ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 2 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 2 : Vinaya. Mahāvi (2)

         Pattavaggassa paṭhamasikkhāpadaṃ
   [117] Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane
anāthapiṇḍikassa ārāme . tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū
bahū  patte  sannicayaṃ  karonti . manussā vihāracārikaṃ āhiṇḍantā
passitvā  ujjhāyanti  khīyanti  vipācenti  kathaṃ  hi  nāma  samaṇā
sakyaputtiyā  bahū  patte  sannicayaṃ karissanti pattavaṇijjaṃ vā samaṇā
sakyaputtiyā  karissanti  āmattikāpaṇaṃ  vā  pasāressantīti .
Assosuṃ  kho  bhikkhū  tesaṃ  manussānaṃ  ujjhāyantānaṃ  khīyantānaṃ
vipācentānaṃ . ye te bhikkhū appicchā .pe. Te ujjhāyanti khīyanti
vipācenti kathaṃ hi nāma chabbaggiyā bhikkhū atirekapattaṃ dhāressantīti.
Athakho te bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. Saccaṃ kira tumhe bhikkhave
atirekapattaṃ dhārethāti . saccaṃ bhagavāti . Vigarahi buddho bhagavā kathaṃ hi
nāma  tumhe  moghapurisā  atirekapattaṃ  dhāressatha netaṃ moghapurisā
appasannānaṃ vā pasādāya pasannānaṃ vā bhiyyobhāvāya .pe. Evañca
pana bhikkhave imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha
   {117.1}  yo  pana  bhikkhu  atirekapattaṃ dhāreyya nissaggiyaṃ
pācittiyanti.
   {117.2} Evañcidaṃ bhagavatā bhikkhūnaṃ sikkhāpadaṃ paññattaṃ hoti.
   [118] Tena kho pana samayena āyasmato ānandassa atirekapatto
Uppanno hoti . āyasmā ca ānando taṃ pattaṃ āyasmato sārīputtassa
dātukāmo hoti . āyasmā ca sārīputto sākete viharati. Athakho
āyasmato  ānandassa  etadahosi  bhagavatā  sikkhāpadaṃ  paññattaṃ na
atirekapatto  dhāretabboti  ayañca  me  atirekapatto  uppanno
ahañcimaṃ  pattaṃ  āyasmato  sārīputtassa  dātukāmo  āyasmā  ca
sārīputto sākete viharati kathaṃ nu kho mayā paṭipajjitabbanti. Athakho
āyasmā ānando bhagavato etamatthaṃ ārocesi . kīvaciraṃ panānanda
sārīputto āgacchissatīti . navamaṃ vā bhagavā divasaṃ dasamaṃ vāti. Athakho
bhagavā etasmiṃ nidāne etasmiṃ pakaraṇe dhammiṃ kathaṃ katvā bhikkhū āmantesi
anujānāmi bhikkhave dasāhaparamaṃ atirekapattaṃ dhāretuṃ evañca pana bhikkhave
imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha
   {118.1} dasāhaparamaṃ atirekapatto dhāretabbo taṃ atikkāmayato
nissaggiyaṃ pācittiyanti.
   [119] Dasāhaparamanti dasāhaparamatā dhāretabbo . Atirekapatto
nāma anadhiṭṭhito avikappito . patto nāma dve pattā ayopatto
mattikāpatto 1- . tayo pattassa vaṇṇā ukkaṭṭho patto majjhimo
patto  omako  patto  .  ukkaṭṭho nāma patto aḍḍhāḷhakodanaṃ
gaṇhāti  catubhāgaṃ  khādanīyaṃ  2-  tadūpiyaṃ byañjanaṃ . majjhimo nāma
patto    nāḷikodanaṃ    gaṇhāti    catubhāgaṃ    khādanīyaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. itisaddo dissati . 2 Ma. Yu. khādanaṃ. evamuparipi.
Tadūpiyaṃ  byañjanaṃ  .  omako  nāma  patto  patthodanaṃ  gaṇhāti
catubhāgaṃ  khādanīyaṃ  tadūpiyaṃ  byañjanaṃ  .  tato  ukkaṭṭho  apatto
omako apatto.
   [120] Taṃ atikkāmayato nissaggiyo hoti 1- ekādase aruṇuggamane
nissaggiyo hoti nissajjitabbo saṅghassa vā gaṇassa vā puggalassa vā.
Evañca pana bhikkhave nissajjitabbo.
   [121]  Tena bhikkhunā saṅghaṃ upasaṅkamitvā ekaṃsaṃ uttarāsaṅgaṃ
karitvā  vuḍḍhānaṃ  bhikkhūnaṃ pāde vanditvā ukkuṭikaṃ nisīditvā añjaliṃ
paggahetvā evamassa vacanīyo ayaṃ me bhante patto dasāhātikkanto
nissaggiyo  imāhaṃ  saṅghassa  nissajjāmīti  .  nissajjitvā āpatti
desetabbā . byattena bhikkhunā paṭibalena āpatti paṭiggahetabbā.
