ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 2 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 2 : Vinaya. Mahāvi (2)

           Sattamasikkhāpadaṃ
   [157] Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane
anāthapiṇḍikassa  ārāme  .  tena  kho  pana  samayena aññataro
puriso pavāsaṃ gacchanto pajāpatiṃ etadavoca suttaṃ dhārayitvā amukassa
tantavāyassa  dehi  cīvaraṃ vāyāpetvā nikkhipāhi 1- āgato ayyaṃ
upanandaṃ  cīvarena  acchādessāmīti  .  assosi  kho  aññataro
piṇḍacāriko  bhikkhu  tassa  purisassa  imaṃ  vācaṃ  bhāsamānassa .
Athakho  so  bhikkhu  yenāyasmā  upanando  sakyaputto tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  āyasmantaṃ  upanandaṃ  sakyaputtaṃ etadavoca mahāpuññosi
tvaṃ  āvuso  upananda  amukasmiṃ  okāse aññataro puriso pavāsaṃ
gacchanto  pajāpatiṃ  etadavoca suttaṃ dhārayitvā amukassa tantavāyassa
dehi  cīvaraṃ  vāyāpetvā nikkhipāhi āgato ayyaṃ upanandaṃ cīvarena
acchādessāmīti . atthāvuso maṃ so upaṭṭhākoti. Sopi kho tantavāyo
āyasmato upanandassa sakyaputtassa upaṭṭhāko hoti . Athakho āyasmā
upanando  sakyaputto yena so tantavāyo tenupasaṅkami upasaṅkamitvā
taṃ 2- tantavāyaṃ etadavoca idaṃ kho āvuso cīvaraṃ maṃ uddissa vīyati
āyatañca  karohi  vitthatañca  appitañca  suvītañca  suppavāyitañca
@Footnote: 1 Ma. Yu. nikkhipa. evamuparipi . 2 Ma. Yu. ayaṃ pāṭho natthi.
Suvilekhitañca  suvitacchitañca  karohīti . ete kho me bhante suttaṃ
dhārayitvā  adaṃsu  iminā  suttena cīvaraṃ vināhīti na bhante sakkā
āyataṃ  vā  vitthataṃ  vā appitaṃ vā kātuṃ sakkā ca kho bhante
suvītañca  suppavāyitañca  suvilekhitañca  suvitacchitañca  kātunti .
Iṅgha  tvaṃ  āvuso  āyatañca  karohi  vitthatañca  appitañca  na
tena suttena paṭibaddhaṃ bhavissatīti.
   {157.1}  Athakho  so  tantavāyo  yathāābhataṃ suttaṃ tante
upanetvā  yena  sā  itthī  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā taṃ itthiṃ
etadavoca suttena ayye atthoti . nanu tvaṃ ayya 1- mayā vutto
iminā suttena cīvaraṃ vināhīti . saccāhaṃ ayye tayā vutto iminā
suttena  cīvaraṃ  vināhīti  apica maṃ ayyo upanando evamāha iṅgha
tvaṃ  āvuso  āyatañca  karohi  vitthatañca  appitañca  na  tena
suttena  paṭibaddhaṃ  bhavissatīti  .  athakho  sā  itthī  yattakaññeva
suttaṃ paṭhamaṃ adāsi tattakaṃ pacchā adāsi.
   {157.2}  Assosi  kho  āyasmā upanando sakyaputto so
kira  puriso  pavāsato  āgatoti  .  athakho  āyasmā upanando
sakyaputto  yena  tassa  purisassa nivesanaṃ tenupasaṅkami upasaṅkamitvā
paññatte  āsane  nisīdi  .  athakho  so  puriso  yenāyasmā
upanando   sakyaputto   tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  āyasmantaṃ
upanandaṃ  sakyaputtaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdi  .  ekamantaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. ayyo.
Nisinno kho so puriso pajāpatiṃ etadavoca vāyāpitaṃ 1- cīvaranti.
Āma ayya vāyāpitaṃ 2- cīvaranti . āhara ayyaṃ upanandaṃ cīvarena
acchādessāmīti  .  athakho sā itthī taṃ cīvaraṃ nīharitvā sāmikassa
datvā  etamatthaṃ  ārocesi  .  athakho  so  puriso āyasmato
upanandassa  sakyaputtassa  taṃ  3-  cīvaraṃ  datvā  ujjhāyati  khīyati
vipāceti  mahicchā  ime  samaṇā  sakyaputtiyā  asantuṭṭhā  nayime
sukarā cīvarena acchādetuṃ kathaṃ hi nāma ayyo upanando mayā pubbe
appavārito tantavāye 4- upasaṅkamitvā cīvare vikappaṃ āpajjissatīti.
   {157.3} Assosuṃ kho bhikkhū tassa purisassa ujjhāyantassa khīyantassa
vipācentassa . ye te bhikkhū appicchā .pe. Te ujjhāyanti khīyanti
vipācenti  kathaṃ  hi  nāma  āyasmā  upanando sakyaputto pubbe
appavārito  gahapatikassa  tantavāye  upasaṅkamitvā  cīvare  vikappaṃ
āpajjissatīti . athakho te bhikkhū bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ. Saccaṃ
kira  tvaṃ  upananda  pubbe  appavārito  gahapatikassa  tantavāye
upasaṅkamitvā  cīvare  vikappaṃ  āpajjasīti 5- . saccaṃ bhagavāti .
Ñātako  te  upananda  aññātakoti  .  aññātako  bhagavāti .
