ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 2 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 2 : Vinaya. Mahāvi (2)

            Dutiyasikkhapadam
   [358] Tena samayena buddho bhagava kosambiyam viharati ghositarame.
Tena kho pana samayena ayasma channo sayam 1- anacaram acaritva
sanghamajjhe  apattiya  anuyunjiyamano  annenannam  paticarati  ko
apanno  kim  apanno kismim apanno katham apanno kam bhanatha kim
bhanathati  . ye te bhikkhu appiccha .pe. te ujjhayanti khiyanti
vipacenti  katham  hi  nama  ayasma channo sanghamajjhe apattiya
anuyunjiyamano   annenannam   paticarissati  ko  apanno  kim
apanno  kismim  apanno  katham apanno kam bhanatha kim bhanathati .
Athakho  te  bhikkhu  bhagavato etamattham arocesum . athakho bhagava
ayasmantam  channam  patipucchi  saccam  kira  tvam  channa  sanghamajjhe
apattiya   anuyunjiyamano   annenannam   paticarasi   ko
apanno  .pe.  kim  bhanathati . saccam bhagavati . vigarahi buddho
bhagava  katham  hi  nama  tvam  moghapurisa  sanghamajjhe  apattiya
anuyunjiyamano  annenannam  paticarissasi  ko  apanno  .pe.
Kim  bhanathati  netam  moghapurisa  appasannanam  va  pasadaya .pe.
Vigarahitva  dhammim  katham  katva  bhikkhu  amantesi tenahi bhikkhave
sangho  channassa  bhikkhuno  2- annavadakam ropetu . evanca pana
@Footnote: 1 Ma. ayam patho natthi . 2 atirekapathena bhavitabbam.
Bhikkhave ropetabbam byattena bhikkhuna patibalena sangho napetabbo
   {358.1} sunatu me bhante sangho ayam channo bhikkhu sanghamajjhe
apattiya  anuyunjiyamano  annenannam  paticarati  .  yadi  sanghassa
pattakallam  sangho  channassa  bhikkhuno annavadakam ropeyya . esa
natti.
   {358.2} Sunatu me bhante sangho ayam channo bhikkhu sanghamajjhe
apattiya  anuyunjiyamano  annenannam  paticarati  . sangho channassa
bhikkhuno  annavadakam ropeti . yassayasmato khamati channassa bhikkhuno
annavadakassa ropana so tunhassa yassa nakkhamati so bhaseyya.
   {358.3} Ropitam sanghena channassa bhikkhuno annavadakam . Khamati
sanghassa tasma tunhi. Evametam dharayamiti.
   [359] Athakho bhagava ayasmantam channam anekapariyayena vigarahitva
dubbharataya .pe. Evanca pana bhikkhave imam sikkhapadam uddiseyyatha
   {359.1}  annavadake  pacittiyanti  .  evancidam  bhagavata
bhikkhunam sikkhapadam pannattam hoti.
   [360]  Tena  kho pana samayena ayasma channo sanghamajjhe
apattiya   anuyunjiyamano   annenannam   paticaranto  apattim
apajjissamiti tunhibhuto sangham viheseti . ye te bhikkhu appiccha
.pe.  te  ujjhayanti  khiyanti vipacenti katham hi nama ayasma
channo  sanghamajjhe  apattiya  anuyunjiyamano  tunhibhuto  sangham
Vihesessatiti . athakho te bhikkhu bhagavato etamattham arocesum .pe.
Athakho  bhagava  ayasmantam  channam  patipucchi  saccam  kira tvam channa
sanghamajjhe  apattiya  anuyunjiyamano tunhibhuto sangham vihesesiti .
Saccam bhagavati . vigarahi buddho bhagava katham hi nama tvam moghapurisa
sanghamajjhe   apattiya   anuyunjiyamano   tunhibhuto   sangham
vihesessasi  netam  moghapurisa  appasannanam  va  pasadaya  .pe.
Vigarahitva  dhammim  katham  katva  bhikkhu  amantesi  tenahi bhikkhave
sangho channassa bhikkhuno 1- vihesakam ropetu . evanca pana bhikkhave
ropetabbam byattena bhikkhuna patibalena sangho napetabbo
   {360.1} sunatu me bhante sangho ayam channo bhikkhu sanghamajjhe
apattiya  anuyunjiyamano tunhibhuto sangham viheseti . yadi sanghassa
pattakallam sangho channassa bhikkhuno vihesakam ropeyya. Esa natti.
