ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 2 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 2 : Vinaya. Mahāvi (2)

           Pañcamasikkhāpadaṃ
   [499] Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane
anāthapiṇḍikassa  ārāme  .  tena  kho  pana  samayena aññataro
brāhmaṇo  bhikkhū  nimantetvā  bhojesi . bhikkhū bhuttāvī pavāritā
ñātikulāni   gantvā  ekacce  bhuñjiṃsu  ekacce  piṇḍapātaṃ
ādāya  agamaṃsu  .  athakho  so brāhmaṇo paṭivissake etadavoca
bhikkhū  mayā  ayyā  santappitā  etha tumhepi santappessāmīti .
Te  evamāhaṃsu kiṃ tvaṃ ayya 1- amhe santappessasi yepi tayā
nimantitā  tepi  amhākaṃ  gharāni  āgantvā  ekacce  bhuñjiṃsu
ekacce piṇḍapātaṃ ādāya agamaṃsūti.
   {499.1}  Athakho  so  brāhmaṇo ujjhāyati khīyati vipāceti
kathaṃ  hi  nāma  bhaddantā  amhākaṃ  ghare  bhuñjitvā  aññatra
bhuñjissanti   na   cāhaṃ   paṭibalo  yāvadatthaṃ  dātunti  .
Assosuṃ   kho   bhikkhū   tassa   brāhmaṇassa   ujjhāyantassa
khīyantassa  vipācentassa  .  ye  te bhikkhū appicchā .pe. te
ujjhāyanti  khīyanti  vipācenti  kathaṃ  hi  nāma  bhikkhū  bhuttāvī
pavāritā  aññatra  bhuñjissantīti  .pe.  saccaṃ  kira bhikkhave bhikkhū
bhuttāvī  pavāritā  aññatra  bhuñjantīti  .  saccaṃ  bhagavāti .
Vigarahi  buddho  bhagavā  kathaṃ  hi  nāma  te  bhikkhave moghapurisā
bhuttāvī   pavāritā   aññatra   bhuñjissanti   netaṃ  bhikkhave
@Footnote: 1 Ma. ayyo.
Appasannānaṃ  vā  pasādāya  pasannānaṃ  vā  bhiyyobhāvāya  .pe.
Evañca pana bhikkhave imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha
   {499.2} yo pana bhikkhu bhuttāvī pavārito khādanīyaṃ vā bhojanīyaṃ
vā khādeyya vā bhuñjeyya vā pācittiyanti.
   {499.3} Evañcidaṃ bhagavatā bhikkhūnaṃ sikkhāpadaṃ paññattaṃ hoti.
   [500] Tena kho pana samayena bhikkhū gilānānaṃ bhikkhūnaṃ paṇīte
piṇḍapāte  nīharanti . gilānā na cittarūpaṃ bhuñjanti . tāni bhikkhū
chaḍḍenti  . assosi kho bhagavā uccāsaddaṃ mahāsaddaṃ kākoravasaddaṃ
sutvāna  āyasmantaṃ  ānandaṃ  āmantesi  kinnu  kho so ānanda
uccāsaddo  mahāsaddo  kākoravasaddoti  .  athakho  āyasmā
ānando  bhagavato etamatthaṃ ārocesi . bhuñjeyyuṃ panānanda bhikkhū
gilānātirittanti  . na bhuñjeyyuṃ bhagavāti . athakho bhagavā etasmiṃ
nidāne  etasmiṃ  pakaraṇe  dhammiṃ  kathaṃ  katvā  bhikkhū  āmantesi
anujānāmi  bhikkhave  gilānassa  ca  agilānassa  ca atirittaṃ bhuñjituṃ
evañca  pana  bhikkhave  atirittaṃ  kātabbaṃ  alametaṃ  sabbanti .
Evañca pana bhikkhave imaṃ sikkhāpadaṃ uddiseyyātha
   {500.1} yo pana bhikkhu bhuttāvī pavārito anatirittaṃ khādanīyaṃ
vā bhojanīyaṃ khādeyya vā bhuñjeyya vā pācittiyanti.