Aññātako  moghapurisa  aññātakassa  na  jānāti  paṭirūpaṃ  vā
appaṭirūpaṃ vā santaṃ vā asantaṃ vā tattha nāma tvaṃ moghapurisa pubbe
@Footnote: 1-2 Ma. Yu. vītaṃ taṃ . 3 Ma. Yu. ayaṃ pāṭho natthi . 4 Yu. gahapatikassa
@tantavāye . 5 Ma. Yu. āpajjīti.
Appavārito  aññātakassa  gahapatikassa  tantavāye  upasaṅkamitvā
cīvare  vikappaṃ  āpajjissasi  netaṃ  moghapurisa  appasannānaṃ  vā
pasādāya  pasannānaṃ  vā bhiyyobhāvāya .pe. evañca pana bhikkhave
imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha
   {157.4} bhikkhuṃ paneva uddissa aññātako gahapati vā gahapatānī
vā tantavāyehi cīvaraṃ vāyāpeyya. Tatra ce so bhikkhu pubbe appavārito
tantavāye upasaṅkamitvā cīvare vikappaṃ āpajjeyya idaṃ kho āvuso cīvaraṃ
maṃ  uddissa  vīyati  āyatañca  karotha  vitthatañca appitañca suvītañca
suppavāyitañca  suvilekhitañca  suvitacchitañca  karotha  appevanāma mayampi
āyasmantānaṃ  kiñcimattaṃ  anupadajjeyyāmāti  .  evañca so bhikkhu
vatvā  kiñcimattaṃ  anupadajjeyya  1-  antamaso  piṇḍapātamattampi
nissaggiyaṃ pācittiyanti.
   [158]  Bhikkhuṃ paneva uddissāti bhikkhussatthāya bhikkhuṃ ārammaṇaṃ
katvā  bhikkhuṃ  acchādetukāmo  .  aññātako  nāma mātito vā
pitito  vā  yāva  sattamā  pitāmahayugā  asambaddho  .  gahapati
nāma  yo  koci  agāraṃ ajjhāvasati . gahapatānī nāma yā kāci
agāraṃ  ajjhāvasati  .  tantavāyehīti  pesakārehi  . cīvaraṃ nāma
channaṃ  cīvarānaṃ  aññataraṃ  cīvaraṃ vikappanupagaṃ pacchimaṃ . vāyāpeyyāti
vināpeti  .  tatra ce so bhikkhūti yaṃ bhikkhuṃ uddissa cīvaraṃ vīyati
@Footnote: 1 anuppadajjeyyāti amhākaṃ mati.
So bhikkhu . pubbe appavāritoti pubbe avutto hoti kīdisena te bhante
cīvarena attho kīdisaṃ te cīvaraṃ vāyāpemīti. Tantavāye upasaṅkamitvāti
gharaṃ gantvā yattha katthaci upasaṅkamitvā . Cīvare vikappaṃ āpajjeyyāti
idaṃ kho āvuso cīvaraṃ maṃ uddissa vīyati āyatañca karotha vitthatañca
appitañca  suvītañca  suppavāyitañca  suvilekhitañca  suvitacchitañca  karotha
appevanāma mayampi āyasmantānaṃ kiñcimattaṃ anupadajjeyyāmāti.
   {158.1}  Evañca  so bhikkhu vatvā kiñcimattaṃ anupadajjeyya
antamaso  piṇḍapātamattampīti  piṇḍapāto  nāma  yāgupi  bhattaṃpi
khādanīyaṃpi  cuṇṇapiṇḍopi  dantakaṭṭhaṃpi  dasikasuttaṃpi  antamaso  dhammaṃpi
bhaṇati . tassa vacanena āyataṃ vā vitthataṃ vā appitaṃ vā karoti payoge
dukkaṭaṃ  paṭilābhena  nissaggiyaṃ hoti nissajjitabbaṃ saṅghassa vā gaṇassa
vā puggalassa vā . evañca pana bhikkhave nissajjitabbaṃ .pe. idaṃ
me  bhante  cīvaraṃ  pubbe  appavārito  aññātakassa  gahapatikassa
tantavāye  upasaṅkamitvā  cīvare  vikappaṃ  āpannaṃ nissaggiyaṃ imāhaṃ
saṅghassa  nissajjāmīti  .pe.  dadeyyāti  .pe. dadeyyunti .pe.
Āyasmato dammīti.
   [159]   Aññātake  aññātakasaññī  pubbe  appavārito
gahapatikassa tantavāye upasaṅkamitvā cīvare vikappaṃ āpajjati nissaggiyaṃ
pācittiyaṃ  .  aññātake  vematiko  pubbe appavārito gahapatikassa
Tantavāye  upasaṅkamitvā  cīvare  vikappaṃ  āpajjati  nissaggiyaṃ
pācittiyaṃ   .   aññātake  ñātakasaññī  pubbe  appavārito
gahapatikassa  tantavāye  upasaṅkamitvā  cīvare  vikappaṃ  āpajjati
nissaggiyaṃ   pācittiyaṃ   .   ñātake  aññātakasaññī  āpatti
dukkaṭassa  .  ñātake  vematiko  āpatti  dukkaṭassa  . ñātake
ñātakasaññī anāpatti.
   [160]   Anāpatti  ñātakānaṃ  pavāritānaṃ  aññassatthāya
attano  dhanena  mahagghaṃ  vāyāpetukāmassa  appagghaṃ  vāyāpeti
ummattakassa ādikammikassāti.
          Sattamasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.
              -------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 2 page 135-140. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=2&A=2380              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=2&A=2380              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=2&item=157&items=4              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=2&siri=27              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=2&i=157              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=2&A=5771              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=2&A=5771              Contents of The Tipitaka Volume 2 https://84000.org/tipitaka/read/?index_2 https://84000.org/tipitaka/english/?index_2

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]