ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 2 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 2 : Vinaya. Mahāvi (2)

           Pancamasikkhapadam
   [499] Tena samayena buddho bhagava savatthiyam viharati jetavane
anathapindikassa  arame  .  tena  kho  pana  samayena annataro
brahmano  bhikkhu  nimantetva  bhojesi . bhikkhu bhuttavi pavarita
natikulani   gantva  ekacce  bhunjimsu  ekacce  pindapatam
adaya  agamamsu  .  athakho  so brahmano pativissake etadavoca
bhikkhu  maya  ayya  santappita  etha tumhepi santappessamiti .
Te  evamahamsu kim tvam ayya 1- amhe santappessasi yepi taya
nimantita  tepi  amhakam  gharani  agantva  ekacce  bhunjimsu
ekacce pindapatam adaya agamamsuti.
   {499.1}  Athakho  so  brahmano ujjhayati khiyati vipaceti
katham  hi  nama  bhaddanta  amhakam  ghare  bhunjitva  annatra
bhunjissanti   na   caham   patibalo  yavadattham  datunti  .
Assosum   kho   bhikkhu   tassa   brahmanassa   ujjhayantassa
khiyantassa  vipacentassa  .  ye  te bhikkhu appiccha .pe. te
ujjhayanti  khiyanti  vipacenti  katham  hi  nama  bhikkhu  bhuttavi
pavarita  annatra  bhunjissantiti  .pe.  saccam  kira bhikkhave bhikkhu
bhuttavi  pavarita  annatra  bhunjantiti  .  saccam  bhagavati .
Vigarahi  buddho  bhagava  katham  hi  nama  te  bhikkhave moghapurisa
bhuttavi   pavarita   annatra   bhunjissanti   netam  bhikkhave
@Footnote: 1 Ma. ayyo.
Appasannanam  va  pasadaya  pasannanam  va  bhiyyobhavaya  .pe.
Evanca pana bhikkhave imam sikkhapadam uddiseyyatha
   {499.2} yo pana bhikkhu bhuttavi pavarito khadaniyam va bhojaniyam
va khadeyya va bhunjeyya va pacittiyanti.
   {499.3} Evancidam bhagavata bhikkhunam sikkhapadam pannattam hoti.
   [500] Tena kho pana samayena bhikkhu gilananam bhikkhunam panite
pindapate  niharanti . gilana na cittarupam bhunjanti . tani bhikkhu
chaddenti  . assosi kho bhagava uccasaddam mahasaddam kakoravasaddam
sutvana  ayasmantam  anandam  amantesi  kinnu  kho so ananda
uccasaddo  mahasaddo  kakoravasaddoti  .  athakho  ayasma
anando  bhagavato etamattham arocesi . bhunjeyyum panananda bhikkhu
gilanatirittanti  . na bhunjeyyum bhagavati . athakho bhagava etasmim
nidane  etasmim  pakarane  dhammim  katham  katva  bhikkhu  amantesi
anujanami  bhikkhave  gilanassa  ca  agilanassa  ca atirittam bhunjitum
evanca  pana  bhikkhave  atirittam  katabbam  alametam  sabbanti .
Evanca pana bhikkhave imam sikkhapadam uddiseyyatha
   {500.1} yo pana bhikkhu bhuttavi pavarito anatirittam khadaniyam
va bhojaniyam khadeyya va bhunjeyya va pacittiyanti.
   [501] Yo panati yo yadiso .pe. Bhikkhuti .pe. Ayam imasmim
atthe   adhippeto   bhikkhuti  .  bhuttavi  nama  pancannam
Bhojananam  annataram  bhojanam  antamaso  kusaggenapi  bhuttam  hoti .
Pavarito  nama  asanam  pannayati  bhojanam  pannayati  hatthapase
thito  abhiharati  patikkhepo  pannayati  .  anatirittam  nama
akappiyakatam  hoti  appatiggahitakatam  hoti  anuccaritakatam  hoti
ahatthapase  katam  hoti  abhuttavina  katam hoti bhuttavina [1]-
pavaritena  asana  vutthitena  katam  hoti alametam sabbanti avuttam
hoti  na  gilanatirittam  hoti  etam  anatirittam nama . atirittam
nama  kappiyakatam  hoti  patiggahitakatam  hoti  uccaritakatam  hoti
hatthapase  katam  hoti  bhuttavina katam hoti bhuttavina pavaritena
asana  avutthitena  katam  hoti  alametam  sabbanti  vuttam  hoti
gilanatirittam  hoti  etam  atirittam  nama . khadaniyam nama panca
bhojanani  yamakalikam  sattahakalikam  yavajivikam  thapetva  avasesam
khadaniyam  nama  . bhojaniyam nama panca bhojanani odano kummaso
sattu  maccho  mamsam  . khadissami bhunjissamiti patigganhati apatti
dukkatassa. Ajjhohare ajjhohare apatti pacittiyassa.
   [502]  Anatiritte  anatirittasanni  khadaniyam va bhojaniyam va
khadati  va  bhunjati  va  apatti  pacittiyassa  .  anatiritte
vematiko khadaniyam va bhojaniyam va khadati va bhunjati va apatti
pacittiyassa  .  anatiritte  atirittasanni  khadaniyam  va  bhojaniyam
va  khadati  va  bhunjati  va  apatti  pacittiyassa .
@Footnote: 1 Ma. ca.
Yamakalikam  sattahakalikam  yavajivikam  aharatthaya  patigganhati
apatti  dukkatassa . ajjhohare ajjhohare apatti dukkatassa .
Atiritte  anatirittasanni  apatti  dukkatassa  . atiritte vematiko
apatti dukkatassa. Atiritte atirittasanni anapatti.
   [503]  Anapatti  atirittam  karapetva  bhunjati  atirittam
karapetva  bhunjissamiti  patigganhati  annassatthaya  haranto
gacchati   gilanassa  sesakam  bhunjati  yamakalikam  sattahakalikam
yavajivikam sati paccaye paribhunjati ummattakassa adikammikassati.
          Pancamasikkhapadam nitthitam.
              ---------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 2 page 327-330. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=2&A=5886&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=2&A=5886&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=2&item=499&items=5              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=2&siri=71              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=2&i=499              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=2&A=8399              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=2&A=8399              Contents of The Tipitaka Volume 2 https://84000.org/tipitaka/read/?index_2 https://84000.org/tipitaka/english/?index_2

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]