   {360.2} Sunatu me bhante sangho ayam channo bhikkhu sanghamajjhe
apattiya  anuyunjiyamano  tunhibhuto  sangham  viheseti  .  sangho
channassa  bhikkhuno  vihesakam  ropeti . yassayasmato khamati channassa
bhikkhuno vihesakassa ropana so tunhassa yassa nakkhamati so bhaseyya.
   {360.3} Ropitam sanghena channassa bhikkhuno vihesakam. Khamati sanghassa
tasma tunhi. Evametam dharayamiti.
   [361] Athakho bhagava ayasmantam channam anekapariyayena vigarahitva
@Footnote: 1 atirekapathena bhavitabbam.
Dubbharataya .pe. Evanca pana bhikkhave imam sikkhapadam uddiseyyatha
   {361.1} annavadake vihesake pacittiyanti.
   [362]  Annavadako nama sanghamajjhe vatthusmim va apattiya
va  anuyunjiyamano  tam  na  kathetukamo  tam  na ugghatetukamo
annenannam  paticarati  ko  apanno  kim  apanno kismim apanno
katham apanno kam bhanatha kim bhanathati eso annavadako nama.
   [363]  Vihesako  nama  sanghamajjhe vatthusmim va apattiya
va  anuyunjiyamano  tam  na  kathetukamo  tam  na ugghatetukamo
tunhibhuto sangham viheseti eso vihesako nama.
   [364] Aropite annavadake sanghamajjhe vatthusmim va apattiya
va  anuyunjiyamano  tam  na  kathetukamo  tam  na ugghatetukamo
annenannam  paticarati  ko  apanno  kim  apanno kismim apanno
katham  apanno  kam  bhanatha  kim  bhanathati  apatti  dukkatassa .
Aropite  vihesake  sanghamajjhe  vatthusmim  va  apattiya  va
anuyunjiyamano  tam  na kathetukamo tam na ugghatetukamo tunhibhuto
sangham viheseti apatti dukkatassa.
   [365] Ropite annavadake sanghamajjhe vatthusmim va apattiya
va  anuyunjiyamano  tam  na  kathetukamo  tam  na ugghatetukamo
annenannam  paticarati  ko  apanno  .pe.  kim  bhanathati apatti
Pacittiyassa . ropite vihesake sanghamajjhe vatthusmim va apattiya
va  anuyunjiyamano  tam  na  kathetukamo  tam  na ugghatetukamo
tunhibhuto sangham viheseti apatti pacittiyassa.
   [366]  Dhammakamme  dhammakammasanni  annavadake  vihesake
apatti  pacittiyassa  .  dhammakamme  vematiko  annavadake
vihesake  apatti  pacittiyassa  .  dhammakamme  adhammakammasanni
annavadake  vihesake  apatti  pacittiyassa  .  adhammakamme
dhammakammasanni  apatti  dukkatassa  .  adhammakamme  vematiko
apatti  dukkatassa  .  adhammakamme  adhammakammasanni  apatti
dukkatassa.
   [367] Anapatti ajananto pucchati gilano [1]- na katheti
sanghassa bhandanam va kalaho va viggaho va vivado va bhavissatiti
na  katheti  sanghabhedo  va  sangharaji  va  bhavissatiti na katheti
adhammena  va vaggena va na kammarahassa va kammam karissatiti na
katheti ummattakassa adikammikassati.
          Dutiyasikkhapadam nitthitam.
               -------
@Footnote: 1 Ma. va.



             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 2 page 235-239. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=2&A=4223&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=2&A=4223&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=2&item=358&items=10              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=2&siri=48              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=2&i=358              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=2&A=6897              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=2&A=6897              Contents of The Tipitaka Volume 2 https://84000.org/tipitaka/read/?index_2 https://84000.org/tipitaka/english/?index_2

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]