ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 2 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 2 : Vinaya. Mahāvi (2)

   [246] Upasampanno upasampannam na khumsetukamo na vambhetukamo
na  mankukattukamo  davakamyata  hinena  hinam  vadeti candalam venam
nesadam   rathakaram   pukkusam  candalosi  venosi  nesadosi
Rathakarosi pukkusositi bhanati apatti vacaya vacaya dubbhasitassa .
Upasampanno  upasampannam  na  khumsetukamo  na  vambhetukamo  na
mankukattukamo  davakamyata  hinena  ukkattham vadeti khattiyam brahmanam
candalosi  venosi  nesadosi  rathakarosi  pukkusositi  bhanati
apatti vacaya vacaya dubbhasitassa.
   {246.1} Upasampanno upasampannam na khumsetukamo na vambhetukamo
na  mankukattukamo  davakamyata ukkatthena hinam vadeti candalam venam
nesadam  rathakaram  pukkusam  khattiyosi  brahmanositi  bhanati  apatti
vacaya vacaya dubbhasitassa.
   {246.2} Upasampanno upasampannam na khumsetukamo na vambhetukamo
na  mankukattukamo  davakamyata  ukkatthena  ukkattham  vadeti khattiyam
brahmanam  khattiyosi  brahmanositi  bhanati  apatti vacaya vacaya
dubbhasitassa .pe.
   {246.3} Upasampanno upasampannam na khumsetukamo na vambhetukamo
na mankukattukamo davakamyata hinena hinam vadeti .pe. Hinena ukkattham
vadeti .pe. ukkatthena hinam vadeti .pe. ukkatthena ukkattham vadeti
panditam  byattam  medhavim  bahussutam  dhammakathikam  panditosi  byattosi
medhavisi  bahussutosi dhammakathikosi natthi tuyham duggati sugatiyeva tuyham
patikankhati bhanati apatti vacaya vacaya dubbhasitassa.
   [247] Upasampanno upasampannam na khumsetukamo na vambhetukamo
Na mankukattukamo davakamyata evam vadeti santi idhekacce candala
vena  nesada  rathakara pukkusati bhanati .pe. santi idhekacce
pandita  byatta medhavino bahussuta dhammakathika natthi tesam duggati
sugatiyeva tesam patikankhati bhanati apatti vacaya vacaya dubbhasitassa.
   [248] Upasampanno upasampannam na khumsetukamo na vambhetukamo
na mankukattukamo davakamyata evam vadeti ye nuna candala vena
nesada rathakara pukkusati bhanati .pe. ye nuna pandita byatta
medhavino  bahussuta  dhammakathikati  bhanati  apatti vacaya vacaya
dubbhasitassa.
   [249] Upasampanno upasampannam na khumsetukamo na vambhetukamo
na  mankukattukamo davakamyata evam vadeti na mayam candala vena
nesada  rathakara pukkusati bhanati .pe. na mayam pandita byatta
medhavino  bahussuta  dhammakathika  natthi  amhakam  duggati sugatiyeva
amhakam patikankhati bhanati apatti vacaya vacaya dubbhasitassa.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 2 page 178-180. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=2&A=3204&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=2&A=3204&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=2&item=246&items=4              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=2&siri=36              Contents of The Tipitaka Volume 2 https://84000.org/tipitaka/read/?index_2 https://84000.org/tipitaka/english/?index_2

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]