ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 2 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 2 : Vinaya. Mahāvi (2)

            Tatiyasikkhāpadaṃ
   [486] Tena samayena buddho bhagavā vesāliyaṃ viharati mahāvane
kūṭāgārasālāyaṃ  .  tena  kho  pana  samayena  vesāliyaṃ paṇītānaṃ
bhattānaṃ  bhattapaṭipāṭi  adhiṭṭhitā  hoti  .  athakho  aññatarassa
daliddassa  kammakārassa  1- etadahosi na kho idaṃ orakaṃ bhavissati
yathāyime  manussā  sakkaccaṃ  bhattaṃ  karonti  yannūnāhaṃpi  bhattaṃ
kareyyanti  .  athakho  so  daliddo  kammakāro  yena kirapatiko
tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  taṃ  kirapatikaṃ  etadavoca  icchāmahaṃ
ayyaputta  buddhappamukhassa  bhikkhusaṅghassa  bhattaṃ  kātuṃ  dehi  me
vetananti  .  sopi kho kirapatiko saddho hoti pasanno . athakho
so kirapatiko tassa daliddassa kammakārassa atirekaṃ 2- vetanaṃ adāsi.
   {486.1} Athakho so daliddo kammakāro yena bhagavā tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdi . ekamantaṃ
nisinno  kho so daliddo kammakāro bhagavantaṃ etadavoca adhivāsetu
me  bhante  bhagavā svātanāya bhattaṃ saddhiṃ bhikkhusaṅghenāti . mahā
kho  āvuso bhikkhusaṅgho jānāhīti . hotu bhante mahā bhikkhusaṅgho
bahū me badarā paṭiyattā badaramissakena 3- peyyā paripūressantīti.
Adhivāsesi  bhagavā  tuṇhībhāvena  . athakho so daliddo kammakāro
@Footnote: 1 Sī. kammakarassa. evamuparipi . 2 Ma. Yu. abbhātirekaṃ . 3 Ma. Yu. badaramissena.
@4 Ma. paripūrissantīti.
Bhagavato  adhivāsanaṃ  viditvā  uṭṭhāyāsanā  bhagavantaṃ  abhivādetvā
padakkhiṇaṃ  katvā  pakkāmi  .  assosuṃ  kho  bhikkhū daliddena kira
kammakārena   svātanāya   buddhappamukho   bhikkhusaṅgho  nimantito
badaramissakena  peyyā  paripūressantīti  .  te kālasseva piṇḍāya
caritvā  bhuñjiṃsu . assosuṃ kho manussā daliddena kira kammakārena
buddhappamukho  bhikkhusaṅgho  nimantitoti  .  te daliddassa kammakārassa
pahūtaṃ  khādanīyaṃ  bhojanīyaṃ abhihariṃsu . athakho so daliddo kammakāro
tassā  rattiyā  accayena  paṇītaṃ  khādanīyaṃ bhojanīyaṃ paṭiyādāpetvā
bhagavato kālaṃ ārocāpesi kālo bhante niṭṭhitaṃ bhattanti.
   {486.2} Athakho bhagavā pubbaṇhasamayaṃ nivāsetvā pattacīvaramādāya
yena  tassa daliddassa kammakārassa nivesanaṃ tenupasaṅkami upasaṅkamitvā
paññatte  āsane  nisīdi saddhiṃ bhikkhusaṅghena . athakho so daliddo
kammakāro bhattagge bhikkhū parivisati . bhikkhū  evamāhaṃsu thokaṃ āvuso
dehi thokaṃ āvuso dehīti . mā kho tumhe bhante ayaṃ daliddo
kammakāroti  thokaṃ  thokaṃ  paṭiggaṇhittha  pahūtaṃ me khādanīyaṃ bhojanīyaṃ
paṭiyattaṃ  paṭiggaṇhātha  bhante  yāvadatthanti . na kho mayaṃ āvuso
etaṃkāraṇā  thokaṃ  thokaṃ paṭiggaṇhāma apica mayaṃ kālasseva piṇḍāya
caritvā  bhuñjimhā  tena mayaṃ thokaṃ thokaṃ paṭiggaṇhāmāti . athakho
so  daliddo  kammakāro  ujjhāyati  khīyati  vipāceti  kathaṃ  hi
Nāma  bhaddantā  mayā  nimantitā  aññatra  bhuñjissanti  na  cāhaṃ
paṭibalo  yāvadatthaṃ  dātunti  . assosuṃ kho bhikkhū tassa daliddassa
kammakārassa  ujjhāyantassa  khīyantassa  vipācentassa  .  ye  te
bhikkhū  appicchā  .pe.  te ujjhāyanti khīyanti vipācenti kathaṃ hi
nāma  bhikkhū  aññatra  nimantitā  aññatra  bhuñjissantīti  .pe.
