena sangho napetabbo.
Dasahatikkante  vematiko  nissaggiyam  pacittiyam  . dasahatikkante
anatikkantasanni  nissaggiyam  pacittiyam  .  anadhitthite  adhitthitasanni
nissaggiyam   pacittiyam  .  avikappite  vikappitasanni  nissaggiyam
pacittiyam  .  avissajjite  vissajjitasanni  nissaggiyam  pacittiyam .
Anatthe  natthasanni  nissaggiyam  pacittiyam  .  avinatthe  vinatthasanni
nissaggiyam   pacittiyam   .   adaddhe   daddhasanni   nissaggiyam
pacittiyam. Avilutte viluttasanni nissaggiyam pacittiyam.
   {7.1} Nissaggiyam civaram anissajjitva paribhunjati apatti dukkatassa.
Dasahanatikkante atikkantasanni apatti dukkatassa . dasahanatikkante
vematiko  apatti  dukkatassa  .  dasahanatikkante  anatikkantasanni
anapatti.
   [8]  Anapatti  antodasaham  adhittheti  vikappeti vissajjeti
nassati  vinassati  dayhati  acchinditva  ganhati  1-  vissasam
ganhati 2- ummattakassa adikammikassati.
   [9] Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhu nissatthacivaram na
denti . ye 3- te bhikkhu appiccha .pe. te ujjhayanti khiyanti
vipacenti  katham  hi  nama  chabbaggiya  bhikkhu  nissatthacivaram  na
dassantiti  3-  .  bhagavato etamattham arocesum . athakho bhagava
chabbaggiye  bhikkhu  patipucchi  saccam  kira tumhe bhikkhave nissatthacivaram
@Footnote: 1-2 Ma. Yu. ganhanti . 3-3 Ma. ime patha natthi.
Na dethati . saccam bhagavati . vigarahi buddho bhagava .pe. Dhammim katham
katva  bhikkhu  amantesi  4- na bhikkhave nissatthacivaram na databbam
yo na dadeyya apatti dukkatassati.
          Pathamasikkhapadam nitthitam.
            -------
@Footnote: 1 Ma. Yu. ime patha natthi.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 2 page 1-6. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=2&A=1&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=2&A=1&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=2&item=1&items=9              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=2&siri=1              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=2&i=1              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=2&A=3262              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=2&A=3262              Contents of The Tipitaka Volume 2 https://84000.org/tipitaka/read/?index_2 https://84000.org/tipitaka/english/?index_2

แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]