ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 2 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 2 : Vinaya. Mahāvi (2)

            Navamasikkhapadam
   [461] Tena samayena buddho bhagava rajagahe viharati veluvane
kalandakanivape  .  tena  kho  pana  samayena  thullananda  bhikkhuni
annatarassa  kulassa  kulupika  hoti  niccabhattika  .  tena  ca
gahapatina thera bhikkhu nimantita honti.
   {461.1}  Athakho  thullananda bhikkhuni pubbanhasamayam nivasetva
pattacivaramadaya  yena  tam kulam tenupasankami upasankamitva tam gahapatim
etadavoca kimidam gahapati pahutam khadaniyam bhojaniyam patiyattanti . thera
maya ayye nimantitati . ke pana te gahapati therati . ayyo
sariputto  ayyo  mahamoggallano  ayyo  mahakaccano  ayyo
mahakotthito  ayyo mahakappino ayyo mahacundo ayyo anuruddho
ayyo  revato ayyo upali ayyo anando ayyo rahuloti .
Kim  pana  tvam  gahapati mahanage titthamane cetake nimantesiti .
Ke  pana  te  ayye  mahanagati  . ayyo devadatto ayyo
kokaliko ayyo katamorakatissako 1- ayyo khandadeviya putto ayyo
samuddadattoti  .  ayancarahi  thullanandaya  bhikkhuniya  antara katha
vippakata . atha [2]- thera bhikkhu pavisimsu. Saccam mahanaga kho taya
gahapati  nimantitati  .  idaneva  kho tvam ayye cetake akasi
@Footnote: 1 Ma. katamodakatissako . 2 Ma. Yu. te.
Idani mahanageti gehato 1- ca nikkaddhi niccabhattanca upacchindi 2-.
Ye  te  bhikkhu appiccha .pe. te ujjhayanti khiyanti vipacenti
katham  hi  nama devadatto janam bhikkhuniparipacitam pindapatam bhunjissatiti
.pe.  saccam  kira  tvam  devadatta  janam bhikkhuniparipacitam pindapatam
bhunjasiti . saccam bhagavati . vigarahi buddho bhagava katham hi nama tvam
moghapurisa   janam  bhikkhuniparipacitam  pindapatam  bhunjissasi  netam
moghapurisa  appasannanam  va  pasadaya .pe. evanca pana bhikkhave
imam sikkhapadam uddiseyyatha
   {461.2}  yo  pana  bhikkhu  janam  bhikkhuniparipacitam pindapatam
bhunjeyya pacittiyanti.
   {461.3} Evancidam bhagavata bhikkhunam sikkhapadam pannattam hoti.
   [462] Tena kho pana samayena annataro bhikkhu rajagaha pabbajito
natikulam agamasi . manussa cirassapi 3- bhaddanto agatoti sakkaccam
bhattam akamsu . tassa kulassa kulupika bhikkhuni te manusse etadavoca detha
avuso ayyassa bhattanti . athakho so bhikkhu bhagavata patikkhittam janam
bhikkhuniparipacitam  pindapatam  bhunjitunti  kukkuccayanto  nappatiggahesi
nasikkhi pindaya caritum chinnabhatto ahosi . athakho so bhikkhu aramam
gantva  bhikkhunam  etamattham  arocesi  . bhikkhu bhagavato etamattham
arocesum  .  athakho  bhagava  etasmim  nidane etasmim pakarane
@Footnote: 1 Ma. Yu. gharato . 2 Ma. Yu. pacchindi . 3 Ma. cirassampi.
Dhammim  katham  katva  bhikkhu  amantesi  anujanami  bhikkhave pubbe
gihisamarambhe   janam   bhikkhuniparipacitam   pindapatam   bhunjitum
evanca pana bhikkhave imam sikkhapadam uddiseyyatha
   {462.1}  yo  pana  bhikkhu  janam  bhikkhuniparipacitam pindapatam
bhunjeyya annatra pubbe gihisamarambha pacittiyanti.
   [463] Yo panati yo yadiso .pe. Bhikkhuti .pe. Ayam imasmim
atthe adhippeto bhikkhuti . janati nama samam va janati anne
va tassa arocenti sa va aroceti . Bhikkhuni nama ubhatosanghe
upasampanna  .  paripaceti nama pubbe adatukamanam akattukamanam
ayyo  bhanako ayyo bahussuto ayyo suttantiko ayyo vinayadharo
ayyo dhammakathiko detha ayyassa karotha ayyassati esa paripaceti
nama  .  pindapato  nama  pancannam bhojananam annataram bhojanam .
Annatra   pubbe  gihisamarambhati  thapetva  gihisamarambham  .
Gihisamarambho nama nataka va honti pavarita va pakatipatiyatta 1-
va  .  annatra  pubbe  gihisamarambha  bhunjissamiti  patigganhati
apatti dukkatassa. Ajjhohare ajjhohare apatti pacittiyassa.
   [464]  Paripacite  paripacitasanni  bhunjati  annatra  pubbe
gihisamarambha  apatti  pacittiyassa  .  paripacite  vematiko
bhunjati  annatra  pubbe  gihisamarambha  apatti  dukkatassa .
@Footnote: 1 Ma. pakatipatiyattam.
Paripacite  aparipacitasanni  bhunjati  annatra  pubbe  gihisamarambha
anapatti  . ekato upasampannaya paripacitam bhunjati annatra pubbe
gihisamarambha  apatti  dukkatassa  .  aparipacite  paripacitasanni
apatti  dukkatassa  .  aparipacite vematiko apatti dukkatassa .
Aparipacite aparipacitasanni anapatti.
   [465]  Anapatti  gihisamarambhe  sikkhamana  paripaceti
samaneri  paripaceti  panca  bhojanani  thapetva sabbattha anapatti
ummattakassa adikammikassati.
          Navamasikkhapadam nitthitam.
              --------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 2 page 298-301. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=2&A=5358&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=2&A=5358&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=2&item=461&items=5              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=2&siri=65              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=2&i=461              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=2&A=8033              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=2&A=8033              Contents of The Tipitaka Volume 2 https://84000.org/tipitaka/read/?index_2 https://84000.org/tipitaka/english/?index_2

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]