Saccaṃ  kira bhikkhave bhikkhū aññatra nimantitā aññatra bhuñjissantīti .
Saccaṃ  bhagavāti . vigarahi buddho bhagavā kathaṃ hi nāma te bhikkhave
moghapurisā   aññatra   nimantitā  aññatra  bhuñjissanti  netaṃ
bhikkhave  appasannānaṃ  vā  pasādāya  pasannānaṃ  vā bhiyyobhāvāya
.pe. Evañca pana bhikkhave imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha
   {486.3}  paramparabhojane  pācittiyanti  . evañcidaṃ bhagavatā
bhikkhūnaṃ sikkhāpadaṃ paññattaṃ hoti.
   [487]  Tena  kho  pana  samayena  aññataro bhikkhu gilāno
hoti  .  aññataro  bhikkhu  piṇḍapātaṃ  ādāya  yena  so bhikkhu
tenupasaṅkami   upasaṅkamitvā   taṃ  bhikkhuṃ  etadavoca  bhuñjāhi
āvusoti  .  alaṃ  āvuso  atthi  me  bhattapaccāsāti . tassa
bhikkhuno  piṇḍapāto  ussūre  āhariyittha . so bhikkhu na cittarūpaṃ
bhuñji  .  bhagavato  etamatthaṃ ārocesuṃ . athakho bhagavā etasmiṃ
nidāne  etasmiṃ  pakaraṇe  dhammiṃ  kathaṃ  katvā  bhikkhū  āmantesi
anujānāmi  bhikkhave  gilānena bhikkhunā paramparabhojanaṃ bhuñjituṃ evañca
Pana bhikkhave imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha
   {487.1} paramparabhojane aññatra samayā pācittiyaṃ . tatthāyaṃ
samayo gilānasamayo ayaṃ tattha samayoti.
   {487.2} Evañcidaṃ bhagavatā bhikkhūnaṃ sikkhāpadaṃ paññattaṃ hoti.
   [488] Tena kho pana samayena manussā cīvaradānasamaye sacīvarabhattaṃ
paṭiyādetvā bhikkhū nimantenti bhojetvā cīvarena acchādessāmāti.
Bhikkhū kukkuccāyantā nādhivāsenti paṭikkhittaṃ bhagavatā paramparabhojananti.
Cīvaraṃ parittaṃ uppajjati . bhagavato etamatthaṃ ārocesuṃ . Anujānāmi
bhikkhave  cīvaradānasamaye  paramparabhojanaṃ  bhuñjituṃ evañca pana bhikkhave
imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha
   {488.1} paramparabhojane aññatra samayā pācittiyaṃ . tatthāyaṃ
samayo gilānasamayo cīvaradānasamayo ayaṃ tattha samayoti.
   {488.2} Evañcidaṃ bhagavatā bhikkhūnaṃ sikkhāpadaṃ paññattaṃ hoti.
   [489] Tena kho pana samayena manussā cīvarakārake bhikkhū bhattena
nimantenti  .  bhikkhū  kukkuccāyantā  nādhivāsenti  paṭikkhittaṃ
bhagavatā  paramparabhojananti  .  bhagavato  etamatthaṃ  ārocesuṃ .
Anujānāmi  bhikkhave  cīvarakārasamaye  paramparabhojanaṃ  bhuñjituṃ  evañca
pana bhikkhave imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha
   {489.1} paramparabhojane aññatra samayā pācittiyaṃ . tatthāyaṃ
samayo gilānasamayo cīvaradānasamayo cīvarakārasamayo ayaṃ tattha samayoti.
