ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 2 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 2 : Vinaya. Mahāvi (2)

            Chatthasikkhapadam
   [504] Tena samayena buddho bhagava savatthiyam viharati jetavane
anathapindikassa  arame  .  tena  kho pana samayena dve bhikkhu
kosalesu  janapadesu  1-  savatthim  addhanamaggapatipanna  honti .
Eko bhikkhu anacaram acarati . dutiyo bhikkhu tam bhikkhum etadavoca ma
avuso  evarupam  akasi  netam kappatiti . so tasmim upanandhi .
Athakho te bhikkhu savatthim agamamsu . tena kho pana samayena savatthiyam
annatarassa  pugassa  sanghabhattam  hoti  .  dutiyo  bhikkhu  bhuttavi
pavarito  hoti  .  upanaddho  bhikkhu  natikulam  gantva pindapatam
adaya  yena  so  bhikkhu  tenupasankami  upasankamitva  tam  bhikkhum
etadavoca  bhunjahi  avusoti  .  alam  avuso paripunnomhiti .
Sundaro avuso pindapato bhunjahiti.
   {504.1}  Athakho  so bhikkhu tena bhikkhuna nippiliyamano tam
pindapatam bhunji . upanaddho bhikkhu tam bhikkhum etadavoca tvam 2- hi
nama  avuso  mam  vattabbam  mannasi  yam  tvam  bhuttavi pavarito
anatirittam  bhojanam  bhunjasiti  . nanu avuso acikkhitabbanti . nanu
avuso pucchitabbanti . athakho so bhikkhu bhikkhunam etamattham arocesi.
Ye  te  bhikkhu appiccha .pe. te ujjhayanti khiyanti vipacenti
katham  hi  nama  bhikkhu bhikkhum bhuttavim pavaritam anatirittena bhojanena
@Footnote: 1 Ma. sabbattha janapade . 2 Ma. tvampi.
Abhihatthum  pavaressatiti  .pe.  saccam kira tvam bhikkhu bhikkhum bhuttavim
pavaritam anatirittena bhojanena abhihatthum pavaresiti . saccam bhagavati.
Vigarahi  buddho  bhagava  katham hi nama tvam moghapurisa bhikkhum bhuttavim
pavaritam  anatirittena  bhojanena abhihatthum pavaressasi netam moghapurisa
appasannanam  va  pasadaya  pasannanam  va  bhiyyobhavaya  .pe.
Evanca pana bhikkhave imam sikkhapadam uddiseyyatha
   {504.2}  yo pana bhikkhu bhikkhum bhuttavim pavaritam anatirittena
khadaniyena va bhojaniyena va abhihatthum pavareyya handa bhikkhu khada
va bhunja vati janam asadanapekkho bhuttasmim pacittiyanti.
   [505] Yo panati yo yadiso .pe. Bhikkhuti .pe. Ayam imasmim
atthe  adhippeto bhikkhuti . bhikkhunti annam bhikkhum . bhuttavi nama
pancannam  bhojananam  annataram  bhojanam  antamaso  kusaggenapi  bhuttam
hoti  .  pavarito  nama  asanam  pannayati  bhojanam  pannayati
hatthapase  thito  abhiharati  patikkhepo pannayati . anatirittam nama
akappiyakatam hoti appatiggahitakatam hoti anuccaritakatam hoti ahatthapase
katam  hoti  abhuttavina  katam  hoti bhuttavina pavaritena asana
vutthitena  katam hoti alametam sabbanti avuttam hoti na gilanatirittam
hoti etam anatirittam nama . khadaniyam nama panca bhojanani yamakalikam
sattahakalikam  yavajivikam thapetva avasesam khadaniyam nama . bhojaniyam
Nama  panca  bhojanani  odano  kummaso  sattu  maccho mamsam .
Abhihatthum  pavareyyati  yavatakam  icchasi  tavatakam  ganhahiti .
Janati  nama  samam  va  janati anne va tassa arocenti
so  va  aroceti . asadanapekkhoti imina imam codessami
saressami  paticodessami  patisaressami  mankum  karissamiti .
Abhiharati  apatti dukkatassa . tassa vacanena khadissami bhunjissamiti
patigganhati  apatti  dukkatassa  .  ajjhohare  ajjhohare
apatti dukkatassa. Bhojanapariyosane apatti pacittiyassa.
   [506]  Pavarite  pavaritasanni  anatirittena  khadaniyena va
bhojaniyena  va abhihatthum pavareti apatti pacittiyassa . pavarite
vematiko anatirittena khadaniyena va bhojaniyena va abhihatthum pavareti
apatti  dukkatassa  .  pavarite  appavaritasanni  anatirittena
khadaniyena  va  bhojaniyena  va  abhihatthum  pavareti anapatti .
Yamakalikam  sattahakalikam  yavajivikam  aharatthaya  abhiharati apatti
dukkatassa  .  tassa  vacanena  khadissami  bhunjissamiti patigganhati
apatti  dukkatassa . ajjhohare ajjhohare apatti dukkatassa .
Appavarite  pavaritasanni apatti dukkatassa . appavarite vematiko
apatti dukkatassa. Appavarite appavaritasanni anapatti.
   [507]  Anapatti  atirittam  karetva  deti  atirittam
Karapetva  bhunjahiti  deti annassatthaya haranto gacchahiti deti
gilanassa  sesakam  deti  yamakalikam  sattahakalikam  yavajivikam  sati
paccaye paribhunjati deti ummattakassa adikammikassati.
          Chatthasikkhapadam nitthitam.
              --------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 2 page 331-334. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=2&A=5958&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=2&A=5958&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=2&item=504&items=4              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=2&siri=72              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=2&i=504              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=2&A=8693              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=2&A=8693              Contents of The Tipitaka Volume 2 https://84000.org/tipitaka/read/?index_2 https://84000.org/tipitaka/english/?index_2

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]