Nissaṭṭhapatto dātabbo
   {121.1} suṇātu me bhante saṅgho ayaṃ patto itthannāmassa
bhikkhuno  nissaggiyo  saṅghassa  nissaṭṭho  . yadi saṅghassa pattakallaṃ
saṅgho imaṃ pattaṃ itthannāmassa bhikkhuno dadeyyāti.
   [122]  Tena  bhikkhunā  sambahule bhikkhū upasaṅkamitvā ekaṃsaṃ
uttarāsaṅgaṃ  karitvā  vuḍḍhānaṃ  bhikkhūnaṃ  pāde  vanditvā  ukkuṭikaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. sabbattha itisaddo dissati. so atirekoti veditabbo. tassa
@atirekatā paṭhamakaṭhinasikkhāpade vuttanayena veditabbā.
Nisīditvā  añjaliṃ  paggahetvā  evamassu  vacanīyā ayaṃ me bhante
patto   dasāhātikkanto   nissaggiyo   imāhaṃ   āyasmantānaṃ
nissajjāmīti  .  nissajjitvā  āpatti  desetabbā  .  byattena
bhikkhunā  paṭibalena  āpatti  paṭiggahetabbā  .  nissaṭṭhapatto
dātabbo
   {122.1}  suṇantu  me āyasmantā ayaṃ patto itthannāmassa
bhikkhuno  nissaggiyo  āyasmantānaṃ  nissaṭṭho  .  yadāyasmantānaṃ
pattakallaṃ āyasmantā imaṃ pattaṃ itthannāmassa bhikkhuno dadeyyunti.
   [123] Tena bhikkhunā ekaṃ bhikkhuṃ upasaṅkamitvā ekaṃsaṃ uttarāsaṅgaṃ
karitvā ukkuṭikaṃ nisīditvā añjaliṃ paggahetvā evamassa vacanīyo ayaṃ
me  āvuso  patto  dasāhātikkanto nissaggiyo imāhaṃ āyasmato
nissajjāmīti  .  nissajjitvā āpatti desetabbā . tena bhikkhunā
āpatti  paṭiggahetabbā  .  nissaṭṭhapatto  dātabbo  imaṃ  pattaṃ
āyasmato dammīti.
   [124]  Dasāhātikkante  atikkantasaññī nissaggiyaṃ pācittiyaṃ .
Dasāhātikkante  vematiko  nissaggiyaṃ  pācittiyaṃ  . dasāhātikkante
anatikkantasaññī  nissaggiyaṃ  pācittiyaṃ  .  anadhiṭṭhite  adhiṭṭhitasaññī
nissaggiyaṃ   pācittiyaṃ  .  avikappite  vikappitasaññī  nissaggiyaṃ
pācittiyaṃ  .  avissajjite  vissajjitasaññī  nissaggiyaṃ  pācittiyaṃ .
Anaṭṭhe  naṭṭhasaññī  nissaggiyaṃ  pācittiyaṃ  .  avinaṭṭhe  vinaṭṭhasaññī
Nissaggiyaṃ  pācittiyaṃ  .  abhinne  bhinnasaññī nissaggiyaṃ pācittiyaṃ .
Avilutte viluttasaññī nissaggiyaṃ pācittiyaṃ.
   [125]  Nissaggiyaṃ  pattaṃ  anissajjitvā  paribhuñjati  āpatti
dukkaṭassa   .   dasāhānatikkante   atikkantasaññī   āpatti
dukkaṭassa  .  dasāhānatikkante  vematiko  āpatti  dukkaṭassa .
Dasāhānatikkante anatikkantasaññī anāpatti.
   [126]  Anāpatti  antodasāhaṃ adhiṭṭheti vikappeti vissajjeti
nassati vinassati bhijjati acchinditvā gaṇhāti 1- vissāsaṃ gaṇhāti 2-
ummattakassa ādikammikassāti.
   [127]  Tena kho pana samayena chabbaggiyā bhikkhū nissaṭṭhapattaṃ
na denti . bhikkhū 3- bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ . na bhikkhave
nissaṭṭhapatto   na   dātabbo  yo  na  dadeyya  āpatti
dukkaṭassāti.
          Paṭhamasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.
               -------
@Footnote: 1-2 Ma. Yu. gaṇhanti . 3 Ma. Yu. ayaṃ pāṭho natthi.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 2 page 102-106. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=2&A=1777              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=2&A=1777              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=2&item=117&items=11              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=2&siri=21              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=2&i=117              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=2&A=5074              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=2&A=5074              Contents of The Tipitaka Volume 2 https://84000.org/tipitaka/read/?index_2 https://84000.org/tipitaka/english/?index_2

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]