   {489.2} Evañcidaṃ bhagavatā bhikkhūnaṃ sikkhāpadaṃ paññattaṃ hoti.
   [490] Athakho bhagavā pubbaṇhasamayaṃ nivāsetvā pattacīvaramādāya
āyasmatā   ānandena   pacchāsamaṇena  yena  aññataraṃ  kulaṃ
tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  paññatte  āsane  nisīdi  .  athakho
te  manussā bhagavato ca āyasmato ca ānandassa bhojanaṃ adaṃsu .
Āyasmā  ānando  kukkuccāyanto  na  paṭiggaṇhāti  .  gaṇhāhi
ānandāti  . alaṃ bhagavā atthi me bhattapaccāsāti . tenahānanda
vikappetvā gaṇhāhīti 1- . athakho bhagavā etasmiṃ nidāne etasmiṃ
pakaraṇe  dhammiṃ  kathaṃ  katvā  bhikkhū  āmantesi anujānāmi bhikkhave
bhattapaccāsaṃ  2-  vikappetvā  paramparabhojanaṃ  bhuñjituṃ  evañca pana
bhikkhave vikappetabbaṃ mayhaṃ bhattapaccāsaṃ itthannāmassa dammīti.
   [491]  Paramparabhojanaṃ  nāma  pañcannaṃ  bhojanānaṃ  aññatarena
bhojanena  nimantito  taṃ  ṭhapetvā aññaṃ pañcannaṃ bhojanānaṃ aññataraṃ
bhojanaṃ  bhuñjati  etaṃ  paramparabhojanaṃ  nāma  .  aññatra  samayāti
ṭhapetvā samayaṃ . gilānasamayo nāma na sakkoti ekāsane nisinno
yāvadatthaṃ  bhuñjituṃ  .  gilānasamayoti  bhuñjitabbaṃ  .  cīvaradānasamayo
nāma  anatthate  kaṭhine  vassānassa pacchimo māso atthate kaṭhine
pañca  māsā  .  cīvaradānasamayoti  bhuñjitabbaṃ  .  cīvarakārasamayo
nāma  cīvare  kayiramāne  . cīvarakārasamayoti bhuñjitabbaṃ . aññatra
samayā   bhuñjissāmīti   paṭiggaṇhāti   āpatti  dukkaṭassa  .
@Footnote: 1 Sī. patigaṇhāhi . 2 Ma. Yu. ayaṃ pāṭho na hoti.
Ajjhohāre ajjhohāre āpatti pācittiyassa.
   [492]  Paramparabhojane  paramparabhojanasaññī  aññatra  samayā
bhuñjati  āpatti  pācittiyassa  .  paramparabhojane vematiko aññatra
samayā   bhuñjati   āpatti   pācittiyassa  .  paramparabhojane
naparamparabhojanasaññī   aññatra   samayā   bhuñjati   āpatti
pācittiyassa   .   naparamparabhojane  paramparabhojanasaññī  āpatti
dukkaṭassa  .  naparamparabhojane  vematiko  āpatti  dukkaṭassa .
Naparamparabhojane naparamparabhojanasaññī anāpatti.
   [493]  Anāpatti  samaye  vikappetvā  bhuñjati  dve tayo
nimantane  ekato  bhuñjati  nimantanapaṭipāṭiyā  bhuñjati  sakalena
gāmena  nimantito  tasmiṃ  gāme  yattha  katthaci  bhuñjati  sakalena
pūgena  nimantito  tasmiṃ  pūge  yattha  katthaci bhuñjati nimantiyamāno
bhikkhaṃ   gahessāmīti  bhaṇati  niccabhatte  salākabhatte  pakkhike
uposathike   pāṭipadike  pañca  bhojanāni  ṭhapetvā  sabbattha
anāpatti ummattakassa ādikammikassāti.
          Tatiyasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.
              --------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 2 page 316-321. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=2&A=5672              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=2&A=5672              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=2&item=486&items=8              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=2&siri=69              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=2&i=486              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=2&A=8279              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=2&A=8279              Contents of The Tipitaka Volume 2 https://84000.org/tipitaka/read/?index_2 https://84000.org/tipitaka/english/?index_2

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]