   [501] Yo panāti yo yādiso .pe. Bhikkhūti .pe. Ayaṃ imasmiṃ
atthe   adhippeto   bhikkhūti  .  bhuttāvī  nāma  pañcannaṃ
Bhojanānaṃ  aññataraṃ  bhojanaṃ  antamaso  kusaggenapi  bhuttaṃ  hoti .
Pavārito  nāma  asanaṃ  paññāyati  bhojanaṃ  paññāyati  hatthapāse
ṭhito  abhiharati  paṭikkhepo  paññāyati  .  anatirittaṃ  nāma
akappiyakataṃ  hoti  appaṭiggahitakataṃ  hoti  anuccāritakataṃ  hoti
ahatthapāse  kataṃ  hoti  abhuttāvinā  kataṃ hoti bhuttāvinā [1]-
pavāritena  āsanā  vuṭṭhitena  kataṃ  hoti alametaṃ sabbanti avuttaṃ
hoti  na  gilānātirittaṃ  hoti  etaṃ  anatirittaṃ nāma . atirittaṃ
nāma  kappiyakataṃ  hoti  paṭiggahitakataṃ  hoti  uccāritakataṃ  hoti
hatthapāse  kataṃ  hoti  bhuttāvinā kataṃ hoti bhuttāvinā pavāritena
āsanā  avuṭṭhitena  kataṃ  hoti  alametaṃ  sabbanti  vuttaṃ  hoti
gilānātirittaṃ  hoti  etaṃ  atirittaṃ  nāma . khādanīyaṃ nāma pañca
bhojanāni  yāmakālikaṃ  sattāhakālikaṃ  yāvajīvikaṃ  ṭhapetvā  avasesaṃ
khādanīyaṃ  nāma  . bhojanīyaṃ nāma pañca bhojanāni odano kummāso
sattu  maccho  maṃsaṃ  . khādissāmi bhuñjissāmīti paṭiggaṇhāti āpatti
dukkaṭassa. Ajjhohāre ajjhohāre āpatti pācittiyassa.
   [502]  Anatiritte  anatirittasaññī  khādanīyaṃ vā bhojanīyaṃ vā
khādati  vā  bhuñjati  vā  āpatti  pācittiyassa  .  anatiritte
vematiko khādanīyaṃ vā bhojanīyaṃ vā khādati vā bhuñjati vā āpatti
pācittiyassa  .  anatiritte  atirittasaññī  khādanīyaṃ  vā  bhojanīyaṃ
vā  khādati  vā  bhuñjati  vā  āpatti  pācittiyassa .
@Footnote: 1 Ma. ca.
Yāmakālikaṃ  sattāhakālikaṃ  yāvajīvikaṃ  āhāratthāya  paṭiggaṇhāti
āpatti  dukkaṭassa . ajjhohāre ajjhohāre āpatti dukkaṭassa .
Atiritte  anatirittasaññī  āpatti  dukkaṭassa  . atiritte vematiko
āpatti dukkaṭassa. Atiritte atirittasaññī anāpatti.
   [503]  Anāpatti  atirittaṃ  kārāpetvā  bhuñjati  atirittaṃ
kārāpetvā  bhuñjissāmīti  paṭiggaṇhāti  aññassatthāya  haranto
gacchati   gilānassa  sesakaṃ  bhuñjati  yāmakālikaṃ  sattāhakālikaṃ
yāvajīvikaṃ sati paccaye paribhuñjati ummattakassa ādikammikassāti.
          Pañcamasikkhāpadaṃ niṭṭhitaṃ.
              ---------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 2 page 327-330. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=2&A=5886              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=2&A=5886              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=2&item=499&items=5              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=2&siri=71              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=2&i=499              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=2&A=8399              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=2&A=8399              Contents of The Tipitaka Volume 2 https://84000.org/tipitaka/read/?index_2 https://84000.org/tipitaka/english/?index_2

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]